Anne Frank - PowerPoint PPT Presentation

anne frank n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anne Frank PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 39
Anne Frank
462 Views
Download Presentation
khoi
Download Presentation

Anne Frank

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Anne Frank NarshisWindey

 2. Anne Frank • Annelies Marie Frank • 12 juni 1929 Frankfurt-am-Main • Otto FrankEdith FrankMargo Frank • Liberaal joods

 3. Van Duitsland naar Nederland • Frankfurt • 1933 – Adolf Hitler • Steeds meer maatregels • Vluchten • Aanbieding in Amsterdam • Merwedeplein • Veel joden • 1934 oma

 4. De Duitse inval • 10 mei 1940 • Verklaren joods/niet-joods • Registreren • Persoonsbewijs ‘J’ • Veel dingen verboden voor joden • Joden afzonderen • Geen eigen bedrijf • Andere school: Joods Lyceum • 1942: Jodenster

 5. Dagboek Anne'Jodenwet volgde op Jodenwet en onze vrijheid werd zeer beknot. Joden moeten een Jodenster dragen; joden moeten hun fietsen afgeven; joden mogen niet in de tram; joden mogen niet in een auto, ook niet in een particuliere; joden mogen alleen van 15.00 - 17.00 uur boodschappen doen; joden mogen alleen maar naar een joodse kapper; joden mogen vanaf 20.00 uur 's avonds tot 6.00 uur 's ochtend niet op straat; joden mogen zich niet in schouwburgen, bioscopen en andere voor vermaak dienende plaatsen ophouden; joden mogen niet naar een zwembad, evenmin naar tennis-, hockey- of andere sportplaatsen; joden mogen niet roeien; joden mogen in het openbaar generlei sport doen; joden mogen na acht uur 's avonds niet meer in hun tuin zitten, evenmin bij hun kennissen; joden mogen niet bij christenen thuis komen; joden moeten naar joodse scholen gaan en al dergelijke meer.'

 6. 12 juni 1942 • Een dagboek: KittyIk zal, hoop ik, aan jou alles kunnen toevertrouwen, zoals ik het nog aan niemand gekund heb, en ik hoop dat je een goede steun voor me zult zijn.

 7. Onderduiken • Geruchten • Begin juli • Aangetekende kaart • Aanmelden • Werkkamp • Onderduiken in Otto’s bedrijf: Prinsengracht • 10 dagen vervroegd

 8. Dagboek Anne Margot kwam naar mij toe rennen, en fluisterde dat er een oproep voor vader was.Een oproep, iedereen wist wat dat betekende, ik zag de concentratiekampen en eenzame cellen al in mijn geest opdoemen en daar naartoe zouden wij vader moeten laten vertrekken? Hij gaat natuurlijk niet. Ik schrok opnieuw en begon toen te huilen. Margot is 16, zulke meisjes willen ze dus alleen weg laten gaan. Ik dacht aan het schuilen en stopte daardoor de gekste dingen in mijn tas, ik heb er geen spijt van, want ik geef meer om herinneringen dan om jurken. Ik was doodmoe en hoewel ik wist dat het de laatste nacht in mijn bed zou zijn, sliep ik meteen.

 9. Chaotische avond • Spullen verhuizen • ‘s Morgens 6 juli 1942 • Overladen met spullen • Geen valiezen ! • Geen fiets !

 10. De onderduikers Edith Frank Otto Frank Anne Frank Margo Frank

 11. De onderduikers Auguste van Pels Peter van Pels Frits Pfeffer Peter van Pels

 12. De helpers Victor Kugler Jo Kleiman BepVoskuijl Miep Gies Jan Gies

 13. De schuilplaats

 14. De schuilplaats • Moeilijk samenleven • Spanning • 24/24 binnen blijven • Doodstil zijn • Schrik • Onderlinge ruzies • Dagboek Anne Ik duizel van de scheldwoorden die in de laatste maand door dit eerbare huis gevlogen zijn. Eerlijk gezegd vergeet ik af en toe met wie we ruzie hebben en met welke persoon de verzoening al heeft plaatsgehad. Het enige wat afleidt, is leren, en dat doe ik veel.

 15. Dagelijkse bezigheden • Ochtend • 6h45: ontwaken • 98h30 – 9h: stilt ! • 9h: ontbijten • Dagelijks komt Miep Gies langs • Middag • Pauze magazijniers • Bereiden middageten • 13h: nieuws luisteren • Afwassen • Terugkeren magazijniers: stilte ! • Middagdutje • Anne schreef in haar dagboek

 16. Avond • ‘avond-vrijheid’ • Avondeten bereiden • Nieuws luisteren • 21h: bedden in gereedheid gebracht • 22h: stilte !

 17. Dagboek Anne Margot en moeder zijn zenuwachtig. 'SST... vader, Stil Otto, SST.. Pim! Het is half negen. Kom nu hier, je kunt niet meer het water laten lopen. Loop zachtjes!' Dit zijn de diverse uitroepen van haar vader in de badkamer. Klokslag half negen moet hij in de kamer zijn. Geen druppel water, geen wc, niet lopen, alles stil." • Verveling • Lezen/leren • Dagboek schrijven • Nieuwsbericht boeken 2de oorlog • Dagboek AnneLijst van wie wat las/leerde

 18. Mijnheer van PelsLeert niets; zoekt veel op in Knaur; leest graag detective-romans, medicijn-boeken, spannende en onbelangrijke liefdesverhalen. Mevrouw van PelsLeert Engels in schriftelijke cursussen; leest graag roman-biografieën en enkele romans. Mijnheer FrankLeert Engels (Dickens!), verder iets Latijn; leest nooit romans, wel graag serieuze en droge beschrijvingen van personen en landen Mijnheer PfefferLeert Engels, Spaans en Nederlands zonder merkbaar resultaat; leest alles; oordeelt met de meerderheid Mevrouw FrankLeert Engels in schriftelijke cursussen; leest alles, behalve detective-geschiedenissen. Peter van PelsLeert Engels, Frans (schriftelijk), Nederlands steno, Engels steno, Duits steno, Engelse handelscorrespondentie, houtbewerking, staatshuishoudkunde en soms rekenen; leest weinig, soms aardrijkskunde. Margot FrankLeert Engels, Frans, Latijn volgens schriftelijke cursussen, Engels steno, Duits steno, Nederlands steno, mechanica, goniometrie, stereometrie natuurkunde, scheikunde, algebra, meetkunde, Engelse literatuur, Franse literatuur, Duitse literatuur, Nederlandse literatuur, boekhouden, aardrijkskunde, moderne geschiedenis, biologie, economie, leest alles, liefst over godsdienst en medicijnen.

 19. Ontdekt ! • 4 augustus 1944 • Verraden • 8 onderduikers meegenomen • Duitse gevangenis verhoord • Dagboek Anne • Miep en Bep

 20. Concentratiekampen • 8 augustus 1944 • Centraal Station  Westerbork • Strafbarakken • Mannen en vrouwen gescheiden • 2 september 1944 • Concentratiekamp  Auschwitz • Goederentrein • 70 gevangenen per wagon • 3-4 dagen onderweg • Helse rit

 21. Auschwitz • Mannen en vrouwen gescheiden • Leven of dood • Oudere, <15jaar en zieke = dood • Nummer getatoeëerdKaal geschorenKampkleren • Samen tot oktober 1944

 22. Bergen-Belsen • Margot en Anne • 3-4 dagen onderweg • Overvol kamp • Tenten • Barakken • Toestand verslechter • Weinig voedsel Geen hygiëneVeel zieke • Tyfus • Margot sterft (maart 1945) • Anne sterft (paar weken later)

 23. Het lot van de andere Otto – Fritz Pfeffer – Hermann en Peter van Pels • Hard werken • Peter: baantje postkantoor • Dagelijks selecties Hermann van Pels • Hermann 1ste slachtoffer • gaskamer

 24. Fritz Pfeffer • Oktober 1944 • Neuengamme • Slechte hygiënische omstandighedenzwaar werkweinig voedsel • 20 december 1944 • 55 jaar Peter van Pels • Ontruimen kamp  Mauthausen • Zwaar werk • 5 mei 1945

 25. Auguste van Pels • Auschwitz • Eind november 1994  Bergen-Belsen • Weerzien Margo en Anne • Paar maand later  Raguhn • Raguhn  Theresienstadt • Reis: 9april – 8mei • Vermoord

 26. Einde van de concentratiekampen Otto Frank • 27 januari 1945 • Russische soldaten • 7650 gevangenen • Otto overleefd

 27. Otto Frank • Terug naar Amsterdam • Onzekerheid • Miep en Jan Gies • Zoektocht Anne en Margot • Advertentie • Zusjes Brilleslijper http://www.youtube.com/watch?v=cmXdD5t9Acw&feature=related

 28. Margot Frank (19j) en Anne Frank (16j) in Jan. op transp. vanuit Bergen-Belzen. O. Frank, Prinsengracht 263, tel 37059

 29. Anne’s Dagboek • Dagboek overhandigen • Miep Gies:‘Dit is de ergernis van uw dochter Anne.’ • Niet direct lezen • Stukje per stukje • Verbaasd • Anne ’s grote droom Nu over iets anders: Je weet allang dat m'n liefste wens is om journaliste en later een beroemde schrijfster te worden. (..) Na de oorlog wil ik in ieder geval een boek getiteld "Het Achterhuis" uitgeven. Of dat lukt blijft ook nog de vraag, maar m'n dagboek zal daarvoor kunnen dienen.

 30. Dagboek herschreven • 20 mei – 4 augustus 1944 • 324 losse vellen • Twijfel • 25 juni 1947‘Het Achterhuis’ • 63 landen • Contact met Duitsland

 31. Meest vertaalde Nederlandstalig boek • 25 miljoen exemplaren

 32. Toneel en verfilming • Toneelstuk: ‘The diary of Anne’ • Gebaseerd op dagboek • 5 oktober 1955 • Première New York • Toneelstuk  Film • ‘The diary of Anne Frank’ • 3 oscars • Prinsengracht 263  Bezit van Anne Frank Stichting • Gerestaureerd • Museum

 33. Otto’s verdere leven • 1952  Zwitserse Basel • Trouw met Elfriede Geiringer • Inzetten voor mensenrechten • Duizenden brieven van lezers • 19 augustus 1980 • Elfriede gaat door