dynaaminen varaston hinnoittelu osa ii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dynaaminen varaston hinnoittelu Osa II PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dynaaminen varaston hinnoittelu Osa II

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Dynaaminen varaston hinnoittelu Osa II - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Dynaaminen varaston hinnoittelu Osa II. Miten myyjä voi hinnoitella tuotteensa ja järjestää hankitatoimensa päivittäisessä kaupankäynnissä siinä tapauksessa, kun varastojen täydentäminen on mahdollista?. Matemaattisen mallin perusteet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dynaaminen varaston hinnoittelu Osa II' - kera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dynaaminen varaston hinnoittelu osa ii

Dynaaminen varaston hinnoitteluOsa II

Miten myyjä voi hinnoitella tuotteensa ja järjestää hankitatoimensa päivittäisessä kaupankäynnissä siinä tapauksessa, kun varastojen täydentäminen on mahdollista?

matemaattisen mallin perusteet
Matemaattisen mallin perusteet

Ensisijaisena tavoitteena on maksimoida liiketaloudellinen voitto.

Toisaalta tavoitteena on kysynnän ja varastotason pitäminen tasaisena.

perusmallien parametreja
Perusmallien parametreja
 • kysynnän vaihtelu
 • tuotantokustannukset
 • tuotantokapasiteetti
 • toimitusaika
 • tilaus-, varastointi- ja poistokustannukset
 • tuoretuote vai kestokulutushyödyke
 • myynti suoraan varastosta vai voidaanko ottaa vastaan myös etukäteistilauksia
 • liiketoimiala riippuvat parametrit (mallintajien työsarka)
dynaamisen hinnoittelun vaikutukset
Dynaamisen hinnoittelun vaikutukset

Dynaamisella hinnoittelulla on erityisesti positiivinen vaikutus myynnissä esiintyvän vaihtelun pienentämisessä.

Yleisesti ottaen dynaamisella hinnoittelulla on myös positiivinen vaikutus tulokseen – kyse on vain siitä kuinka paljon. Parhaimmat tulosvaikutukset esiintyvät silloin, kun kyse on lyhyen elinkaaren tuotteista: tuore-, sesonki- ja muotituotteet.

tuoteperhehinnoittelu
Tuoteperhehinnoittelu
 • Tuoteperhehinnoittelua varten on olemassa päätöksenteon tukiohjelmistoja. Artikkelissa mainitut ohjelmistotoimittajat* ovat tuoneet ensimmäiset ratkaisunsa markkinoille 1999.
 • Varastoartikkelit (Stock Keeping Unit, SKU) luokitellaan tuoteperheiksi esimerkiksi käsittelemällä historiadataa klusterointimenetelmillä. Lisäämällä liiketoimintaan olennaisesti vaikuttavat hinnoitteluperiaatteet ja kysyntämalli ohjelmistotoimittajat lupaavat pystyvänsä ratkaisemaan SKU-kohtaisen dynaamisen hinnoitteluongelman.

*www.demandtec.com www.khimetrics.com

ohjelmistot ja ongelmat
Ohjelmistot ja ongelmat
 • Ohjelmistoja ei ole kytketty osaksi osto- saatika varastonhallintajärjestelmää.
 • Tuloksiin vaikuttaa myös saatavilla olevan datan virheettömyys ja reaaliaikaisuus.
 • Ohjelmistojen käyttöönotossa tulee ottaa huomioon samat työvaiheet ja riskit kuin muissakin tietojärjestelmähankkeissa.
tulevia tutkimusteemoja
Tulevia tutkimusteemoja

Reaaliaikaisen tiedon ja suurten tietomäärien käsittely on nykyisen tietotekniikan ja tiedonsiirtojärjestelmien asiosta mahdollista, joten dynaamisessa varastonhallintariippuvassa hinnoitteluongelmassa voisi ottaa huomioon myös:

 • miten ja milloin olisi kannattavinta täydentää varastoja.
 • miten ostotoimintaa ja hinnoittelua tulisi käsitellä silloin, tuoteperheiden tai tuoteparien kysynnän välillä on ristikkäisvaikutuksia.
 • miten yrityksen liiketoimintatavat vaikuttavat kysyntään.
s hk inen kaupank ynti 1 2
Sähköinen kaupankäynti 1/2
 • Pääasiallinen hyöty tulee siitä, että kysyntää voidaan mallintaa, ennustaa ja kohdentaa aiempaa paremmin.
 • Markkinointikanava toteutetaan usein soveltamalla web-tekniikoita, joiden avulla muodostetaan suuria tietokantoja, joista edelleen louhitaan sopivaa tietoa päätöksenteon tueksi.
s hk inen kaupank ynti 2 2
Sähköinen kaupankäynti 2/2
 • Markkinointikanavan tutkimuksessa voidaan käyttää samoja menetelmiä kuin aiemminkin, esimerkiksi koesuunnittelua (Design of Experiments). Nyt tulokset vain saadaan nopeammin.
 • Asiakaskohtaisesti mukautettu massamarkkinointi niin tuoteominaisuuksien kuin hinnoittelun suhteen on mahdollista.
 • Mutta mitä hyötyjä syntyisikään asiakaskohtaisesti mukautetusta dynaamisesta hinnoittelusta yhdessä asiakaskohtaisesti mukautetun varastonhallinnan kanssa?
kotiteht v 1 2
Kotitehtävä 1/2

Piirrä systeemimalli tilanteesta, missä banaani siirtyy tukkukaupan ja vähittäiskaupan kautta ostoskoriisi sillä oletuksella, että kuulut ko. XYZ-kauppaketju bonus-ohjelmaan. Keskity erityisesti objektien välisiin relaatioihin. Kuvassa tulisi olla vähintään seuraavat objektit: tukkukauppa, vähittäiskauppa, varasto(t), sinä, ostokuitti, asiakastietokanta, dynaaminen hinnoittelu.

kotiteht v 2 2
Kotitehtävä 2/2
 • Lyhyt selitys siitä,
 • miten kauppaketju voi käyttää bonusohjelmasta kerättyä tietoa varastonhallinnassa?
 • mihin kohti dynaamista hinnoittelua on järkevää soveltaa (ellei selviä kuvasta) ja miksi sitä on järkevää soveltaa juuri siinä?
kauppaketjun malli
Kauppaketjun malli

Kauppaketju

Sisältää

Sisältää

Tukkukauppa

: läpivirtausvarasto

Vähittäiskauppa

:hedelmätiski

Suunnittelee

Ja ylläpitää

Bonusohjelma

Toteuttaa

Asiakastietokanta

informaatiomalli

Myyntikohde

:banaani

Asiakas-

tietokanta

Tuotetiedot

Eräpäivä

Dynaaminen

hinnoittelu

Rekisteri-

tapahtuma

Ostokuitti

: loppusumma

Hinta

Bonusohjelma

Informaatiomalli

Kauppa-

ketju

Valitsee

Käyttää

apuna

Kootaan

Kirjataan

On jäsen

miten kauppaketju voi k ytt bonusohjelmasta ker tty tietoa varastonhallinnassa
Miten kauppaketju voi käyttää bonusohjelmasta kerättyä tietoa varastonhallinnassa?

Varastonhallinnan perusongelmana on pitää yllä optimaalista varastotasoa: varastosta löytyy juuri sitä tuotetta, jolla on kysyntää. Bonusohjelman avulla voidaan selvittää muun muassa paikalliskauppojen menekkiä, jolloin tuotevalikoima mukautetaan paikallisen kulutuksen mukaan. Bonusohjelmiin liittyviä henkilötietoja voidaan edelleen käyttää kulutustottumusten muutoksien havaitsemiseen. Näiden tulosten perusteella voidaan muun muassa aloittaa poistomyynnit tai toisaalta uuden trendin mukainen menekinedistäminen.

Varaston toiminnot ovat sisäänosto, säilytys, edelleenmyynti. Bonusohjelma ei sinänsä auta varastonhallinnassa, vaan tietoa pitää edelleen käsitellä. Analyysien tuloksia voidaan soveltaa kussakin varastonhallinnan toiminnossa siten, että perusongelman ratkaisu olisi optimaalinen.

mihin kohti dynaamista hinnoittelua on j rkev soveltaa ja miksi sit on j rkev soveltaa juuri siin
Mihin kohti dynaamista hinnoittelua on järkevää soveltaa ja miksi sitä on järkevää soveltaa juuri siinä?

Dynaamista hinnoittelua on järkevää soveltaa erityisesti silloin, kun kyseessä on hyödykkeet, jotka pilaantuvat tai jotka ovat sesonkituotteita. On olemassa yhtä useampia dynaamisia hinnoitteluongelmia, jotka ovat syntyneen selittämään reaalimaailman ongelmaa. Lisäksi tietotekniikan kehittymisen vaikutuksesta tarjolla on aikaisempaa enemmän dataa ja data voidaan saattaa käyttöön reaaliajassa. Valitsemalla oikea malli tai kehittämällä juuri omaa käyttökohdetta varten oma malli dynaamisella hinnoittelulla pystytään tuotekohtaiseen hinnoitteluun. Tästä on seurauksena se, että tuotteiden hintoja ei enää aseteta ”peukalosääntöjen” mukaan, vaan voiton maksimoinnin pohjalla on aikaisempaa selittävämpi päätöksentekomalli.