nov maturita n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NOVÁ MATURITA PowerPoint Presentation
Download Presentation
NOVÁ MATURITA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

NOVÁ MATURITA - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

NOVÁ MATURITA. Stručná informace o jejím průběhu a přípravě. SPOLEČNÁ ČÁST - 2012. Povinná zkouška z ČJL (komplexní zkouška) ve dvou úrovních – základní (Z) a vyšší (V) Povinná zkouška – volba CJ nebo MAT – obojí ve dvou úrovních – Z,V

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

NOVÁ MATURITA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nov maturita

NOVÁ MATURITA

Stručná informace o jejím průběhu

a přípravě

spole n st 2012
SPOLEČNÁ ČÁST - 2012
 • Povinná zkouška z ČJL (komplexní zkouška) ve dvou úrovních – základní (Z) a vyšší (V)
 • Povinná zkouška – volba CJ nebo MAT – obojí ve dvou úrovních – Z,V
 • Nepovinné zkoušky (nejvýše 3) – MAT(Z,V), FYZ, CHE,BIO,DĚJ,ZEM,OSZ (V), CJ (Z,V)

(Žák nemůže volit stejný zkušební předmět v obou úrovních obtížnosti)

profilov st 2012
PROFILOVÁ ČÁST – 2012
 • 2 profilové zkouškyPředměty: M, F, Ch, Bi, Z, Zsv, D, Vv, Hv,Ivt (VIII.), Cj
 • Zkoušky proběhnou ústní formou
esk jazyk a literatura 2012
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – 2012
 • Ústní zkouška

Úroveň Z – květen – 20+15 minut (20 min na přípravu)

Úroveň V - květen – 20+15 minut (20 min na přípravu)

 • Didaktický test

Úroveň Z – květen – 60 minut

Úroveň V – květen – 90 minut

 • Písemná práce

Úroveň Z – květen – 25+60 minut

Úroveň V – květen – 25+90 minut

ciz jazyk 2012
CIZÍ JAZYK – 2012
 • Ústní zkouška

Úroveň Z – květen – 20+15 minut (20 min na přípravu)

Úroveň V - květen – 20+15 minut (20 min na přípravu)

 • Didaktický test

Úroveň Z – červen – 35+60 minut

Úroveň V – červen – 45+60 minut

 • Písemná práce

Úroveň Z – červen – 60 minut

Úroveň V – červen – 90 minut

matematika 2012
MATEMATIKA – 2012
 • Didaktický test

Úroveň Z – červen – 90 minut

Úroveň V – červen – 120 minut

nepovinn zkou ky 2012
NEPOVINNÉ ZKOUŠKY – 2012
 • CJ,MAT – stejně jako v případě povinné zkoušky
 • OSZ, F, Ch,Bi, Z, D – pouze didaktický test v délce 90 minut - květen
jl komplexn zkou ka
ČJL – KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA

Základní nebo vyšší úroveň – volba žáka

 • Didaktický test
 • Písemná práce
 • Ústní zkouška

Každá dílčí zkouška má stejnou váhu!

jl didaktick test
ČJL – DIDAKTICKÝ TEST

Jednotné zkušební schéma

 • 60 minut (Z) , 90 minut (V)
 • Uzavřené úlohy (Z), uzavřené a otevřené úlohy (V)
 • Centrální hodnocení
jl p semn pr ce
ČJL – PÍSEMNÁ PRÁCE

Jednotné zkušební schéma

 • 60min (Z), 90 min (V)
 • Centrálně zadávaná zadání – 10 zadání pro každý termín i úroveň obtížnosti ve struktuře – název+zpracování
 • Hodnocení ve škole podle metodiky
jl stn zkou ka
ČJL – ÚSTNÍ ZKOUŠKA
 • Termín určuje škola
 • 20 min příprava + 15 min zkouška
 • Žák losuje 1 zadání podle jím vybraných 20 literárních děl
 • Odpovídá podle příslušného pracovního listu
 • Vývoj pracovních listů – PK školy+nabídka CERMATu
 • Hodnocení maturitní komisí podle metodiky
cj komplexn zkou ka
CJ – KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA

Základní nebo vyšší úroveň – volba žáka

 • Didaktický test
 • Písemná práce
 • Ústní zkouška
 • Vážené hodnocení – ½ test, ¼ písemná práce a ¼ ústní zkouška
cj didaktick test
CJ – DIDAKTICKÝ TEST
 • Poslechový subtest – 30 min (Z), 40 min (V)

Uzavřené úlohy, otevřené úlohy s krátkou odpovědí

 • Subtest – čtení a jazyk – 60 min (Z,V)

Uzavřené úlohy, otevřené úlohy s krátkou odpovědí

cj p semn pr ce
CJ – PÍSEMNÁ PRÁCE
 • Základní úroveň – 60 minut

1. část – text 130 -150 slov

2. část – text 70 - 80 slov

 • Vyšší úroveň – 90 minut
 • část - text 210 - 230 slov
 • část – text 100 - 120 slov
cj stn zkou ka
CJ – ÚSTNÍ ZKOUŠKA
 • Žák si losuje 1 zadání z minimálně 5 nabízených pracovních listů
 • Každé zadání obsahuje 4 témata

Reakce na 4 - 5 otázek

Samostatný ústní projev

Samostatný ústní projev/interakce

Interakce

maturitn rozvrh 2012
MATURITNÍ ROZVRH - 2012
 • 15. 12. 2011 – uzávěrka podání přihlášek žáků k MZ – řediteli školy
 • 2. 5.- 14. 5. 2012 - testy a písemné práce společné části
 • 28. 5.- 1. 6. 2012 – komisionální zkoušky (profilové i státní)