rehabilitacioni postupci kod povreda kolena n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REHABILITACIONI POSTUPCI KOD POVREDA KOLENA PowerPoint Presentation
Download Presentation
REHABILITACIONI POSTUPCI KOD POVREDA KOLENA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

REHABILITACIONI POSTUPCI KOD POVREDA KOLENA - PowerPoint PPT Presentation


 • 478 Views
 • Uploaded on

REHABILITACIONI POSTUPCI KOD POVREDA KOLENA. Dr. Emilija Dubljanin -Raspopovi ć. FRAKTURE KOLENA. KOMPLIKACIJE FRAKTURA KOLENA. RA NE KASNE OPŠTE druge povrede pneumonia plućna embolija dekubitus KOST Infekcija n on-union m alunion kontrakture

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

REHABILITACIONI POSTUPCI KOD POVREDA KOLENA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rehabilitacioni postupci kod povreda kolena

REHABILITACIONI POSTUPCI KOD POVREDA KOLENA

Dr. Emilija Dubljanin-Raspopović

slide3

KOMPLIKACIJE FRAKTURA KOLENA

RANE KASNE

OPŠTEdruge povrede pneumonia

plućna embolija dekubitus

KOSTInfekcija non-union

malunion

kontrakture

MEKA TKIVA n/v povredakompresija nervakompartment sin. kontrakture

hipotrofija

cpm nakon fiksacije intraartikularnih preloma
CPM NAKON FIKSACIJE INTRAARTIKULARNIH PRELOMA

< akumulaciju krvi i tečnosti u/okolo traumatizovanog zgloba

Prevencija ukočenog zgloba u prvih nekoliko sati/dana

Prevencija kasnijeg nastanka fibroze/kontraktura

preoperativna priprema
PREOPERATIVNA PRIPREMA

Ciljevi pre ACL rekonstrukcije:

 • koleno bez otoka
 • pun ROM, normalna šema hoda, dobra mišićna snaga
 • upoznavanje pacijenta sa vežbama postoperativnog režima
per i operativni period 1 6 post op dan
PERIOPERATIVNI PERIOD(1-6 POST-OP DAN)

Ciljevi:

 • kontrola otoka i bola
 • obuka hoda sa štakama
 • pun obim ekstenzije
 • 90° stepeni fleksije
 • kontrola snage kvadricepsa

Testovi:

 • bilateralni ROM
kontrola otoka i bola
KONTROLA OTOKA I BOLA
 • mirovanje
 • krio (prvih 48 h), DD, NFMP, laser
 • elevacija op noge
 • vežbe za perifernu cirkulaciju
 • NSAID
obuka hoda sa takama
OBUKA HODA SA ŠTAKAMA
 • oslonac do granice komfora
 • hod samo do kupatila i nazad
0 ekstenzije
0° EKSTENZIJE

KIKLOPSOVE

LEZIJE

PREVENCIJA

PF BOLA

kontrola snage kvadricepsa
KONTROLA SNAGE KVADRICEPSA
 • izometričke vežbe za

m. quadriceps u punoj ekstenziji

 • aktivno odizanje pete
 • “straight leg raise” (podizanje opružene noge)

+ES (m. vastus medialis)

rani post op period 7 14 post op dan
RANI POST-OP PERIOD(7-14 POST-OP DAN)
 • Ciljevi:
 • kontrola otoka i bola
 • pravilan hod bez pomagala
 • pun obim ekstenzije i fleksija do 110°
 • postepeno jačanje natkolene i potkolene muskulature
 • mobilizacija čašice
 • Testovi: bilateralni ROM
pravilna ema hoda bez upotrebe pomagala
PRAVILNA ŠEMA HODA BEZ UPOTREBE POMAGALA
 • OPREZ: “quadriceps avoidance gait”
 • vežbe hoda u razboju i ispred ogledala
0 ekstenzije i fleksija do 110
0° EKSTENZIJE I FLEKSIJA DO 110°
 • “single leg stance” = ekstenzija uz zid
 • “wall slides” =

klizanje niz zid

ve be za ja anje muskulature u okviru zatvorenog lanca
VEŽBE ZA JAČANJE MUSKULATURE UOKVIRU ZATVORENOG LANCA
 • “straight leg raise” sa opterećenjem u 4 ravni
 • podizanje na prste/hod na prstima
 • mini čučnjevi niz zid (fleksija do 60 stepeni)
funkcionalne prednosti ve bi zatvorenog lanca
Funkcionalne prednosti vežbi zatvorenog lanca

Fleksija kuka

Fleksija kolena

Dorzifleksija stopala

slide19

Uticaj vežbi otvorenog lanca na prednju

tibijalnu translaciju

 • Snažna kontrakcija kvadricepsa
 • >>> sila smicanja

> tibijalna translacija

> opterećenje grafta

p erio d za ti enog pokreta 2 6 post op ned
PERIODZAŠTIĆENOG POKRETA (2-6 POST-OP NED.)

Cilj:

 • pun obim pokreta
 • vežbe jačanja
 • vežbe umerene kondicije
 • vežbe ravnoteže i propriocepcija

Testovi: bilateralni ROM

test stajanja na jednoj nozi

ve be ravnote e
VEŽBE RAVNOTEŽE
 • prebacivanje ravnoteže sa jedne noge na drugu
 • hod na prstima/peti/na spoljnoj str. stopala
 • stajanje na jednoj nozi sa otvorenim/zatvorenim očima
ve be umerene kondicije
VEŽBE UMERENE KONDICIJE
 • hidrokinezith ukoliko su incizije zarasle
 • stacionarni bicikl
6 post op ned povratka preop nivou aktivnosti
> 6 POST-OP NED. – POVRATKA PREOP. NIVOU AKTIVNOSTI

Cilj:

- pun obim pokreta

- povećanje mišićne snage

- povećanje funkcionalne aktivnosti i izdržljivosti

 • povratak punim aktivnostima
 • proprioceptivni/sportski specifični trening

Testovi:

 • bilateralni ROM
 • KT-1000
 • funkcionalni testovi (Tegner,Lysholm, test stajanja na jednoj nozi, single-leg hop test od 2 meseca post-op)
slide28

OTVORENI LANAC

KADA ?

2 perioda kada graftu preti najveća opasnost od

elongacije/rupture

Mesto fiksacije grafta Tkivo grafta

neposredno post-op najslabije u 12 post-op ned.

≥ 6 nedelje vežbe otvorenog lanca

90-40 fleksije90-10 fleksije

ve be kond i cije ve be agilnosti sportski specifi an trening
VEŽBE KONDICIJE, VEŽBE AGILNOSTI, SPORTSKI-SPECIFIČAN TRENING
 • brz hod, uzbrdo, nizbrdo, sa naglim promenom pravca i naglim usporavasnjem
 • preskakanje konopca

- pravolinisko trčanje sa 3,5-4 mes. post-op

(ukoliko je snaga operisane noge 75-90% snage kontralateralne noge)

-> progresija ka trčanju sa promenom pravca

 • vežbe sa loptom

PROCENA ONE-LEG HOP TEST

povratak sportu
POVRATAK SPORTU
 • u različitim protokolima:

od 4. do 12. meseca

 • vremenski okviri arbitrarni
 • kriterijumi
  • koleno bez otoka i bola
  • pun ROM
  • zadovoljavajući rezultati
   • kl. testovi stabilnosti kolena
   • proprioceptivnog testa
   • kompletnog programa dzogiranja-trčanja
   • 2 funkcionalna testa izabrana od strane lekara (one-leg hop test,...)

.

principi
PRINCIPI
 • Vrsta fizikalne th zavisi od
 • težine lezije (MCL/LCL lezije I,II, III stepena)
 • lokalizacije povrede
  • Femoralni pripoj/središni deo MCL – opasnost od ograničenja ROM – rana inicijacija pokreta sa restoracijom punog ROM u toku 2-3 ned.
  • Tibijalni pripoj MCL – tendenca ka zarastanju sa valgus laksitetom – imobilizacija u ortozi/gipsu u položaju od 20-30°fleksije
mcl lezije i stepena
MCL LEZIJE I STEPENA
 • RICE princip
 • upotreba štaka sa osloncem do granice komfora (< bola za 3-4 dana)
mcl lezije ii stepena
MCL LEZIJE II STEPENA
 • Kratka funkcionalna ortoza koja blokira poslednjih 20 stepeni ekstenzije, a omogućava punu fleksiju
 • Oslonac do granice komfora(< bola za 14 dana)
 • Jačanje muskulature u okviru zatvorenog lanca
mcl lezije iii stepena
MCL LEZIJE III STEPENA
 • Inicijalno hod bez oslonca 2 nedelje
 • Kratka funkcionalna ortoza sa postepenom progresijom oslonca u toku 4 nedelje
 • 8-12 nedelja zarastanje
kod svih mcl lezija
KOD SVIH MCL LEZIJA
 • Vežbe za > ROM što ranije moguće
 • Vežbe za jačanje muskulature koja stabilizuje koleni zglob
  • Statičke vežbe sa m. quadriceps
  • Straight leg raise
   • 2 post-op dan (fleksija i abdukcija)
   • 3-7 post-op dan (+ adukcija i ekstenzija)
  • Vežbe kokontrakcije hamstringsa i kvadricepsa sa kolenom savijenim 2o stepeni i pritiskom petom ka krevetu ili podu
  • Vežbe zatvorenog lanca
povratak sportu1
POVRATAK SPORTU

MCL

I i II stepen

III stepen

snaga povredjenog kolena

60%

90%

pravolinijsko

trčanje

kontaktni sport

8-12 nedelja

4-6 nedelja

slide39
LCL
 • I i II stepen
  • po istom principu kao MCL
  • Funkcionalna ortoza 8-12 nedelja
 • III stepen
  • Leče se najčešće operativno zbog rotacione nestabilnosti koje uzrokuju