maturita 2011 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Maturita 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Maturita 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Maturita 2011. Gymnázium, Brno- Řečkovice. Společná část. 1. zkouška - Český jazyk a literatura 2. zkouška - cizí jazyk nebo matematika u obou zkoušek základní nebo vyšší úroveň. Společná část - český jazyk. ústní zkouška (pracovní listy) didaktický test (60, resp. 90 min)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Maturita 2011' - nairi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
maturita 2011

Maturita 2011

Gymnázium, Brno-Řečkovice

spole n st
Společná část
 • 1. zkouška - Český jazyk a literatura
 • 2. zkouška - cizí jazyk nebo matematika
 • u obou zkoušek základní nebo vyšší

úroveň

spole n st esk jazyk
Společná část - český jazyk
 • ústní zkouška (pracovní listy)
 • didaktický test (60, resp. 90 min)
 • písemná práce (60, resp. 90 min, 10 témat)
 • hodnocení 1 : 1 : 1 (průměr)
 • musí být úspěšně složená každá z částí
spole n st ciz jazyk
Společná část - cizí jazyk
 • ústní zkouška (pracovní listy, 25 zadání, 4 široce otevřené úlohy)
 • didaktický test (dva subtesty, 30 + 60, resp. 40 + 60 min)
 • písemná práce (60, resp. 90 min, dvě části = dva slohové útvary)
 • hodnocení 1 : 2 : 1 (průměr)
 • musí být úspěšně složená každá z částí
spole n st matematika
Společná část - matematika
 • písemná zkouška (90, resp. 120 min)
 • uzavřené a otevřené úlohy
pofilov st
Pofilová část
 • 1. zkouška - obhajoba maturitní práce
 • 2. a 3. zkouška - tradiční ústní zkouška
obhajoba maturitn pr ce
Obhajoba maturitní práce
 • Předměty:
  • seminář z matematiky
  • seminář z fyziky
  • seminář z chemie
  • seminář z biologie
  • seminář z dějepisu
  • seminář ze základů spol. věd
  • seminář z informatiky
  • konverzace z anglického jazyka
obhajoba maturitn pr ce1
Obhajoba maturitní práce
 • Rozsah a forma:
  • min. 20 stran bez titulní strany, prohlášení, seznamu literatury a příloh
  • 3 svázané výtisky, .pdf dokument na CD
  • systém “Odevzdej”
  • vše v češtině s výjimkou práce z KoA
 • Obhajoba:
  • 5 min příprava, 15 min obhajoba s prezentací
obhajoba maturitn pr ce2
Obhajoba maturitní práce
 • Povinná struktura:
  • titulní strana
  • obsah
  • anotace
  • stať
  • shrnutí
  • použitá literatura a seznam citací
obhajoba maturitn pr ce3
Obhajoba maturitní práce
 • Hodnotí se:
  • dodržení tématu
  • odborná kvalita a původnost
  • grafická, typografická, stylistická a gramatická správnost
  • dodržení pravidel citací
  • dodržení rozsahu a formy zpracování
  • kvalita prezentace
  • obsah vystoupení
  • kvalita mluveného projevu

2

3

1

3

stn zkou ky
Ústní zkoušky
 • deskriptivní geometrie
 • tělesná výchova
 • výtvarná výchova
 • hudební výchova
 • další cizí jazyk
 • první cizí jazyk, je-li ve společné části zvolena matematika
 • Předměty:
  • matematika
  • fyzika
  • chemie
  • biologie
  • dějepis
  • zeměpis
  • základy spol. věd
  • informatika
term ny
Termíny
 • do 1. 10. návrhy témat prací
 • 4. 10. vyhlášení témat prací
 • do 15. 10. volba témat prací
 • do 15. 11. přihlášky k maturitě
 • 15. 2. vyhlášení témat pro ústní zkoušky
 • do 11. 3. odevzdání prací
 • 6. 5. poslední den školy
 • 16. - 22. 5. ústní zkoušky
 • 30. 5. - 7. 6. písemné zkoušky
 • 20. 6. vydávání vysvědčení
ad