Vurdering for l ring
Download
1 / 20

Vurdering for læring - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Vurdering for læring. Tema: Nøkkelen til vurdering på Vg2 og Vg3 frisør Romsdal videregående skole og Hårfint A/S Aslaug Birkeland og Grethe Slemmen 2012. Nasjonalt prosjekt – pulje 2. 4-årig satsning fra Utdanningsdirektoratet Overordnet mål med prosjektet:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vurdering for læring' - noleta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vurdering for l ring

Vurdering for læring

Tema: Nøkkelen til vurdering på Vg2 og Vg3 frisør

Romsdal videregående skole og Hårfint A/S

Aslaug Birkeland og Grethe Slemmen

2012


Nasjonalt prosjekt pulje 2
Nasjonalt prosjekt – pulje 2

 • 4-årig satsning fra UtdanningsdirektoratetOverordnet mål med prosjektet:

 • Videreutvikle en vurderingskultur/vurderingspraksis som har læring som mål for skoleeier, skoler og lærebedrifter.

 • Deltagere i fylket er: Fagerliavgs, Atlanten vgs, Sunndal vgs og Hydro, Herøy vgs og Herøy kommune. Romsdal vgs og Hårfint A/S

Aslaug Birkeland og Grethe Slemmen 2012


Romsdal videreg ende skole og h rfint a s
Romsdal Videregående Skole og Hårfint A/S

Nøkkelen til vurdering på Vg2 og Vg3 frisør:

Mål:

 • God vurderingspraksis i skole og opplæringsbedrifter.

 • Fremme læring gjennom gjenkjennbar vurderingspraksis i skole og bedrift.

 • Utarbeide vurderingsverktøy i frisørfaget (programfagene)Hensikt:

 • Eleven/lærlingen får delta i å finne ut hvilket kompetansemål som dekker de forskjelligeoppgavene de utfører.

 • Gi eleven/lærlingen eierskap til sine oppgaver.

 • Elev/lærling skal oppleve gleden av å mestre og nå sine mål.Vurderingsverktøyet:

 • Verktøyet skal være kjent for eleven/lærlingen, slik at det forenkler forståelsen for hva de skal strekke seg etter og hvilket nivå de ligger på. Vi har også utarbeidet kjennetegn på høyt, middels og lavt nivå på alle kompetansemålene i læreplanen på Vg2 og Vg3 frisør.

 • Eleven/lærlingen skal først sette seg opp på ønsket nivå før påbegynt arbeid,så gjennom egenvurdering, settes det nivået de mener de har etter gjennomført arbeid.

 • Etter egenvurderingen går elev/lærling og veileder sammen om sluttvurderingen på oppgaven.

Aslaug Birkeland og Grethe Slemmen 2012


V rt m l med prosjektet
Vårt mål med prosjektet:

 • Mer rettferdig vurdering

 • Fremme læring gjennom gjenkjennbar vurderingspraksis i skole og bedrift

 • Utarbeide vurderingsverktøy i frisørfaget som kan brukes i skole og bedrift

Aslaug Birkeland og Grethe Slemmen 2012


Fire prinsipper
Fire prinsipper:

 • Eleven/lærlingen forstår hva de skal lære og hva som forventes av dem

 • Eleven/lærlingen får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet de gjør

 • Eleven/lærlingen får fremover-melding om hvordan de kan forbedre resultatet

 • Eleven/lærlingen er involverti egen læring ved å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling (egenvurdering)

Aslaug Birkeland og Grethe Slemmen 2012


Gevinster p stander
Gevinster - påstander:

 • Økt bevissthet rundt egen læring

 • Mer motiverte elever/ lærlinger

 • Mer og bedre tilpasset opplæring

 • Færre klager på karakterer

 • Større eierskap til oppgaver for elev/lærling

 • Elev/ lærling opplever større mestringsfølelse rundt vurderingssituasjonen

 • Elev/lærling deltar i utvelgelse av kompetansemål som dekker de ulike oppgavene de utfører

Aslaug Birkeland og Grethe Slemmen 2012


Vurderingsverkt yet
Vurderingsverktøyet:

 • Skal være kjent for elev/lærling

 • Kjennetegn på måloppnåelse: høyt, middels og lavt nivå

 • Elev/ lærling må fastsette nivå før påbegynt arbeid og evaluere et eventuelt nytt nivå etter endt arbeid

 • Avslutningsvis går veileder og elev/lærling sammen og vurderer oppgaven (endelig karakter gis)

Aslaug Birkeland og Grethe Slemmen 2012


Skole og bedrift har en felles visjon
Skole og bedrift har en felles visjon:

Ønsker sammen å fremme kvaliteten på vår fagretning

Aslaug Birkeland og Grethe Slemmen 2012

Veien videre
Veien videre:

 • Tydelige kjennetegn på vurderingskriteriene

 • Fremme Elevmedvirkning

 • Fremme oppgavenes Mening og relevans

 • Tydelighet rundt vurdering - fremmer læring

 • Verktøyet kan brukes i alle oppgaver i alle fag på DH Vg1, Vg2 og Vg3

 • Spredning av våre erfaringer til opplæringsbedrifter og skolene

Aslaug Birkeland og Grethe Slemmen 2012


Vurdering for l ring er
Vurdering for læringer

 • En måte å tenke integrasjon vurdering og undervisning på

 • Hviler på en teoriforståelse som ikke er samlet og enhetlig (og kanskje heller aldri vil bli det?).

 • Baserer seg på eldre og anerkjente teoretiske perspektiver på læring – Vygotsky og Dewey – både et sosialt og et individuelt-kognitivt fokus – med størst vekt på det sosiale.

Aslaug Birkeland og Grethe Slemmen 2012


L replanforst else
Læreplanforståelse

 • Utvikling av en naturlig progresjon

 • Hvordan gjøre om kompetansemål til forståelige læringsmål for elevene?

 • Hvilket frirom har jeg og mine elever?

 • Hvordan kjenne igjen at læringsmål er nådd?

 • Forholdet mellom oppgaver og kompetanse/læringsmål.

Aslaug Birkeland og Grethe Slemmen 2012


God l ring forutsetter refleksjon
God læring forutsetter refleksjon

 • Det viktigste en tilbakemelding kan gjøre er å bidra til økt refleksjon.

 • Hvilke typer tilbakemeldinger fremmer refleksjon?

Aslaug Birkeland og Grethe Slemmen 2012


Egenvurdering og hverandrevurdering
Egenvurdering og hverandrevurdering

 • Hverandrevurdering bidrar til bedre egenvurderinger

 • Elevene må trenes opp til gode hverandrevurderinger

 • Forutsetter kjennskap til vurderingskriterier

 • Læringssamtaler kan modellere dette

 • Utvikler elevene som vurderere!

Aslaug Birkeland og Grethe Slemmen 2012


Tilbakemeldinger kan relateres til
Tilbakemeldinger kan relateres til

 • Produktet (oppgaveforståelse – besvarelse)

 • Prosessen (læringsstrategier)

 • Selvregulering (arbeidsdisiplin, tidsutnyttelse, selvstendighet, målrettethet, refleksjon)

 • Personen selv (generell ros, vurdering av personen)

Aslaug Birkeland og Grethe Slemmen 2012


Definisjonen p vurdering
Definisjonen på vurdering

 • Den prosessen der man leter etter og tolker dokumentasjon på hvor elevene befinner seg når det gjelder sin egen kunnskapsforståelse og kompetanse, klargjøring av hvilke læringsmål som skal nås, og hvordan elevene bør arbeide for å nå dem.

Aslaug Birkeland og Grethe Slemmen 2012


Vurdering for l ring i deltakerperspektiv
Vurdering for læring i deltakerperspektiv

 • Jeg skal få vite hva jeg skal lære og hva som forventes av meg

 • Jeg får tilbakemeldinger som forteller meg om kvaliteten på mitt arbeid eller min kompetanse.

 • Jeg får vite hva jeg skal gjøre for å forbedre meg– utvikle min kompetanse

 • Jeg er involvert i mitt eget læringsarbeid

Aslaug Birkeland og Grethe Slemmen 2012


Vurdering for l ring betyr blant annet
Vurdering for læring betyr blant annet:

 • At læring blir forstått som en aktiv, sosial prosess…

 • som har til hensikt å skape mening, blant annet ved deltakelse i kommunikasjonen rundt aktiviteten.

 • Det metakognitive perspektivet inkluderes direkte i undervisningen – for eksempel ved å diskutere overføring av kunnskap til andre områder

Aslaug Birkeland og Grethe Slemmen 2012


ad