Maan
Download
1 / 37

maan - PowerPoint PPT Presentation


  • 240 Views
  • Uploaded on

maan. Er staat een heldere volle maan hoog aan de hemel. Op een tafel voor je liggen de volgende 14 objecten. 1. hagelkorrel 8. honkbal 2. erwt 9. schoteltje 3. dubbeltje 10. dessertbord 4. kwartje 11. soepbord 5. stuiver 12. frisbee 6. gulden 13. basketbal

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' maan' - rivka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
maan

Er staat een heldere volle maan hoog aan de hemel. Op een tafel voor je liggen de volgende 14 objecten.

1. hagelkorrel 8. honkbal

2. erwt 9. schoteltje

3. dubbeltje 10. dessertbord

4. kwartje 11. soepbord

5. stuiver 12. frisbee

6. gulden 13. basketbal

7. golfbal 14. strandbal

Stel je nu voor dat je een van deze objecten in je hand neemt. Het object moet, als je het met uitgestrekte arm omhoog houdt, net groot genoeg zijn om de maan te bedekken. Welk object kies je?


maan

distale stimulus object in externe omgeving (hemellichaam)

proximale stimulus lichtstralen die op netvlies vallen

sensatie onbewerkte ervaring van toestanden

binnen of buiten lichaam (witte vlek)

percept resultaat van waarnemingsproces dat sensatie interpreteert en bewerkt

percept = ‘maan’

omvang = gulden of honkbal ...

fenomenaal patroon herkenning/beleving ‘maan’

(incl. cyclus, maanlicht, weerwolven, etc.)


Benaderingen van menselijke waarneming
benaderingen van menselijke waarneming

1850 psychofysica

1880 neurofysiologie

1890 structuralisme

1900 gestaltpsychologie

1910 constructivisme … cognitieve psychologie

1950 directe waarneming … ecologische psychologie

1970 computationele benadering … cognitiewetenschap


1880 - heden

neurofysiologische benadering


Scherptesensatie
scherptesensatie

Coren, Ward & Enns, 1994Visuele paden
visuele paden

Wandell, 1996Apperceptieve agnosie
apperceptieve agnosie

“Ik heb geen flauw idee. De onderste punt lijkt stevig en de andere delen veerachtig. Het lijkt me niet logisch - tenzij het een soort borstel is.”

“Ik sta volledig voor een raadsel. Je kunt het niet aantrekken. Het heeft scherpe stukjes aan de onderkant als een vork. Het zou een soort halsketting kunnen zijn.”


Neurofysiologische benadering
neurofysiologische benadering

+++ veel gegevens, met name over perifere mechanismen

+++ reductie van psychologische verklaringen (vb. na-effecten)

--- hoe werken grote groepen neuronen samen, ver verwijderd van de receptoren

--- geen aandacht voor fenomenale patronen; waarneming is afhankelijk van ervaring, cultuur, en opvoeding, terwijl neurofysiologische verklaringen binnen het organisme moeten blijven


1890-1950

Structuralisme &

Gestaltpsychologie

Het geheel is meer dan de som der delen?


Structuralisme
structuralisme

‘Thus the “taste” of lemonade” is made up of a sweet taste, an acid taste, a scent (the fragrance of lemon), a sensation of temperature and a pricking (cutaneous) sensation. The “taste” of limewater is made up of a weakly sweet taste, a sensation of nausea (organic sensation), a sensation of temperature and a biting (cutaneous) sensation’.

(Titchener, 1901)

· menselijke ervaringen zijn combinaties van simpele elementen

· geheel = som der delen (atomisme, reductionisme)

· introspectie


Ambigu teit 2 fenomenale patronen bij 1 proximale stimulus
ambiguïteit: 2 fenomenale patronen bij 1 proximale stimulus

Gordon, 1989


Pr gnanz
Prägnanz

Prägnanz:

‘The tendency to make perceptual structure as clear-cut as possible.’


Gestalt organisatiewetten aangeboren perceptuele ordeningsprincipes
Gestalt-organisatiewetten:aangeboren perceptuele ordeningsprincipes

nabijheid (a-c)

symmetrie (d)

continuering (e)

gelijkenis (f)


Gestaltpsychologie
gestaltpsychologie

geest ordent de wereld

aangeboren ordeningsprincipes

holistisch: het geheel is meer dan de som der delen

+++ fascinerende problemen

+++ nadruk op fenomenale patronen

--- verklaart niets zonder uitwerking van Prägnanz

--- lage externe validiteit (mens ziet zelden sterke illusies)


1950 - heden

constructivisme

ervaring ordent de wereld


Insect is buffel geen grootteconstantie
(insect is buffel) = geen grootteconstantie

De antropoloog Colin Turnbull beschreef een ontmoeting met een pygmee, die altijd in een dicht woud zonder grote open plekken had geleefd. Het jaar is 1950.

“And then he saw the buffalo, still grazing lazily several miles away, far down below. He turned to me and said, “What insects are those?” At first I hardly understood, then I realized that in the forest, vision is so limited that there is no great need to make an automatic allowance for distance when judging size. Out here in the plains, Kenge was looking for the first time over apparently unending miles of unfamiliar grasslands, with not a tree worth the name to give him any basis for comparison.

When I told Kenge that the insects were buffalo, he roared with laughter and told me not to tell such stupid lies.”


Ervaring en de m ller lyer illusie
ervaring en de Müller-Lyer illusie

Coren, Ward & Enns, 1994Objectherkenning
objectherkenning

Biederman: recognition-by-components vertelt waar je naar moet kijken.

Classificatieregel:

Als kraal concaaf is of afwezig DAN hen

Als kraal convex is DAN haan


Constructivisme
constructivisme

sensorische prikkels bieden onvoldoende houvast om de wereld te kunnen specificeren; waarnemingen zijn constructies uit zintuiglijke gegevens en informatie uit ons geheugen

percept is een hypothese, die al dan niet bevestigd wordt door sensorische data

aandacht voor interne mentale processen

+++ verklarend vermogen

--- waarom worden illusies niet voorkomen door kennis en ervaring?


1950 - heden

directe waarneming

J.J. Gibson

constructivisten baseren zich op verarmd stimulusmateriaal

complexiteit van menselijke waarneming vloeit voort uit complexiteit van zijn wereld

coevolutie van mens en omgeving

Invarianten en affordances
invarianten en affordances

invarianten: de relatief onveranderlijke aspecten van de omgeving

affordanties: de uitnodigende, intrinsieke kwaliteit van een waargenomen object: de affordantie van een stoel is o.a. ‘bezitbaarheid’, van een kopje ‘grijpbaarheid’

affordanties signaleren functie van stimulus voor organisme en vormen basis voor het voorspellen van gedragDirecte waarneming ecologische psychologie
directe waarneming/ ecologische psychologie

kenmerken van de distale stimulus worden direct begrepen, zonder constructie (directe pick-up van invarianten)

waarnemingssysteem omvat meer dan het waarnemende individu: aanwezige stimuluskenmerken zijn onderdeel van het proces

+++ nadruk op interactie tussen omgeving en organisme

+++ nadruk op functies van stimuli voor waarnemend organisme

--- hoe worden invarianten precies opgenomen?

--- affordanties zijn vaak te complex om gedrag te voorspellen


1970 - heden

cognitiewetenschap - Marr

integratie van benaderingenImplementatie
Implementatie

Marr, 1982Kunstmatig neuraal netwerk
Kunstmatig neuraal netwerk

Dobelle hersenimplantaat voor blinden

camera -> C++ -> occipitaalkwab


Computationele benadering cognitiewetenschap
computationele benadering/ cognitiewetenschap

Integreert 3 soorten verklaringen

computationeel (… ecol. psych)

bijv. Waarom zien we contouren?

algoritmisch (… constructivisme)

bijv. Uit welke informatie berekenen we contouren?

implementationeel (… neurofysiologie)

bijv. Hoe berekenen de hersenen contouren?

+++ dwingt psychologen tot nauwkeurig beschrijven van begrippen

--- theorieën hebben een klein bereik (stereopsis, object herkenning)


Hoofdpunten
hoofdpunten

Gestaltpsychologie

+ aangeboren ordeningsprincipes

- theorie

constructivisme

+ ervaringskennis stuurt waarneming

- laboratoriumstudies

neurofysiologie

+ perifere mechanismen

- beschrijvend

directe waarneming

+ dynamisch

- verschuift problemen naar de wereld

computationele benadering

+ integrerend

- smal bereik


ad