stavovi medicinskih sestara prema informatizaciji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STAVOVI MEDICINSKIH SESTARA PREMA INFORMATIZACIJI PowerPoint Presentation
Download Presentation
STAVOVI MEDICINSKIH SESTARA PREMA INFORMATIZACIJI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

STAVOVI MEDICINSKIH SESTARA PREMA INFORMATIZACIJI - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

STAVOVI MEDICINSKIH SESTARA PREMA INFORMATIZACIJI. Ivan Kelrajter, vmt Medicinske sestre trebaju prihvatiti nove uloge uslijed informatizacije (Pocklington i Baron, 1985.). STAVOVI MEDICINSKIH SESTARA PREMA INFORMATIZACIJI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STAVOVI MEDICINSKIH SESTARA PREMA INFORMATIZACIJI' - kelvin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stavovi medicinskih sestara prema informatizaciji

STAVOVI MEDICINSKIH SESTARA PREMA INFORMATIZACIJI

Ivan Kelrajter, vmt

Medicinske sestre trebaju prihvatiti nove uloge uslijed informatizacije

(Pocklington i Baron, 1985.)

stavovi medicinskih sestara prema informatizaciji1
STAVOVI MEDICINSKIH SESTARA PREMA INFORMATIZACIJI
 • Pod ovim pojmom se u prvom redu misli kakvo je prihvaćanje računala i računalne tehnologije od strane medicinskih sestara
 • Osim toga ovaj pojam obuhvaća i parametre (dob, spol, znanje upotrebe računala i sl.) koji mogu imati utjecaj na prihvaćanje računala na radnom mjestu kao i na kvalitetu njihove upotrebe
stavovi medicinskih sestara prema informatizaciji2
STAVOVI MEDICINSKIH SESTARA PREMA INFORMATIZACIJI
 • Nadalje, ovaj pojam obuhvaća i utjecaj računala na kvalitetu zdravstvene njege
 • Stavovi medicinskih sestara prema informatizaciji se isključivo utvrđuju znanstvenim istraživanjem primjenom upitnika
 • Ovisno o istraživanju pojamstavovi medicinskih sestara prema informatizaciji izrazito varira u svojoj širini
stavovi medicinskih sestara prema informatizaciji3
STAVOVI MEDICINSKIH SESTARA PREMA INFORMATIZACIJI
 • Tako se pod ovim pojmom ovisno o istraživanju može smatrati i slijedeće:
   • Utjecaj računala na sigurnost zaposlenja
   • Mišljenje med. sestara o mogućnostima računala
   • Volja da se koriste računala
   • Utjecaj na efikasnost medicinskih sestara
   • Tajnost podataka
   • Pravni aspekti informatizacije
stavovi medicinskih sestara prema informatizaciji4
STAVOVI MEDICINSKIH SESTARA PREMA INFORMATIZACIJI
   • Utjecaj na povećanje buđeta institucije
   • Utvrđivanje podudarnosti sa prijašnjim istraživanjima
   • Iskustvo i znanje korištenja računala
 • Dosad navedeno su glavne odrednice koje se koriste u velikoj većini istraživanja i koje određuju širinu pojma stavovi medicinskih sestara prema informatizaciji
razlozi
RAZLOZI
 • Zašto je potrebno znati kakvi su stavovi medicinskih sestara prema informatizaciji ?
 • Ovisno o tim stavovima ovisi i uspješno uvođenjezdravstvenih informacijskih sustavakoji se temelje na računalnoj tehnologiji
razlozi1
RAZLOZI
 • O tim stavovima ovisi kvaliteta i efikasnostupotrebepostojećihzdravstvenih informacijskih sustava temeljenih na računalnoj tehnologiji
 • Stavovi medicinskih sestara prema informatizaciji pokazuju kakve su promjene potrebne postojećim zdravstvenim informacijskim sustavima
razlozi2
RAZLOZI
 • Stavovi medicinskih sestara prema informatizaciji pokazuju na koji način treba dizajnirati informacijski sustav kako bi bio što uspješniji i efikasniji
 • Stavovi medicinskih sestara prema informatizaciji pokazujuveličinu potrebne edukacije med. sestara o računalima
razlozi3
RAZLOZI
 • Još neki razlozi o potrebi spoznaje stavova med. sestara prema informatizaciji:
 • Negativni stavovi prema računalima mogu uzrokovati da ljudi odbijaju upotrebu računalnih sustava, pa čak i da se odupiru uvođenju takvih sustava(Jayasuriya & Caputi, 1996)
 • Otpor ne mora biti loš nego može biti konstruktivan
razlozi4
RAZLOZI
 • Može omogućiti da se uvedu potrebne promjene kako bi računala bila prihvatljivija (Lowry, 1993)
 • Uslijed pozitivnih stavova je mnogo lakše uvođenje i prihvaćanje računalnih sustava
 • Zbog dosad navedenog se javlja potreba za procjenom i utvrđivanjem stavova medicinskih sestara prema računalima
ciljevi istra ivanja
CILJEVI ISTRAŽIVANJA
 • Većina istraživača ove problematike (kako prvi tako i ostali) želi istraživanjem stavova medicinskih sestara prema informatizaciji utvrditi slijedeće:
 • STAVOVI
  • OPĆI STAVOVI PREMA INFORMATIZACIJI
  • SPECIFIČNI STAVOVI
 • FAKTORI KOJI UTJEČU NA STAVOVE
ciljevi istra ivanja1
CILJEVI ISTRAŽIVANJA
 • STAVOVI
  • OPĆI STAVOVI PREMA INFORMATIZACIJI

Ovim stavovima se želi utvrditi da li med. sestre imaju generalno gledajući dobro ili loše mišljenje o računalima i informatizaciji struke, pa tako iz toga proizlaze dvije skupine općih stavova:

     • OPĆE POZITIVNI STAVOVI
     • OPĆE NEGATIVNI STAVOVI
ciljevi istra ivanja2
CILJEVI ISTRAŽIVANJA
 • STAVOVI
  • SPECIFIČNI STAVOVI
   • Ovim stavovima se želi utvrditi mišljenje med. sestara prema određenoj temi (npr. korist računala za struku, utjecaj na zaposlenje)
   • Ovi faktori variraju od istraživanja do istraživanja
ciljevi istra ivanja3
CILJEVI ISTRAŽIVANJA
 • FAKTORI KOJI UTJEČU NA STAVOVE
  • Ovdje pripadaju razni faktori koji mogu i/ili imaju utjecaj na stavove prema informatizaciji
  • Manje ili više su jednaki za većinu istraživanja:
   • Edukacija
   • Spol
   • Dob
   • Dužina radnog staža
   • Dužina službe na radnom mjestu
   • Smjenski rad
prvo istra ivanje
PRVO ISTRAŽIVANJE
 • Istraživanje ove problematike je započelo 1985. godine od strane Brodta i Strongea
 • Postavili su temelje za istraživanje ove problematike konstrukcijom upitnika koji je imao visok faktor pouzdanosti te tako postao glavni mjerni instrument za istraživanje stavova medicinskih sestara prema informatizaciji
prvo istra ivanje1
PRVO ISTRAŽIVANJE
 • Naziv njihovog upitnika je NATC upitnik (Nurses Attitudes Towards Computers)
 • Za procjenu stavova u NATC upitniku je primijenjen likertov tip mjerne skale, a kako bi se utvrdili subjektovi osjećaji prema određenoj temi korišten je niz tvrdnji na koje je moguće bilo dati slijedeće odgovore:
  • Izrazito se slažem
  • Slažem se
  • Nesiguran
  • Ne slažem se
  • Izrazito se ne slažem
prvo istra ivanje2
PRVO ISTRAŽIVANJE
 • Niz od 20 tvrdnji u NATC upitniku je postavljen tako da obuhvaća slijedeća područja:
   • Sigurnost posla
   • Pravna strana
   • Kvaliteta zdravstvene njege pacijenta
   • Mogućnosti računala
   • Volja zaposlenika da koristi računalo
   • Prednosti za instituciju
prvo istra ivanje3
PRVO ISTRAŽIVANJE
 • Prva primjena upitnika je bila 1986. od strane samih autora
 • NATC upitnik ima koeficijent pouzdanosti od r = 0.90 (što je jako puno) zbog čega je postao najpopularniji instrument za istraživanje stavova medicinskih sestara prema informatizaciji.
 • Uslijed navedenih činjenica mnogi kasniji istraživači ove problematike su koristili upravo njihov upitnik u svojim istraživanjima i/ili nastojali replicirati njihovo istraživanje
istra ivanja u inozemstvu i hrvatskoj
ISTRAŽIVANJA U INOZEMSTVU I HRVATSKOJ
 • Ova problematika je opsežno istražena u stranim zemljama (većinom u SAD-u i Velikoj Britaniji)
 • Glavne studije na koje se većina autora obično poziva su:
   • Brodt i Stronge (1986),
   • Bongartz (1988),
   • Schwirian i suradnici (1989)
   • Sultana (1990)
   • Scarpa & Smeltzer (1992)
   • Large (1994)
   • Simpson & Kenrick (1997)
istra ivanja u inozemstvu i hrvatskoj1
ISTRAŽIVANJA U INOZEMSTVU I HRVATSKOJ
 • U Hrvatskoj je ova problematika izrazito slabo istražena:
   • Brumini i suradnici (2004)
     • Jedino službeno i objavljeno istraživanje
   • Kelrajter (2005)
     • Diplomski rad, neslužbeno i neobjavljeno istraživanje
 • Rezultati svih istraživanja pokazuju dobre stavove medicinskih sestara prema informatizaciji ali su u mnogim elementima istraživanja kontradiktorna
istra ivanja brodt i stronge 1986
ISTRAŽIVANJABrodt i Stronge (1986)
 • Istraživanjem se utvrdila značajna razlika između stavova sestara i:
  • razina edukacije (više škole bolji stav)
  • dužine službe na radnom mjestu(duža služba bolji stav)
  • radnih mjesta (analiza je pokazala da medicinske sestre koje rade na rehabilitacijskim/pedijatrijskim i administartivnim odjelima imaju bolje stavove)
 • Ostale usporedbe (stavovi i smjenski rad, stavovi i godine starosti, stavovi i dužina rada u trenutnoj bolnici) nisu pokazale značajne razlike.
istra ivanja bongartz 1988
ISTRAŽIVANJABongartz (1988)
 • Obavljena je usporedba informatizirane i neinformatizirane bolnice
 • Značajna razlika je utvrđena između grupa vezano za:
  • sigurnost posla, (ne korisnička grupa je percipirala kompjuter kao veću moguću prijetnju za posao nego korisnička grupa
  • kvalitetu zdravstvene njegei informatizacije, (nekorisnička grupa pokazala bolje stavove prema tom području)
 • Bongartz je otkrio da obje grupe su pokazale dobre stavove prema informatizaciji, ali je nekorisnička grupa imala nešto malo bolje stavove od korisničke grupe.
istra ivanja bongartz 19881
ISTRAŽIVANJABongartz (1988)
 • Kako bi objasnio takve rezultate istraživanja Bongartz je ustvrdio:
   • da je na rezultate mogao utjecati način kako bolnica koristi računala, tako da računala možda ne ispunjavaju potrebe medicinskih sestara
   • Slijedeći mogući razlog takvih rezultata je da medicinske sestre shvaćaju računalo kao uređaj koji oduzima previše vremena, a ne kao uređaj koji će osloboditi više vremena za druge obveze.
istra ivanja schwirian i suradnici 1989
ISTRAŽIVANJASchwirian i suradnici (1989)
 • Usporedba stavova medicinskih sestara i stavova studenata studija sestrinstva
 • Istraživanjem se utvrdila značajna razlika u stavovima između studenata i medicinskih sestara vezano za područje:
   • računala i kvalitete zdravstvene njege, (studenti pokazali bolje stavove)
 • Između dviju grupa nije utvrđena statistički značajna razlika u područjima računala i osobne sigurnosti i općih stavova
istra ivanja sultana 1990
ISTRAŽIVANJASultana (1990)
 • Replikacija istraživanja Brodta i Strongea
 • Opći stavovi negativni
 • Utvrdilo se da 78,8% medicinskih sestara smatra da računalo ne smanjuje papirologiju te da ne olakšava posao medicinskim sestrama.
 • 61,5% smatra da primjena računala NE omogućava više vremena za zdravstvenu njegu pacijenta,
istra ivanja sultana 19901
ISTRAŽIVANJASultana (1990)
 • 61,8% smatra da zdravstvena njega pacijenta nije poboljšana upotrebom kompjutera.
 • Većina (61,6%) medicinskih sestara se slaže sa tvrdnjom da dolazi do povećanja budžeta bolnice zbog upotrebe računala.
 • Sa tvrdnjom da računala ugrožavaju tajnost pacijentovih podataka se nije složilo 82,4% medicinskih sestara,
 • 96% smatra da računala neće uzrokovati povećanje sudskih tužbi.
istra ivanja scarpa smeltzer 1992
ISTRAŽIVANJA Scarpa & Smeltzer (1992)
 • Replikacija istraživanja Brodta i Strongea
 • Autori su imali dvije namjere u svom istraživanju:
   • Istražiti stavove medicinskih sestara prema informatizaciji, i
   • Utvrditi da li se rezultati podudaraju sa rezultatima dva prethodna istraživanja.
 • Ukupno gledajući se istraživanje podudara sa prethodnim istraživanjima ali ima nekoliko kontradiktornosti
istra ivanja scarpa smeltzer 19921
ISTRAŽIVANJA Scarpa & Smeltzer (1992)
 • Nema značajne razlike u stavovima između godina radnog staža i razine edukacije
 • Utvrdila se značajna razlika u stavovima između osoba koje su imale iskustva sa računalima i osoba koje nisu imale nikakvog iskustva sa računalima i to tako da su: osobe koje imaju iskustva sa računalima pokazale bolje stavove
 • Autori su svojim istraživanjem zaključili da stavovi prema računalima se razlikuju ovisno o karakteristikama same grupe koja se istražuje.
istra ivanja large 1994
ISTRAŽIVANJA Large (1994)
 • Istraženi stavovi medicinskih sestara koje rade u JIL-u
 • Cilj istraživanja je bio da se utvrdi stav medicinskih sestara prema tome:
  • da će doći do indirektnog ili direktnog poboljšanja kvalitete zdravstvene njege zbog upotrebe računala
  • da će se osloboditi više vremena ako se uvedu računala.
 • Većina sestara obuhvaćena istraživanjem nikada nije koristila računalo
istra ivanja large 19941
ISTRAŽIVANJA Large (1994)
 • 83% medicinskih sestara se slaže sa tvrdnjom da će zbog upotrebe računala doći do indirektnog poboljšanja kvalitete zdravstvene njege,
 • 23% se složilo da će doći do direktnog poboljšanja kvalitete zdravstvene njege uslijed upotrebe računala
 • 47% se slaže da računala omogućavaju više vremena da se provede sa pacijentom.
istra ivanja simpson kenrick 1997
ISTRAŽIVANJA Simpson & Kenrick (1997)
 • Još jedna replikacija istraživanja Brodta i Strongea
 • Značajna razlika utvrđena između stavova medicinskih sestara i:
  • Dobi (mlađe medicinske sestre imaju bolje stavove)
  • dužine radnog staža (što je radni staž veći stavovi su negativniji)
  • radnih mjesta (med. sestre koje rade na odjelima za stare osobe su pokazale negativnije stavove prema informatizaciji)
istra ivanja simpson kenrick 19971
ISTRAŽIVANJA Simpson & Kenrick (1997)
 • Ostali rezultati su pokazali da nema značajne razlike između stavova i spola, prijašnjeg iskustva sa računalima i smjenskog rada.
 • Simpson & Kenrick objašnjavaju razlike svog istraživanja u odnosu na istraživanje Brodta & Strongea time što je prošlo dosta vremena od istraživanja Brodta & Strongea, te da je računalna tehnologija dosta napredovala od toga doba.
istra ivanja brumini i suradnici 2004
ISTRAŽIVANJA Brumini i suradnici (2004)
 • Osim stavova su htijeli utvrditi i utjecaj:
  • dobi,
  • spola,
  • računalnog iskustva i
  • edukacije na stavove
 • Dizajnirali su vlastiti upitnik na temelju NATC upitnika
 • Istraživanje se obavilo u kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu i kliničko bolničkom centru Rijeka u Rijeci.
 • Podijeljeno je 1130 upitnika od kojih je 1081 ispravno popunjeno i vraćeno na obradu
istra ivanja brumini i suradnici 20041
ISTRAŽIVANJA Brumini i suradnici (2004)
 • Utvrđena je značajna razlika u stavovima ovisno o:
  • Dobi (medicinske sestre koje su mlađe od 30 godina imaju bolje stavove od medicinskih sestara koje su starije od 30 godina)
  • Edukaciji (medicinske sestre sa većom školom i računalnim tečajem imaju i bolje stavove)
  • Vremenu korištenja računala (medicinske sestre koje koriste računalo više od 5 sati tjedno imaju bolje stavove od medicinskih sestara koje koriste računalo manje od 5 sati tjedno)
  • Iskustva korištenja računala (osobe koje imaju iskustva sa računalima imaju bolje stavove)
istra ivanja brumini i suradnici 20042
ISTRAŽIVANJA Brumini i suradnici (2004)
 • Statistički značajna razlika između spola i stavova nije utvrđena
 • Autori su svojim istraživanjem zaključili da medicinske sestre u Hrvatskoj imaju pozitivne stavove prema računalima
 • Autori tvrde da iskustvo rada sa računalima i edukacija iz područja računala su dva najvažnija parametra koja doprinose pozitivnim stavovima prema računalima.
istra ivanja kelrajter 2005
ISTRAŽIVANJA Kelrajter (2005)
 • Uzorak čini 31 medicinska sestra/tehničara iz tri ustanove:
   • Dom zdravlja Valpovo
   • Opća bolnica Karlovac
   • Zatvorska bolnica Zagreb
 • Željelo se utvrditi opće stavove prema informatizaciji i utjecaj slijedećih faktora na stavove:
   • spola
   • dobi
   • zanimanja (VMS,MS)
   • znanja upotrebe računala
   • mjesta upotrebe računala (Posao, kuća)
   • vremena korištenja računala
   • svrhe upotrebe računala(posao, zabava i sl)
   • radnog mjesta (primarna i sekundarna zdr. zaštita)
istra ivanja kelrajter 20051
ISTRAŽIVANJA Kelrajter (2005)
 • Opći stavovi medicinskih sestara prema informatizaciji su dobri
 • Utvrđena značajna razlika u stavovima ovisno o
   • Spolu, (med. tehničari imali bolje stavove)
   • znanju upotrebe računala, (osobe koje znaju koristiti računalo imaju bolje stavove)
   • Vremenu korištenja računala, (osobe koje koriste računalo manje od 5 sati tjedno se značajno razlikuju u svojim stavovima od osoba koje koriste računalo više od 10 sati tjedno)
 • Nema značajne razlike u stavovima ovisno o dobi, zanimanju, svrhi upotrebe računala i radnog mjesta
zaklju ak
ZAKLJUČAK
 • Općenito gledajući medicinske sestre imaju dobre stavove i u inozemstvu i Hrvatskoj
 • U pojedinim elementima istraživanja kontradiktorna
 • Vjerojatni uzrok tome je u samim karakteristikama grupe koja se istražuje
 • Potrebno primjetiti kao što su to primjetili McBride & Nagle 1996. da je prošlo više od desetljeća od vremena istraživanja Brodta & Strongea (a uporno se koriste njihove metode)
zaklju ak1
ZAKLJUČAK
 • Shvatljivo za očekivati da su se stavovi medicinskih sestara promijenili tokom godina uslijed napretka u računalnoj tehnologiji kao i uslijed dostupnosti računala
 • Iskustvo rada sa računalima i edukacija iz područja računala su dva najvažnija parametra koja doprinose pozitivnim stavovima prema računalima
 • Bitno je razviti uspješan program edukacije iz područja računala kako bi se mogla uspješno provesti informatizacija zdravstva u Hrvatskoj (Brumini i suradnici, 2004.)