koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda
Download
Skip this Video
Download Presentation
Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda - PowerPoint PPT Presentation


 • 345 Views
 • Uploaded on

Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda. Pod marketing miks konceptom podrazumeva se kombinacija instrumenata kojima se koristi preduze će da bi se postigao očekivani nivo prodaje na ciljnom tržištu. Ideja o konceptu pripisuje se Kulitonu. Elementi marketing miksa su:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Koncept marketing miksa opipljivih i neopipljivih proizvoda' - kevork


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Pod marketing miks konceptom podrazumeva se kombinacija instrumenata kojima se koristi preduzeće da bi se postigao očekivani nivo prodaje na ciljnom tržištu.
 • Ideja o konceptu pripisuje se Kulitonu
slide3
Elementi marketing miksa su:
 • Proizvod (Product)
 • Cena (Price)
 • Distribucija (Placement)
 • Promocija (Promotion)
slide4
Sva četiri elementa marketing miksa su podjednako važni, kao i njihova međusobna kombinacija. Samo niska cena, dobar proizvod ili odlična reklama neće dati tako dobre efekte kako bi bilo u slučaju njihovog kombinovanja
slide5
Osnovni cilj marketing miksa je da preduzeće putem njih utiče na zadovoljenje potreba potrošača, tako da se svi instumenti integrišu i usmeravaju ka potrošaču.
proizvod kao instrument marketing miksa
PROIZVOD KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA
 • Proizvod se može definisati kao sve ono što se može ponuditi tržištu da izazove pažnju, kupovinu, korišćenje ili potrošnju, dakle sve ono što može da zadovolji potrebe i želje potrošača za proizvodima.
 • Proizvod je veoma dinamičan instrument marketing miksa
slide7
Za marketing je od posebnog značaja slika koju kupac ima o proizvodu
 • Dobra informisanost o reakcijama i ponašanjima potrošača je takođe bitna stavka, kao i sami motivi kupovine
klasifikovanje proizvoda u marketingu
Klasifikovanje proizvoda u marketingu
 • Klasifikacija proizvoda može biti obavljena prema različitim kriterijumima.
 • Opštom klasifikacijom izvršena je podela proizvoda na sredstva ze proizvodnju i sredstva za potrošnju.
 • Sredstva za proizvodnju obuhvataju sredstva za rad i predmete ze rad.
 • Sredstva za potrošnju su finalni proizvodi namenjeni zadovoljenju porošačevih potreba.
slide9
U marketingu je u većoj upotrebi klasifikacija proizvoda na proizvodna dobra i potrošna dobra.
 • Proizvodna dobra su ona koje koriste proizvodna preduzeća kao sredstva za rad, materijal ili komponente drugih proizvoda
slide10
Potrošna dobra uključuju proizvode koji su namenjeni da se koriste od konačnog potrošača ' pojedinca ili porodice, i dati su u formi koja ne trađi dodatni proces proizvodnje da bi se koristili.
 • Ona se dele na obična, preferirana, posebna i specijalna dobra.
ivotni ciklus proizvoda
Životni ciklus proizvoda

U okviru životnog ciklusa proizvoda razlikuju se četiri faze:

 • faza uvođenja proizvoda na tržište
 • faza rasta i razvoja
 • faza zrelosti
 • faza opadanja
cena kao instrument marketing miksa
CENA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA
 • Cena označava novčani izraz vrednosti robe i usluga na tržištu.
 • Preko nje preduzeće ostvaruje prihod, meri tržišno učešće i profitabilnost firme
 • Svaka promena cene utiče na prihod, obim prodaje i troškove poslovanja, a preko njih i na dobit.
slide13
Preduzeća se u određivanju cena susreću sa mnogim poteškoćama koje su posebno izražene kada preduzeće usvaja ili razvija novi proizvod ili osvaja novo tržište.
 • Pri donošenju odluke o ceni neophodno je uzeti u obzir delovanje velikog broja faktora različitog karaktera i itenziteta delovanja od kojih je dosta njih van kontrole preduzeća.
slide14
Prodajne cene moraju biti istovremeno troškovno i tržišno orijentisane.
 • One treba da budu dovoljno visoke da pokrivaju ukupne troškove poslovanja i dovoljno niske da privuku potrošače, a uz sve to, preduzeće treba da ostvari dohodak
distribucija kao instrument marketing miksa
DISTRIBUCIJA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA
 • Distribucija je aktivnost marketinga koja obuhvata sve poslove koji su neophodni da proizvodi dođu od proizvođača do potrošača.
 • Cilj je da krajnji korisnik bude uslužen na najbrži i najkvalitetniji način, uz najniže troškove.
slide16
Distribucija obuhvata dva područja, a to su:
 • izbor najefikasnijeg kanala distribucije i
 • fizička distribucija, odnosno marketing logistika, koju sačinjavaju skladištenje, transport itd
slide17
U praksi postoji čitav niz marketing kanala za potrošna dobra:
 • proizvođač – potrošači
 • proizvođač – maloprodaja – potrošači
 • proizvođač – velikoprodaja – maloprodaja – potrošači
 • proizvođač – agenti ili brokeri – velikoprodaja – maloprodaja – potrošači
slide18
Takođe postoje različiti tipovi marketing kanala za proizvodna dobra kao što su:
 • Proizvođač – industrijski kupci
 • Proizvođač – industrijski distibuteri – industrijski kupci
 • Proizvođač – agenti – industrijski kupci
 • Proizvođač – agenti – industrijski distibuteri – industrijski kupci
promocija kao instrument marketing miksa
PROMOCIJA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA
 • Promocija kao instrument marketing miksa obuhvata sve aktivnosti između preduzeća i kupaca koje imaju za cilj da se stvori pozitivan stav o proizvodima i uslugama, da se pospeši prodaja ili prihvati neka ideja.
slide20
Postoje četiri oblika promocione aktivnosti i to su:
 • Privredna propaganda
 • Publicitet
 • Lična prodaja
 • Unapređenje prodaje
slide22
Proizvod je osnovni instrument marketing miksa u organizacijama koje se bave proizvodnjom proizvoda.
 • Usluga je osnovni instrument marketing miksa u uslužnim organizacijama.
 • Instrumenti marketing miksa usluga su: usluga, cena, distribucija i promocija.
slide23
Tradicionalni marketing pristup 4P uspešno se primenjuje za proizvode, ali su potrebni dodatni elementi za usluge.
 • Tri dodatna elementa za marketing usluge: 1. ljudi, 2. fizički dokazi i 3. proces
slide24
Roba (čista) je opipljivi (opredmećeni) proizvod koji se može skladištiti, transportovati ili kupiti radi kasnije, odložene upotrebe; to su fizički predmeti ili sredstva koji pružaju korist kupcu kroz promenu vlasništva ili upotrebom.
 • Usluga (čista) je neopipljivi, neopredmećeni proizvod, koji se ne može skladištiti, budući da se koristi u trenutku kada se proizvede; usluge nastaju kao aktivnosti međusobnog kontakta isporučioca i klijenta i interne aktivnosti koje dovode do stvaranja koristi obavljanjem željenih promena; usluge se zasnivaju isključivo na znanju i mogu biti jednostavne, složene i svezane.
slide25
Po materijalnosti proizvodi mogu biti:
 • Materijalni (opipljivi) Hardver, procesni materijali
 • Nematerijalni (neopipljivi) softver
 • Kombinovani usluge
marketing miks usluga
Marketing miks usluga
 • Proizvod
 • Cena
 • Promocija
 • Distribucija
 • Fizička sredina
 • Proces
 • Ljudi
slide27
Osnovne odlike koje razlikuju usluge od proizvoda definitivno su:
 • neopipljiva i apstraktna priroda uslužne ponude
 • veći opaženi rizik povezan sa kupovinom usluga.
slide28
Berry i Clark (1986) predlažu tipologiju četiri komunikacione strategije za poboljšanje opipljivosti:
 • vizuelizaciju,
 • asocijaciju,
 • fizičku prezentaciju ,
 • dokumentaciju
slide29
Vizuelizacija se odnosi na kreaciju "žive mentalne slike uslužnih kvaliteta i koristi". Strategija vizuelizacije omogućuje potrošačima da mentalno iskuse uslugu
 • Strategija asocijacije povezuje neko spoljno dobro, osobu, dogadjaj, mesto ili predmet sa konkretnom uslugom, omogućujući lakše razumevanje i ocenu usluge
slide30
Opipljive asocijacije koje su direktno ili periferno deo usluge mogu biti stavljene u fokus pomoću strategije fizičke prezentacije.
 • Strategija dokumentacije predstavlja korišćenje činjenica i brojeva za objašnjavanje vrednosti ili kvaliteta usluge
ad