reforma spole n zem d lsk politiky po roce 2014 a jej nastaven v r z pohledu zs r n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Reforma společné zemědělské politiky po roce 2014 a její nastavení v ČR z pohledu ZS ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Reforma společné zemědělské politiky po roce 2014 a její nastavení v ČR z pohledu ZS ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Reforma společné zemědělské politiky po roce 2014 a její nastavení v ČR z pohledu ZS ČR. Ing. Martin Pýcha Zemědělský svaz ČR. 1. Pilíř SZP - přímé platby. Zastropování přímých plateb Nesouhlasíme,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Reforma společné zemědělské politiky po roce 2014 a její nastavení v ČR z pohledu ZS ČR' - kesia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
reforma spole n zem d lsk politiky po roce 2014 a jej nastaven v r z pohledu zs r

Reforma společné zemědělské politiky po roce 2014a její nastavení v ČR z pohledu ZS ČR

Ing. Martin Pýcha

Zemědělský svaz ČR

szp p m platby

Zastropování přímých plateb

Nesouhlasíme,

Zmírnění dopadů - odpočtem mezd včetně sociálního a zdravotního pojištění a teprve zůstatek krácen,

Otázka - co je holding řízený jedním zemědělcem (problém vlastnického propojení subjektů)?

Definice: „zemědělským podnikem“ se rozumí soubor všech produkčních jednotek využívaných k zemědělské činnosti a spravovaných zemědělcem, které se nacházejí na území stejného členského státu.

Definice:„zemědělcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba či skupina fyzických nebo právnických osob, bez ohledu na právní formu skupiny a jejích členů podle vnitrostátních právních předpisů, jejíž zemědělský podnik se nachází na území Unie podle článku 52 smlouvy o Evropské unii ve spojení s články 349 a 355 Smlouvy o fungování Evropské unie a která vykonává zemědělskou činnost

SZP – Přímé platby

szp p m platby1

2. Greening

Ozelenění je povinné a proto při nesplnění podmínek – riziko ztráty nároku na jakékoliv PP?

x Dobrovolnost ozelenění (tzn. nebude pouze vyplacena 30% část PP).

Krácené prostředky se budou vracet do Bruselu?

- Změna nastavení – snížit rozměr 7% a možnost alternativního zacílení – např. plnění prostřednictvím víceletých pícnin na o.p., apod.

SZP – Přímé platby

szp p m platby2

3. SAPS vs. SPS vs. platební nároky

Podpora ukončení současných plateb SAPS i SPS k 31.12.2013.

Stále není zcela zřejmé, zda bude pro ČR výhodnější zachování stávajícího principu SAPS, nebo zda přikročit k systému „nároků“.

Stejný systém v celé EU (ČR SAPS x zbytek EU PN – tlak na prodej půdy, cenu půdy a nájem).

SZP – Přímé platby

szp p m platby3

4. Couplované platby

Citlivé komodity

Nutnost rozšířit o více než 10% nebo vyčlenit cukrovku (zachovat systém kvót u cukrovky)

Zrušení cukerní kvóty a cukerní platby v roce 2015:

Schází možnost zvýšené couplované platby ve výši 5% z PP

Vepřové maso a drůbež

Definice aktivního farmáře

Roční částka přímých plateb musí být vyšší než 5% všech příjmů z nezemědělských činností

Vyloučení části podniků z podpor PP.

Jak se budou posuzovat tržby z BPS?

Kam budou nasměrovány peníze z krácených přímých plateb?

SZP – Přímé platby

szp p m platby4

5. Zrušení mléčných kvót

Riziko zvýšení dovozů mléčných výrobků

navýšení produkce do 3 let o 20 až 30 %

pokles ceny

SZP – Přímé platby

program rozvoje venkova v r

Program rozvoje venkova v ČR

 • Pokles zemědělské produkce
 • Růst agrárních dovozů především výrobků s vyšší přidanou hodnotou
 • Zadluženost = Cizí zdroje/vlastní kapitál ve výši 29,3 % (8. místo v EU).
 • Kapitálová vybavenost (20. místo v EU).
 • Rostoucí rozdíl mezd v zem. a národním hospodářstvím a horšující se věková struktura prac. v zemědělství (45 % pracovníků ve věkové skupině 45 – 59 let, 10 % ve skupině 60 let a více).
szp program rozvoje venkova

Obhajoba zdrojů PRV (nyní 167% EU27 – vyhovuje nám výpočet historické částky z 50%, druhá část by se měla vyjednat alespoň z 80% druhé poloviny).

Posílit investice na modernizaci zemědělských a potravinářských podniků.

Přehodnocení počtu programů v II. pilíři pro úspory na jejich vyhodnocování a administraci (PUZČ).

Podpora dotací pojištění zemědělských komodit do 50% plateb - nevyřazovat velké podniky.

Podporu slučování odbytových organizací (vyšší podíl na národním trhu).

U podpory ekologického zemědělství odlišit skutečnou výrobu biopotravin od ekologické údržby krajiny..

AEO – posílit potenciál opatření na orné půdě – zejména využít greeningu jako baseline a vystavět na něm jednoduchá opatření jdoucí nad jeho rámec v obdobné logice.

SZP – Program rozvoje venkova

szp program rozvoje venkova1

LFA – obhájit jejich rozsah ve stávajícím rozměru, platit pouze z II.pilíře.

 • Zavádění degresity LFA plateb!!!
 • Prosazovat rozšíření LFA – S o suché oblasti a těžkou půdu.
 • Citlivá otázka plateb na veškerou zem. půdu – předpokládaný pokles podpor na travní porosty.
 • Je třeba hledat vyvážený model toku podpor do sektoru masného i mléčného skotu.

SZP – Program rozvoje venkova

slide15

Co říci závěrem?

Potřebujeme takový systém PP, aby:

Nediskriminoval žádnou skupinu podnikatelů (malí x velcí)

Podporoval zemědělskou produkci (tím i zaměstnanosti)

Nevytvářel nadbytečnou administrativní a ekonomickou zátěž (např. vlivem nadměrných environmentálních povinností).

Potřebujeme takový PRV, aby:

Podporoval konkurenceschopnost zemědělců ale i potravinářů,

(především podporou investic a sdružování do odbytových družstev)

Změnou nastavení podpory v LFA nedošlo k likvidaci zemědělců,

Lepší spolupráci zemědělců a potravinářů se školami, výzkumnými ústavy (inovace, výchova nové generace),

Nastavení takových AEO opatření aby zohledňovala nejen OŽP ale i produkční roli zemědělců

Potřebujeme politickou podporu (vláda, MZe, kraje, obce).