n yte maan tavaksi
Download
Skip this Video
Download Presentation
Näyte maan tavaksi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Näyte maan tavaksi - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Näyte maan tavaksi. Näytteiden ottaminen käsikairalla ja koneella. Näyte maan tavaksi. Sisältö: viljavuustutkimus näytteenoton yleiset ohjeet näytteenottomenetelmät tutkimustulokset ja tulosten tulkinta. Viljavuustutkimus = perustutkimus maalaji ja multavuus johtoluku happamuus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Näyte maan tavaksi' - keon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n yte maan tavaksi

Näyte maan tavaksi

Näytteiden ottaminen käsikairalla

ja

koneella

n yte maan tavaksi1
Näyte maan tavaksi

Sisältö:

 • viljavuustutkimus
 • näytteenoton yleiset ohjeet
 • näytteenottomenetelmät
 • tutkimustulokset ja tulosten tulkinta

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

viljavuustutkimus ja sen hyv ksik ytt
Viljavuustutkimus

= perustutkimus

maalaji ja multavuus

johtoluku

happamuus

vaihtuva kalsium

helppoliukoinen fosfori

kalium

vaihtuva magnesium

rikki

Viljelysuunnitelma

Viljavuustutkimus ja sen hyväksikäyttö
 • kalkitus- ja lannoitussuunnitelma
 • edullisimman kalkkilajin valinta
 • muu maanparannus

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

viljavuustutkimus ja sen hyv ksik ytt1
Hivenravinteet

boori

kupari

sinkki

mangaani

natrium

molybdeeni

rauta

Viljelysuunnitelma

maan hivenlannoitus-tarve esille

näytekohtainen hivenlannoitussuositus

Viljavuustutkimus ja sen hyväksikäyttö

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

n ytteenotto avain perustietoihin
Näytteenotto - avain perustietoihin

Tutkimus ja koetoiminta

Viljavuus-tutkimus

Terveellinen ravinto ja rehu

Wisu ym.

suunnitteluohjelmat

Hyvä taloudellinen tulos

Ympäristön ja vesien suojelu

Oikea lannoitus ja kalkitus

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

n ytteenoton ajankohdat
Näytteenoton ajankohdat
 • Aikainen kevät roudan sulamisen jälkeen, ennen toukotöitä tai nurmien kevätlannoitusta

Aikaisin keväällä roudan sulaessa

 • Nurmilta niiton jälkeen ennen uusintalannoitusta (osanäytteiden pinnasta kasvijätteet pois)

Nurmilta ennen lannoitusta

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

n ytteenoton ajankohdat1
Näytteenoton ajankohdat
 • Kasvukaudella, kunhan estetään vuotuislannoituksen joutuminen näytteen mukaan
 • Maanäyte otetaan orasrivin kohdalta

=> kairan pisto ei osu orasrivien väleissä olevien lannoiterivien kohdalle

(Huom: ei päde suorakylvöön!)

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

n ytteenoton ajankohdat2
Näytteenoton ajankohdat
 • Sadonkorjuun jälkeinen syksy aina maan vahvaan routaantumiseen saakka

Puinnin jälkeen sängeltä

 • Kiireellisenä tilatut tulokset saadaan kahdessa viikossa => tarvittaessa jo alkavan kasvukauden lannoitus-päätösten pohjaksi

Syksyllä kuivalta kynnökseltä

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

n ytteenottotarvikkeet
Näytteenottotarvikkeet

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

n ytteenottotarvikkeet1
Näytteenottotarvikkeet
 • kaira tai muu sopiva näytteenottoväline (lisäksi esim. ruuvitaltta tms. lasta kairan tyhjentämiseen)
 • kairan vaihtoehtona lapio, varsinkin turvemailla
 • tutkimustilauslomake
 • kartta tilan pelloista tai aikaisempi viljavuuskartta, johon näytteenottopaikat merkitään
 • vedenkestävä (permanent) tussi
 • maanäyterasiat, yksi rasia 1-3 hehtaaria kohden

(Viljavuuspalvelun maanäyterasioita voi tiedustella maatalouskaupoista)

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

tutkimustilaus
Tutkimustilaus
 • Tilauslomakkeeseen tiedot maatilasta, näytteistä ja halutuista analyyseistä
 • Perustutkimus määritetään kaikista näytteistä myös ilman eri tilausta.
 • Hivenainemääritykset kannattaa tilata yhdistelminä = edullisina tarjouspaketteina.

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

tutkimustilaus s hk isesti
Ville Peltomies

Peltotie 1

Peltola

Tutkimustilaus sähköisesti
 • liittyminen FarmitKlubiin, http://www.farmit.net

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

n ytteenoton yleiset ohjeet
Näytteenoton yleiset ohjeet
 • Maanäytteet kasvulohkolta
  • maalajikohtaisesti
  • tasalaatuisista kohdista
  • poikkeavia paikkoja välttäen
 • Pisto koko muokkauskerroksen

(= kyntökerroksen) syvyydeltä

 • Kierrä näytekairaa myötäpäivään täysi kierros, jonka jälkeen osanäyte nousee kairan mukana ylös.

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

n ytteenoton yleiset ohjeet1
Näytteenoton yleiset ohjeet
 • Poista osanäytteestä roskat, kivet ja mahdollisesti mukaan tullut jankko.
 • Työnnä edustava näyte esim. ruuvitaltalla suoraan näyterasiaan.
 • Ota osanäytteitä vähintään7 näyterasiaa kohden.
 • Turvemailla lapio on kairaa parempi näytteenottoväline.

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

n ytteenoton yleiset ohjeet2
Näytteenoton yleiset ohjeet
 • Kairan pisto tehdään tasalaatuisesta kohdasta.
 • Vältä pellon yleisestä kunnosta poikkeavia paikkoja.
 • Mahdollinen jankkonäyte kairataan osanäytteiden reikien pohjista.
 • Jankkonäyte pakataan erikseen (merkintä: maanäytenro/”jankko”).
 • Jankosta määritetään vain maalaji ja happamuus.

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

hajapistemenetelm
rasia 1

rasia 3

1

3

rasia 2

2

Hajapistemenetelmä
 • ravinnetilan peruskartoitus
 • näyte kootaan 7 - 8 osanäytteestä eri puolilta lohkoa
 • eri maalajeilta omat erilliset näytteet lohkon sisällä
 • jos osanäytteistä kertynyt maa ei mahdu rasiaan, sekoita osanäytteet ensin ämpärissä ja ota sitten maanäyte siitä rasiaan

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

linjamenetelm
rasia 1

rasia 2

1

2

rasia 3

3

Linjamenetelmä
 • jatkuvan seurannan väline
 • valitse linjalle kiintopisteet ja ota osanäytteet linjaa seuraten
 • arvioi osanäytteiden välimatkat niin, että ne edustavat tasaisesti noin hehtaarin aluetta
 • kukin linja edustaa vain yhtä maalajia
 • uusi näytteenotto 1 - 5 v välein aina samoilta linjoilta

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

t sm viljelyn n ytteenotto
rasia 1

rasia 2

1

2

rasia 3

rasia 4

3

4

Täsmäviljelyn näytteenotto
 • Ota näytteet hajapiste-menetelmällä
  • joko satokartan tiedon
  • tai selvien maalajialueiden rajojen mukaisesti

= > tihennettyä näytteenottoa käyttäen.

 • Peittoväritulostus näyttää lohkon sisäiset viljavuustilan vaihtelut.
 • Maalajirajat voi tarvittaessa myös merkitä kartalle.

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

maan yterasiat
Maanäyterasiat
 • Tarvittavat näytteenotto-ohjeet ovat kuvattuina rasioiden ulkopinnoilla.
 • Merkitse näytteenottopaikat kartalle tai kirjaa näytenumerot ja lohkon nimi ylös paperille.
 • Poista roskat, kivet ja mahdollisesti mukaan tullut pohjamaa (jankko).
 • Numeroi rasiat järjestyksessä ykkösestä alkaen.
 • Käytä vedenkestävää tussia.
 • Täytä rasia yläreunassa olevan merkkiviivan tasalle.

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

analysointi
Analysointi
 • Viljavuuspalvelu Oy
  • akkreditoidut menetelmät
  • sertifioitu laatujärjestelmä
  • kansainväliset normit täyttävä laboratorio

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

analyysitulokset
Analyysitulokset
 • Analyysitulokset esitetään joko taulukkotulostuksena (pöytäkirjoina) tai karttoina.
 • Taulukkotulostukset sisältävät lukuarvojen lisäksi viljavuusluokkaleimat.
 • Tulokset toimitetaan postitse tai tilauksesta myös Farmit- palvelun kautta.

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

esimerkki p yt kirjan tulkinnasta
Esimerkki pöytäkirjan tulkinnasta
 • pintamaan maalaji

(HtMr =hietamoreeni)

 • multavuus

(rm = runsasmultainen)

 • johtoluku

(yleensä alle 2,5)

 • viljavuusluokkaleimat
 • hyvä
 • tyydyttävä
 • välttävä

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

viljavuuskartta
Viljavuuskartta

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

kalkitusohje aina mukana
Kalkitusohje aina mukana
 • Tulosten mukana taulukkomuotoinen kalkitusohje jokaiselle näytteelle, jossa kalkin tarvetta ilmenee.
 • Ohjeessa on suositus kalkkilajista ja kalkitusmäärästä.
 • Kartallisina tilattuihin tulosteisiin kalkitussuositus tehdään myös peittovärein.

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

hivensuosituskartat
Booriravinne

80 kg/ha

50 kg/ha

30 kg/ha

Ei lannoitustarvetta

Ei analyysituloksia

Hivensuosituskartat
 • Kartallisina tilattuihin tulosteisiin tehdään suositus kupari-, sinkki-, mangaani- ja boorilannoituksille peittovärein.

Booriravinne

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

tulosten tulkinta
Tulosten tulkinta
 • Maa-, lanta- ja rehunäytteiden analyysituloksia verrataan ohjearvoihin tulkintaoppaan avulla.
 • Opas "Viljavuustutkimuksen tulkinta peltoviljelyssä" on laadittu yhteistyössä tutkimuksen, hallinnon, neuvonnan, valvonnan ja alan teollisuuden kanssa.
 • Täydellisen oppaan voit tilata Viljavuuspalvelusta

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

koneellinen n ytteenotto
Koneellinen näytteenotto

Käytettävä välineistö:

 • mönkijä
 • näytteenottolaite (kaira)
 • tietokone
 • ohjelmisto
 • paikannusjärjestelmä (GPS)

=> tilattavissa

urakoitsijapalveluna

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

koneellisen n ytteenoton toteutus
Koneellisen näytteenoton toteutus
 • VIPU-kartta TIKE:ltä
 • karttatieto siirretään näytteenottoyksikön tietokoneelle
 • näytteenottaja kiinnittää näytteenottopaikat kartalle ja koordinaatistoon
 • tilaus tehdään sähköisesti
 • näytteen koordinaatit tallennetaan tulosten mukana
 • tulokset kartalla

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

koneellisen n ytteenoton edut
Koneellisen näytteenoton edut
 • ammattitaitoinen näytteenotto
 • aikaa säästyy muihin töihin
 • näytteitä otetaan riittävästi (täsmäviljely)
 • edustavat näytteet
 • siirtyminen digitaaliseen tiedonkäsittelyyn ja hallintaan
 • pellon pitkäaikaisen ravinnetilan seuranta paikkatietojen avulla

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

viljavuuspalvelu oy tuttu ja luotettava
Viljavuuspalvelu Oy - tuttu ja luotettava -

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014

ad