Inneh ll dhcp dynamic host configuration protocol
Download
1 / 11

NÄTVERKSPROTOKOLL Föreläsning 9 - 2.10.2008 - PowerPoint PPT Presentation


  • 111 Views
  • Uploaded on

INNEHÅLL - DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ‏. NÄTVERKSPROTOKOLL Föreläsning 9 - 2.10.2008. DHCP - Vad är det?. Ett protokoll som gör det möjligt att ge nätverksinformation åt datorer på ett nätsegment och tilldela datorerna IP-adresser dynamiskt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NÄTVERKSPROTOKOLL Föreläsning 9 - 2.10.2008' - kent


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Inneh ll dhcp dynamic host configuration protocol

INNEHÅLL

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)‏

NÄTVERKSPROTOKOLLFöreläsning 9 - 2.10.2008


Dhcp vad r det
DHCP - Vad är det?

Ett protokoll som gör det möjligt att ge nätverksinformation åt datorer på ett nätsegment och tilldela datorerna IP-adresser dynamiskt

Fungerar enligt klient-server modellen där alla datorer som behöver en dynamisk IP adress har ett DHCP klientprogram och någonstans i nätverket finns en DHCP server som upprätthåller en IP-adress databas och som delar ut IP-adresser därifrån på begäran av en klient

Förutom en IP-adress delar DHCP servern också ut annan nödvänding nätverksinformation såsom:

Nätmasken för subnätet

Default gateway

DNS servrar


Dhcp funktion
DHCP - Funktion

När en DHCP-klient startar (startas oftast automatiskt när man lägger igång datorn) skickar den ett broadcastpaket över nätverket med en DHCP-förfrågan

Om det finns en DHCP server i nätet och om DHCP servern har en ledig IP-adress att dela ut skickar den ett erbjudande om IP-adress och övrig information som unicast tillbaka till klienten (brukar kalla detta för ”lease”)‏

Klienten kan sedan godkända ”leasen” eller vänta på bättre erbjudanden från eventuella övriga DHCP servrar


Dhcp funktion1
DHCP - Funktion

När en klient broadcastar en DHCP förfrågan använder den 0.0.0.0 som källadress och 255.255.255.255 som destinationsadress

När en DHCP servern skickar ett erbjudande på en nätverkskonfiguration tillbaka till klienten använder den klientens MAC adress som destinationsadress

Om klienten godkänner erbjudandet broadcastar den igen till hela nätet att den accepterar erbjudandet. På det sättet vet eventuella andra DHCP servrar i nätet att de inte längre behöver skicka erbjudanden till klienten

Till slut skickar DHCP servern ett ACK meddelande till klienten som unicast


Dhcp adresstilldelning
DHCP - Adresstilldelning

DHCP stöder tre olika metoder för adresstilldelning:

dynamisk - Nätverksadministratorn definierar en IP adressrymd för DHCP och varje klientdator i lokalnätet har konfigurerat sin DHCP-klient att begära en adress från DHCP under initialiseringen av nätverket.

automatisk - Samma som dynamisk förutom att DHCP servern delar ut en permanent IP åt en klient som gör en DHCP förfrågan. Servern upprätthåller en tabell över vilka adresser som delats ut åt vilka klienter och kan på det sättet dela ut ”samma adress som förra gången” åt en klient som skickar en förfrågan

statisk - Nätverksadministratorn definierar en lista över MAC adress - IP adress par på DHCP servern. Detta betyder att endast de datorer vars MAC adress för nätverkskortet finns registrerade på DHCP servern får en IP-adress och alltid samma IP-adress.


Dhcp paketstruktur
DHCP - Paketstruktur

Ett standard DHCP paket ser ut så här:


Dhcp adresstilldelning1
DHCP - Adresstilldelning

opcode = operational code. Indikerar om ifrågavarande paket är en DHCP request eller DCHP reqply

hardware type = Definierar vilken typ av hårdvara (t.ex. Ethernet)‏

hardware length = Definierar längden för hårdvaruadressen

hops = Sätts till 0 av en klient och kan användas av ”relay agents” när de assisterar en klient vid nätverkskonfiguration

transaction ID number = Är ett slumptal som genererats av klienten. Används för att matcha förfrågningar och svar mellan en klient och en server


Dhcp adresstilldelning2
DHCP - Adresstilldelning

seconds since boot = Anger i sekunder hur lång tid det gått sedan klienten började begära en ny eller förnya en adress

flags = Specialoptioner

client IP address = DHCP klienten fyller ut detta fält med sin IP adress efter att den har blivit tilldelad en IP-adress

your IP address = Innehåller den IP adress som erbjuds av DHCP servern

gateway IP address = IP adressen för en DHCP relay agent, om en sådan finns

server IP address = DHCP serverns IP adress


Dhcp adresstilldelning3
DHCP - Adresstilldelning

client hardware address = MAC adressen för klientens nätverkskort

server address = Kan innehålla DHCP serverns värdnamn (host name)‏

boot file = Kan innehålla filnamn för boot

options = Används för att expandera (göra ytterligare inställningar) för data som finns i ett DHCP paket. Alla optioner förutom en är valbara. Den option som är obligatorisk är ”Option 53: Message type” som anger syftet med DHCP meddelandet:

DHCP Message Type 1: Discover (klient -> server)‏

DHCP Message Type 2: Offer (server -> klient)‏

DHCP Message Type 3: Request (klient -> server)‏

DHCP message Type 4: ACK (server -> klient


Dhcp relay agent
DHCP Relay Agent

Är en funktion för att vidarebefodra DHCP paket mellan en klient och server som är lokaliserade i olika IP nätverk

Detta möjliggör att man inte inom t.ex. en organisation behöver sätta upp en skild DHCP server för varje subnät inom organisationen

Är en programvara som vanligen installeras i en router


Dhcp relay agent funktion
DHCP Relay Agent - Funktion

1. En DHCP klient broadcastar en DHCP förfrågan

2. Relay agenten tar emot meddelandet sätter IP adressen för det

interface via vilket DHCP förfrågan kom in som gateway address

och skickar meddelandet vidare som unicast till DNS servern

3. Servern skickar tillbka ett svar till relay agenten (som unicast).

Svaret innehåller samma gateway address som förfrågan innhöll

4. Relay agenten brodcastar svaret från det interface som gateway

adressen hör ihop med


ad