dynamisk tingsrett v 09 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dynamisk tingsrett v-09

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Dynamisk tingsrett v-09 - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Dynamisk tingsrett v-09. Noen sentrale plansjer fra Knut Kaasens forelesninger januar 2009 Husk (1): Mange av dem presenteres ”gradvis” på forelesningen (altså: bli ikke fortvilet over at enkelte tegninger er ganske ”fulle”)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dynamisk tingsrett v-09' - kenyon-craft


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dynamisk tingsrett v 09
Dynamisk tingsrett v-09

Noen sentrale plansjer fra Knut Kaasens forelesninger

januar 2009

Husk (1): Mange av dem presenteres ”gradvis” på forelesningen

(altså: bli ikke fortvilet over at enkelte tegninger er ganske ”fulle”)

Husk (2): Tegninger er ikke mål, men midler (og hjelper de, er det fint)

Husk (3): ”Det dynamisk tingsrettslige verdensbilde” (nr. 15)

Klarer du å plassere ditt spørsmål der, er du kommet langt (jfr. også nr. 30)

slide2

Dynamisk tingsrett

KOLLISJON

MELLOM OMSETNINGS-

ERVERVERE

KOLLISJON

PANTHAVER -

OMSETN. ERV.

KOLLISJON

KJØPER – SELGERS

KONKURSBO

KOLLISJON

PANT – KONK.

VILKÅR FOR

GYLDIG

SALGSPANT

Dl. § 8-14

(panthavers

dividenderett)

KONKURS-

ÅPNINGS-

GRUNNENE

Konkursrett

Panterett

slide3

Hvis vår manns rett

går foran

De Som Kommer Etter,

har han vern for sin rett,

altså har han

RETTSVERN

Hvis vår manns rett

går foran

De Som Var Der Først,

blir deres rett satt til side,

altså: den

EKSTINGVERES

Siden vilkårene er forskjellige,

kan ekstinksjon og rettsvern opptre hver for seg

MEN: Rettsvern er oftest

en betingelse for ekstinksjon

slide4

4. Kan selger gjøre

gjeldende inn-

sigelser mot kjøpers

avtaleerverver?

1. Kan selgers

hjemmelsmann

gjøre innsigelser

mot kjøper?

Hjemmelsmann

Avtaleerverver

5. …Eller

mot kjøpers

kreditor?

2.

…Eller

mot

selgers

kreditor?

Selger

Kjøper

6. Kan

kreditor

beslaglegge

overfor

debitors

avtale-

erverver ?

Kreditor

Kreditor

3. Kan selgers

kreditor

beslaglegge

overfor kjøper?

Kjøper 2

7. Vinner kjøper eller kjøper 2?

 • AVD. FOR NY MATEMATIKK:
  • 1=4 HJEMMELSMANN – SELGER – KJØPER
  • 2=5 HJEMMELSMANN – SELGER – SELGERS KREDITOR
  • 3=6
  • =7

KJØPER

SELGERS KREDITOR eller KJØPER?

SELGER

slide5

KJØPER

S (avt.)

A

SELGER

B (kred.)

KREDITOR

KJØPER

S (avt.)

A

SELGER

KJØPER

B (avt.)

S (kred.)

KREDITOR

A

SELGER

B (kred.)

KREDITOR

HJEMMELSMANN – SELGER – KJØPERH – A – B (avt.)

HJEMMELSMANN – SELGER – SELGERS KREDITORH – A – B (kred.)

slide6

Tid

Våre

forutsetninger….

Kreditor

eller

avtaleerverver

S

Forutsettes gyldige

H

A

Hs innsigelse

(men ikke As rett)

forutsettes gyldige

Kreditor

eller

avtaleerverver

B

a mangler rett fordi
A mangler rett fordi…

S

AVTALE

ELLER

BESLAG

GYLDIGHET

X

INNSIGELSE

A

H

A har allerede

overført

til S

AVTALE

ELLER

BESLAG

A har aldri

fått noen

rett fra H

B

slide8

S

Problem-

katalysator

H

A

Den sentrale:

Vinner B

i konkurranse

med H / S ?

B

ROLLELISTEN

slide9

”NATURRETTEN” (det aksiomatiske utgangspunkt)

OVERFØRING

(ved avtale og beslag)

B

A

A har

rettigheten

Bs erverv:

Avledet

(derivativt)

Ekstinktivt erverv

NÅR?

ekstinksjon
Ekstinksjon

Utgangspunkt: Ekstinksjon krever begrunnelse

B er avtaleerverver: Grunn til å la henne bygge på As legitimasjon?

A ønsker å fremtre som eier

Felles: Behov for ytre holdepunkter

(”naturretten” blir bevismessig for spinkel)

B er kreditor: Grunn til å beskytte henne mot kreditorsvik?

A ønsker ikkeå fremtre som eier

slide11

VIRKNINGER:

FORHOLD TIL

KREDITORER

(Konk. / utlegg)

FORHOLD TIL

AVTALEVERV

FORHOLD TIL

ANDRE

 • VILKÅR:
 • TGL.
 • OVERLEV.
 • SKRIFTLIG
 • AVTALE
 • VARSEL
 • TIL D.C.
 • Etc.

RETTS-

VERN

Koblingsboks

slide12

EKSTINKSJON - PRIORITET

1

2

1

2

1

2

KOLLISJON MELLOM

TO TOTALE

RETTIGHETER

( NR. 2 ”DØR”)

PANTERETT

VINNER OVER

TOTAL RETT

( BETINGET SKÅR

I NR. 2 )

PRIORITETS-

ORDNING

(BEGGE ”OVERLEVER”,

MEN NR. 2 FÅR

PRIORITET ETTER NR. 1)

slide13

125.000

75.000

50.000

Hovedsynspunkt: Korkstabelen flyter opp

Pant-haver 1

NEDBETALT

Pant-haver 1

Pant-haver 2

Pant-haver 2

Opptrinns-rett

Pant-haver 3

Pant-haver 3

Ledig prioritet

tid

slide14

125.000

NEDBETALT

Opplånings-rett ?

Pant-haver 1

Pant-haver 1

Pant-haver 1

75.000

Nei, utleggs-tager skal ha best tilgjengelige prioritet

(med enkelte modifikasjoner)

UTLEGG

UTLEGG

UTLEGG

Ledig prioritet

tid

det dynamisk tingsrettslige verdensbilde
DET DYNAMISK TINGSRETTSLIGE VERDENSBILDE

Verden

ERVERVSMÅTE?

1.

a

b

2.

HVA

OVER-

FØRES

?

GODTROERVERV

KREDITORBESLAG

a

FAST

EIEND.

FAST

EIEND.

LØS-

ØRE

LØS-

ØRE

b

HJEMMELS

-MANN

DOBBELT-

SUKSESSOR

HJEMMELS

-MANN

DOBBELT-

SUKSESSOR

b

a

b

a

HVEM ER

KONKURRENTEN?

3.

(etter ide av Marianne Jøranlid)

slide16

Eier

Tyv

Konk.bo

Kjøper

VINNER Kjøper OVER Eier?

 • JA: STÅR Konk.bo I ANNEN (SVAKERE)
  • STILLING OVERFOR Eier?
 • NEI:Eier HAR GYLDIG INNSIGELSE MOT Kjøper
  • KAN KonkursboetDA BESLAGLEGGE?
  • (”H – A – B” problem )

1

2

slide17

Eier

Tyv

Kjøper 2

S

B

” problem)

(”A

Konk.bo

Kjøper

Utleggs-

taker

 • VINNER Kjøper OVER Eier?
  • JA:EierER ”UT OR SOGA”

1

 • Står Konk.boet (eller Kjøper 2) svakere enn Kjøper?
 • HVIS NEI er Eier definitivt ”ut or soga”
 • b) Vinner da Konk.boet eller Kjøper 2 ?
slide18

Eier

Tyv

Kjøper 2

Konk.bo

Kjøper

Utleggs-

taker

 • VINNER Kjøper OVER Eier?
  • NEI:EierHAR GYLDIG INNSIG- ELSE OVERFORKjøper
   • VINNER Konk.bo OVER Eier?
    • (”H – A – B” problem)
   • b)VINNER Kjøper 2 OVER Eier?
    • (” H – A – B” problem )

2

NEI:- Står Utleggstaker sterkere?

slide19

Eier

Tyv

S

B

” problem)

(”A

Konk.bo

Kjøper

Kjøper 2

Utleggs-

taker

 • VINNER Kjøper OVER Eier?
  • NEI:EierHAR GYLDIG INNSIG- ELSE OVERFORKjøper
   • VINNER Konk.bo OVER Eier?
    • (”H – A – B” problem)
   • b)VINNER Kjøper 2 OVER Eier?
    • (” H – A – B” problem )

2

 • JA:- Står Utleggstaker like sterkt som Kjøper 2? Hvis JA:
 • Vinner Konk.bo eller
 • Utleggstaker ??
slide20

II.S har

 • innsigelser:
 • avtaleerverv
 • beslag

A mangler rett

S

fordi…

H

A

EKSTINGVERER?

 • H har
 • innsigelser:
 • tyveri
 • ugyldighet
 • betroelse
 • forhandler

B

Gyldig avtale

om overføring

av formuesgode

fra A til B

slide21

Formues-

rettig-

het

As

retts-

mangel

Fast

eiendom

Registrerbart

løsøsre

Løsøre

Fordringer

-Tyveri

Positiv tro-

verdighet?

-Ugyldigh.

Hs innsigelser

-Betroelse

-Forhl.

Vilkår for

ekstinksjon

Negotiabilitets-

reglene m.v.

-Avtale-

erverv

Negativ tro-

verdighet?

Ss innsigelser

-Beslag

Tinglysningsl. m.v.

Godtrol.

Gbl. m.fl.

LOVGRUNNLAGET ER FORSKJELLIG

slide22

H

A

B

Gann

Stål

Bygg-

elementer

Myra

Båt

Salgspant

Rt. 1990.59 (Myra Båt)

Avtalt eiendoms-

overgang

Kunne B ekstingvere

salgspantet?

slide23

Rette eier har registrert sin rett i Løsøreregisteret

Tilfeller (pl. Kap. 3 og 5)

- driftstilbehør

- pl. § 3-8-pant

- utlegg

- varelager

A har vissrett til å disponere

(pl. §§ 1-11, 3-7 og 3-13)

A har ingenrett til å disponere

(pl. § 3-16)

- salgspant

Virkning av registrering

- i visse tilfeller absolutt vern for panthaver:

B er ”legaldefinert som ondtroende” (pl. §§ 3-8(2) og 3-17(3))

- Ellers: Registreringen kan være relevant i godtro-vurderingen

(fordi A har viss rett til å disponere)

overf ring av fordringer
Overføring av fordringer

Overføring av fordringen (for hva den måtte være verd):

Vanlig ”H-A-B” eller

S

H

A

S

B

”A

” problem

B

Fordring

VERDIEN av fordringen:

Spørsmål om hvilke innsigelser U har i behold overfor B (evt. A eller S)

(pengekravsrett)

Utenfor

(deb.cessus)

slide25

"Den svarte kassen"

Innhold

Inneholder

prima formuesgode

Faktisk

for eksempel:

- hvor stor er tomta?

- er huset råttent?

- er bilen rusten?

- er debitor cessus

i stand til å betale?

 • Rettslig
 • for eksempel:
 • hvilke innsigelser
 • har debitor cessus
 • i behold?

Men IKKE

hvilke innsigelser

H og S måtte ha

(det gjelder ikke kassens innhold, men hvilken rett B får til kassen)

As shown on TV

slide26

Rettighet

Rettighet

KJØPER

"Kreditorekstinksjon"

Er det interne arrangement selger – kjøper tilstrekkelig?

NOTORITETSHENSYNET:

MODIFIKASJONi ”naturretten”

HJEMMELS-PERSON

SELGER

Innsigelsene mot selger:

- tyveri

- ugyldighet

- betroelse

- forhandler

Rene BEVIS-spørsmål

Beslag?

Den nye innsigelsen:

- IKKE BETALT

”Stansning”??

Hevning??

KREDITOR

Når er rettigheten overdratt til selger?

PRESISERINGav ”naturretten"

slide27

”Avd. for Matriser”

Forskjellige

B

For –

skjellige S

slide28

Genuskjøperes rettsvern overfor selgers kreditor

Er tingen overlevert?

Nei

Ja

Overleveringnødvendig?(”Interesselæren”)

Rettsvern

IKKE rettsvern

Nei

Ja

Individualiseringskjedd?

Nei

Ja

slide29

Avtalen bare

påtenkt

STANSNINGS-

TIDSPUNKTET

Avtalen fullt

gjennomført

Hs innsigelse: A har ikke betalt

O p p f y l l e l s e n f o r t s e t t e r

del-betalinger

Forhandlinger Oppfyllelse starter

Avtaleinngåelse

Tid

H har tatt risikoen på As betalingsevne

H trygg i forhold til A og derfor i forhold til B

MEN: Konkursbo B har oftest rett til å tre inn i inngått avtale (betinget av avtalens art)

ALTSÅ: Konkursbo B beslaglegger

Når har H tapt

sin særskilte tilknytning til formuesgodet?

slide30

HVEM / HVA

 • gjelder tvisten?
 • Plasser problemet
 • i det dynamisk tingsrettslige verdensbilde:
 • - ervervsmåte
 • hjemmelsmann/suksessor
 • - formuesgode

1.

HVILKE HENSYN

gjelder følgelig?

(Notoritet eller legitimasjon)

BRUKSANVISNING

( When everything else fails –

read the instruction manual )

2.

HVILKEN REGEL

gjelder følgelig?

3.

slide31

(Lovsamlingen, 1993-utg.)

Til bruk i tunge stunder

når jusens praktiske funksjon synes uklar…

ad