Download
meervoude n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Meervoude PowerPoint Presentation

Meervoude

1309 Views Download Presentation
Download Presentation

Meervoude

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Meervoude

 2. Deur rekenaar papier Motor pa oom Visverfvraag Diermaankop Varkooggesig Sterstoofploeg Fotogifoorlog Ouma polisiemanmuur Bootlipduif Onderwyser besigheiddorp Koning boompie berig

 3. Deure rekenaars papiere Motors pa’s ooms Visseverwevrae Dieremanekoppe Varkeoëgesigte Sterrestoweploeë Foto’sgiwweoorloë Oumas polisiemure Bote lippe duiwe Onderwysers besighededorpe Konings boompies berigte

 4. Reël 1 • Om ‘n meervoud te vorm moet ek of ‘n e of ‘n s by die woord voeg. Byvoorbeeld: dier – diere motor – motors onderwyser – onderwysers

 5. Reël 2 • Indien die vokaal ‘n kort klank is en gevolg word deur 1 konsonant, verdubbel ek die konsonant en voeg ‘n e by. Byvoorbeeld: lip lippe man manne kop koppe

 6. Reël 3 • Indien die vokaal ‘n lang klank is wat dieselfde lyk en deur 1 konsonant gevolg word, verloor ek die een vokaal en voeg e by. • Byvoorbeeld: boot – bote Maan – mane muur – mure

 7. Reël 4 • Indien ‘n woord op ‘n f eindig verander die f na ‘n w en ek pas die ander meervoud reëls toe; indien nodig. • Byvoorbeeld : verf – verwe stoof – stowe gif - giwwe

 8. Reël 5 • Indien ‘n woord op ‘n g eindig verloor ek die g en pas die ander reëls toe. Byvoorbeeld : vraag – vrae oog – oë ploeg - ploeë

 9. Reël 6 • Indien ‘n woord op ‘n dubbele konsonant eindig (behalwe ing) of ‘n dubbel vokaal het kry die woord ‘n e in die meervoud. • Byvoorbeeld: deur – deure vark – varke papier - papiere

 10. Reël 7 • Indien die woord op ig eindig kry dit • te in die meervoud. • Byvoorbeeld – berig - berigte gesig – gesigte lig - ligte

 11. Reël 8 • Indien die woord op ‘n o, u, i of beklemtoonde a eindig kry dit ‘n ‘s in die meervoud. • Byvoorbeeld : foto – foto’s taxi – taxi’s pa- pa’s

 12. Reël 9 • Indien die woord op man eindig verloor ons dit in die meervoud. • Byvoorbeeld:Fransman – Franse polisieman – polisie buurman - bure

 13. Reël 10 • Indien die woord op heid eindig word dit – hede in die meervoud. • Byvoorbeeld –moeilikheid –moeilikhede besigheid – besighede

 14. Reël 11 Indien die woord op ‘n r eindig kry dit ‘n s in die meervoud. Byvoorbeeld motor - motors venter - vensters

 15. Uitsonderings pad - paaie kind - kinders skip – skepe kalf - kalwers hemp – hemde bed - beddens lam – lammers glas – glase kas – kaste gat - gate

 16. E Cronje HoërskoolKampsbaai 17/4/2013