overordnet anbefales n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Overordnet anbefales:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Overordnet anbefales: - PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on

Overordnet anbefales:. Der henvises i den enkelte opgave/opgavesættet til anvendt IT-værktøj .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Overordnet anbefales:' - kendis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
overordnet anbefales
Overordnet anbefales:

Der henvises i den enkelte opgave/opgavesættettil anvendt IT-værktøj.

Hvis der veksles mellem flere i de enkelte opgaver, skal alle nævnes. Hvis der i hele opgaven alene anvendes et bestemt program, kan det evt. skrives som introduktion til besvarelsen. Dette opgavesæt er løst med

Word Mat

Nspire

Maple

Geogebra

Graph

…………

Beregninger med CAS skal dokumenteresmed indsættelse af udsnit fra programmet, printscreen eller lignende. Det er ikke tilstrækkeligt at skrive, programmet viser, at…

JME 2013

opl g til debat om den gode besvarelse i matematik 1
Oplæg til debat om den gode besvarelse i matematik 1:

Når der udarbejdes en besvarelse af et delspørgsmål i en matematikopgave kan/bør man bl.a. tænke på følgende:

1.

Overordnet gælder for alle opgaver, at de bør være tredelte:

Præsentation af opgaven

Løsning af opgaven

Konklusion (Entydigt svar på opgaven)

 2.

Begynd med en introduktion. Opgaven bør kunne stå ”alene” - dvs. de væsentlige matematikbegreber, der skal bruges ved løsningen, præsenteres. Det betyder IKKE, at hele opgaveformuleringen skal skrives op - der skal sorteres og skæres ind til benet.

Eksempler:

f(x) = 4x3 - 2x

x = antal kilo foder, f(x) = pris pr. kg.

x = antal defekte enheder i stikprøven

Givet en række data, som …

JME 2013

opl g til debat om den gode besvarelse i matematik 2
Oplæg til debat om den gode besvarelse i matematik 2:

3.

Skriv hvad der skal bestemmes:

Nulpunkterne for f(x)…

=

Skæringspunkterne mellem graferne f og g bestemmes:

Det største overskud beregnes…

4.

Skriv hvordan det ønskede bestemmes:

Ligningen opstilles og løses! Dette gøres vha. solvei Nspire således

f’(x) beregnes! Dette gøres vha.

Grafen tegnes vha. MAPLE, hvorefter monotoniforholdene …

Sandsynligheden beregnes ved brug af CAS/Excell!

Ekstrema bestemmes ved at løse ligningen f’(x) = 0, og derefter...

Optællingen foregår med pivottabel/i Nspire via opdeling i kategorier

Ekstrema bestemmes ved aflæsning på grafen

JME 2013

opl g til debat om den gode besvarelse i matematik 3
Oplæg til debat om den gode besvarelse i matematik 3:

5.

Brug af grafer og diagrammer-

Hvis der udarbejdes grafer eller diagrammer, skal de tilpasses opgaven.

Akserne skal navngives (x, y, afsætning, pris)

Koordinatsystemet skal vise den del, der er hensigtsmæssig at vise

Grafer der tegnes i CAS/IT-programmer SKAL vise fx ekstremaer og nulpunkter tydeligt.

Hvis IT-/CAS-diagrammerne ”driller”, så tegn i hånden.

6.

Svar og konklusion Konkluder altid præcist på spørgsmålet.

Vær tydelig og præcis i svaret, ikke mindst hvis der anvendes CAS, hvor der også fremkommer en række ”svar”, som der ikke er bedt om. Fremhæv de relevante resultater (anden farve, pile eller cirkler), der skal anvendes..

Hvis der skal tegnes en sumkurve, så skal der ikke også vises box-plot, cirkeldiagram…

Beregningen viser, at overskuddet er positivt, når afsætningen er mellem 100 og 550 stk., hvilket stemmer overens med den graf, som CAS-værktøjet viser.

Da middeltallet ligger i det beregnede konfidensinterval, kan ...

Ud fra fortegnsvariationen for f’ ses, at f er voksende i intervallet [10; 20]

JME 2013

gode r d 1
Gode Råd 1:

Brug fagbegreber og korrekt notation

Brug en matematikeditorog brug symbolerne rigtigt, f.eks.

Skriv og ikke 2/3

Skriv x2 og ikke x^2

Skriv forklarende tekst til alle udregningerne/illustrationerne - ikke mindst hvis der anvendes ´CAS/IT, f.eks.

forklar hvad mean betyder efter følgende udskrift mean = 716,85

”mean er middeltallet, som kan beregnes ved, at alle observationer lægges sammen og divideres med det samlede antal observationer”

Besvarelsen skal bygges logisk op, så man kan følge tankegangen, f.eks.

det maksimale dækningsbidrag findes i funktionens ekstrema. Tangenten er vandret i ekstremaer, hvilket betyder, f’ er 0. Funktionen differentieres og ligningen f’(x) = 0 løses.

JME 2013

gode r d 2
Gode Råd 2:

Hvis der anvendes en formel til beregning, så notér formlen - også selvom den løses med CAS-værktøj, f.eks.

Da der skal beregnes, hvor lang tid det tager at spare kr. 20.000,- op, er det n der skal isoleres i opsparingsformlen, der ser således ud:

, n isoleres vha. ligningsløseren solvesåledes…

Brug ensbetydende tegn, hvis der er flere mellemregninger på en linje

eller skriv kun et ræsonnement pr. linje

Husk det er ikke svaret, der er interessant; men hvordan det findes. Undgå at aflevere en facitliste.

JME 2013

gode r d 3
Gode Råd 3:

Husk aflæsning er bedre end intet - men beregning (også via CAS) er bedst.

Kontroller resultater. Med CAS-værktøjer det let at se om beregningerne er stemmer med det, diagrammer/grafer viser.

Brug CAS, når det letter arbejdet. En ligning løst i hånden tæller ikke mere end hvis den er løst med CAS-værktøj

Hvis CAS-programmet fx ikke skelner mellem store og små bogstaver, så gør opmærksom herpå.

Hvis du omdøber en funktion - pga. dit casprogram- så gør opmærksom herpå, f.eks.

I opgaven benævnes differentialkvotienten f’(x); men her i Nspire, anvendes følgende betegnelse …

Undlad unødvendige bilag i en besvarelse… Første side med Excel-beregninger indgår i besvarelsen - resten udelades

Giv altid et tekstsvar på en tekstopgave

JME 2013