verkleinwoorde n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
VERKLEINWOORDE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

VERKLEINWOORDE - PowerPoint PPT Presentation


 • 658 Views
 • Uploaded on

VERKLEINWOORDE. VERKLEINWOORDE. Deur rekenaar papier Motor pa oom Vis verf vraag Dier maan kop Vark oog gesig Ster stoof ploeg Foto gif oorlog Ouma polisieman muur Boot lip duif Onderwyser besigheid dorp Koning boompie berig. Deurtjie rekenaartjie papiertjie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VERKLEINWOORDE' - hogan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
verkleinwoorde

VERKLEINWOORDE

VERKLEINWOORDE

slide2

Deurrekenaarpapier

Motor paoom

Visverfvraag

Diermaankop

Varkooggesig

Sterstoofploeg

Fotogifoorlog

Oumapolisiemanmuur

Bootlipduif

Onderwyserbesigheiddorp

Koningboompieberig

slide3

Deurtjierekenaartjiepapiertjie

Motor tjiemuurtjiemaantjie

OumatjieOnderwysertjieDiertjie

BootjieOompieboompie

verfieduifiedorpie

KoppiegiffieVissie

Oorloggie lippie Varkie

ogievragiegesiggie

beriggieSterretjiestofie

PloegieFoto’tjiepa’tjiepolisiemannetjie besigheidjieKoninkie

slide4

Reël 1:

Om ‘n verkleinwoordjietevormmoetekaltyd ‘n –ie; of -tjie; of-jie of kie of pie by die woordvoeg.

Bv. Blaar - blaartjie

hond - hondjie

oom - oompie

re l 2
Reël 2
 • Indienwoord op á, i, o, of ueindigvoegons ‘n ‘tjieby.
 • Foto – foto’tjie
 • Taxi – taxi’tjie
 • Impi- impi’tjie
 • Balju- balju’tjie
re l 3
Reël 3
 • Indien ‘n woord op ‘n meindig en ‘n langvokaal het of 2 konsonante of 2 lettergrepevoegons –pie by.
 • Bv. Arm – armpie (2 konsonante)

Boom – boompie (langvokaal)

Besem- besempie (2 lettergrepe)

re l 4
Reël 4
 • Indien die woord op ‘ndofteindigvoegons net -jieby.
 • Bv. Hoed – hoedjie

skoot – skootjie

Boot - bootjie

re l 5
Reël 5
 • Indien die woord op ‘n k,p,f,g,s,eindig en ‘n kortvokaal het verdubbel en die konsonant en voeg -ieby.
 • Bv. Kop – koppie

Bek – bekkie

Rif – riffie

Gesig – gesiggie

Vis - vissie

re l 6
Reël 6
 • Indien die woord op ‘n k,p,f,g,s,eindig en ‘n langvokaal( watdieselfde is) het verloorek die eenvokaal en voegieby.
 • Bv. stoof – stofie

oog- ogie

knoop- knopie

rook- rokie

roos- rosie

re l 7
Reël 7
 • Indien die woord ‘nkortklank het (eenvokaal ) en gevolg word deur ‘n m, n, l, r, verdubbelek die konsonant en voeg –etjieby.
 • Bv. Kam – kammetjie

Man- mannetjie

Val – valletjie

Kar – karretjie

Ster - sterretjie

re l 8
Reël 8
 • Indien die woord op -ingeindigen uit 1 lettergreepbestaanvoegons –etjieby.
 • Bv. ring – ringetjie

kring – kringetjie

slang - slangetjie

re l 9
Reël 9
 • Indienwoord op–ingeindig en uitmeer as 1 lettergreepbestaanverloorek diegen voeg -kie by.
 • Bv. koning – koninkie

doring - dorinkie

uitsonderings
Uitsonderings

pad - paadjie

gat - gaatjie

glas – glasie