Akutne i hroni ne komplikacije dijabetes melitus a
Download
1 / 26

Akutne i hroni?ne komplikacije dijabetes melitus-a - PowerPoint PPT Presentation


 • 518 Views
 • Uploaded on

Akutne i hronične komplikacije dijabetes melitus-a. Doc dr Mirjana Milšević-Tošić. MANJAK INSULINA. AKUTNE KOMPLIKACIJE DM. Dijabeticna ketoacidoza Hiperosmolarna koma Laktatna acidoza Hipoglikemija - jatrogena Terapija insulinom Terapija oralnim hipoglikemicima. MK. o ks aloacetat.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Akutne i hroni?ne komplikacije dijabetes melitus-a' - kiefer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Akutne i hroni ne komplikacije dijabetes melitus a

Akutne i hronične komplikacije dijabetes melitus-a

Doc dr Mirjana Milšević-TošićAkutne komplikacije dm
AKUTNE KOMPLIKACIJE DM

 • Dijabeticna ketoacidoza

 • Hiperosmolarna koma

 • Laktatna acidoza

 • Hipoglikemija - jatrogena

  • Terapija insulinom

  • Terapija oralnim hipoglikemicima


Akutne i hroni ne komplikacije dijabetes melitus a

MK

oksaloacetat

Citrat

Citrat

-oksidacija

(2) Acetil CoA

Tiolaza

CoA

Acetoacetil CoA

AcetilCoA

HMG CoA sintetaza

CoA

HMG CoA

HMG CoA liaza

AcetilCoA

-HBDH

-hidroksibutirat

NADH

NAD+

MITOHONDRIJE

Acetoacetat

Aceton

KETOGENEZA-FORMIRANJE KETONSKIH TELA U JETRI


Akutne i hroni ne komplikacije dijabetes melitus a

NAD+

Sukcinat tiokonaza = gubitak

GTP-a

NADH

-Hidroksibutirate

Acetoacetat

Sukcinil CoA

-Hidroksibutirat

dehidrogenaza

TCA

ciklus

CoA transferaza

CoA

Sukcinat

2 Acetil CoA

Acetoacetil CoA

Tiolaza

OKSIDACIJA KETONSKIH TELA U EKSTRAHEPATIČNIM TKIVIMA

(MIŠIĆ, SRCE, BUBREG I CNS)

Enzimski kapacitet za razgradnju ketonskih tela - do 70 mg/100 ml krvi


Dijabeti na ketoacido za dka
DIJABETIČNA KETOACIDOZA (DKA)

 • Hiperglikemija > 14 mmol/l

 • Ketonemija ( RF< 0,2 mmol/l)

 • Ketoacidoza: do 20 mmol/l

 • Pojačan nastanak acetil-CoA

  • Ubrzana lipoliza

 • Nemogučnost iskoriščavanja acetil-CoA

  • Poremečaj metabolizma masti i ugljenih hidrata

  • Nedostatak oksaloacetata

   • nema glikolize

   • pojačana glukoneogeneza

   • Nemogučnost uključivanja u sintezu MK zbog nedostatka NADPH


Hiperosmolarna koma
HIPEROSMOLARNA KOMA

 • Kod dijabetesa tipa II

 • Visoke koncentracije glukoze > 35 mmol/l

 • Bez ketoacidoze

 • Dovoljno endogenog insulina da spreci lipolizu ali nedovoljno za homeostazu glukoze

 • Visoka koncentracija glukoze i poremecaj osmotske ravnoteze ostecuju funkcije CNS i dovode do poremecaja svestiLaboratorijski nalazi kod ketoacidoze hiperosmolarne kome
LABORATORIJSKI NALAZI KODKETOACIDOZE HIPEROSMOLARNE KOME

 • Glukoza 35 mmol/l 60 mmol/l

 • Ketonska tela > 15 mmol/l normalna/

  blago povišena

 • Urea > 15 mmol/l 55 mmol/l

 • Kreatinin >150 μmol/l 400 μmol/l

 • Osmolalnost

  plazme 323 mOsm/kg 350-450 mOsm/kg


Laktatna acidoza
LAKTATNA ACIDOZA

 • METABOLIČKA ACIDOZA

 • LAKTAT > 5 mmol/l (RF 1-1,8 mmol/l)

 • Disbalans izmedju produkcije i reutilizacije laktata

 • Uzroci:

  • Smanjena perfuzija tkiva – tkivna hipoksija

  • Usporena oksidacija piruvata

  • Smanjena aktivnost piruvat dehidrogenaze

  • Veca kolicina piruvata se redukuje do laktata

  • Otežana glukoneogeneza u jetriHroni ne komplikacije dm
HRONIČNE KOMPLIKACIJE DM

 • Neenzimska glikozilacija proteina (enzima, lipida, DNK)

  • Neenzimsko vezivanje glukoze za proteine

   • Hemoglobin

   • Albumin

   • Apolipoproteini

   • Imunoglobulini

  • Reakcija karbonilne grupe glukoze i slobodne amino grupe proteina

   • N terminalna amino grupa valina

   • ξamino grupa lizina proteinskog lanca

  • Produkti glikozilacije

   • Rani

   • Krajni –odmakliStvaranje age proizvoda advanced glycation endproducts
STVARANJE AGE PROIZVODA (ADVANCED GLYCATION ENDPRODUCTS)


Glikozilacija proteina
GLIKOZILACIJA PROTEINA

 • α kristalin → katarakta

 • Imunoglobulin G → smanjena otpornost, česte infekcije

 • Apolipoprotein B → smanjen afinitet LDL čestica za receptore

 • Modifikacija proteina sa AGE

  • Ireverzibilna → akumuliraju se

  • Strukturne promene : kolagen

   • Promene na bazalnim membranama krvnih sudova

    • Periferni krvni sudovi

    • Glomerulski kapilari


Sorbitolski put poliolski put
SORBITOLSKI PUT (POLIOLSKI PUT)

 • GLUKOZA SLOBODNO ULAZI U ČELIJE ZA KOJE TRANSPORT NE ZAVISI OD INSULINA

 • ALDOLAZA-REDUKTAZA VISOK Km ZA GLUKOZU

 • Sorbitol – osmotski aktivna substanca

 • Katarakta kod dijabetičara

PROCES KONVERZIJE GLUKOZE U SORBITOL

.


Mioinozitolski put
MIOINOZITOLSKI PUT

 • .

VISOK NIVO SORBITOLA INHIBIRA ULAZAK MIOINOZITOLA U ĆELIJE

-smanjena aktivnost Na/K ATP aze

-smanjena nervna sprovodljivost

-inhibitori aldoza reduktaze je popravljaju

.Klini ke manifestacije hronicn ih komplikacij a dm
KLINIČKE MANIFESTACIJE HRONICNIH KOMPLIKACIJA DM

 • Angiopatija

 • Retinopatija

 • Neuropatija

 • Nefropatija

 • Infekcije

 • Hiperlipoproteinemije i ateroskleroza


Angiopatije
ANGIOPATIJE

 • MAKROVASKULATORNE PROMENE

  • Oboljenja koronarnih, cerebrovaskularnih i perifernih krvnih sudova

 • MIKROVASKULATORNE PROMENE

  • Oči – retinopatije

  • Bubreg - nefropatije


Retinopatije
RETINOPATIJE

 • VODEČI UZROK SLEPILA U RAZVIJENIM ZEMLJAMA

 • PROGRESIVNA DISFUNKCIJA KRVNIH SUDOVA RETINE

 • 33% DIJABETIČARA IMA SIMPTOME

 • DIJABETIČARI -25 PUTA VEČE RIZIK ZA NASTANAK RETINOPATIJE

.

.


Retinopatije1
RETINOPATIJE

Normalan nalaz

Nalaz kod dijabetske retinopatije


Neuropatije
NEUROPATIJE

 • Senzorna neuropatija

  • Gubitak osečaja bola i pritiska

 • Autonomna neuropatija

  • Dovodi do gastrointestinalni, genitourinarnih, kardiovaskularnih i seksualnih disfunkcija

  • Suvoča kože, nastanak fisura

  • Impotencija

  • Ulcus sruris

   55-75% AMPUTACIJA DONJIH EKSTREMITETA ZBOG DIJABETESA

   50% PREVENTABILNO


Nefropatije
NEFROPATIJE

 • Dijabetes –vodeći uzrok oštećenja funkcije bubrega

 • 40% kod tipa 1 i 20% kod tipa 2

 • Oštećenje glomerula - glomeruloskleroza

  • strukturne promene bazalne membrane

  • povećana sekrecija citokina i faktora rasta

  • povećana sinteza proteina ekstracelularnog matriksa

 • Povećana propustljivost – proteinurija

  • Mikroalbuminurija 30-300 mg/24h


Ateroskleroza hiperlipoproteinemije
ATEROSKLEROZA-HIPERLIPOPROTEINEMIJE

 • Smanjena aktivnost lipoprotein lipaze

  • Porast triglicerida

  • Hilomikronemija

 • Pojacana sinteza triglicerida I holesterola u jetri (tip II)

  • Pojacana sekrecija VLDL

  • Talozenje u hepatocitu

 • HDL frakcija nascentnog holesterola snizena