komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehni ara srbije ogranak vojvodina n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE OGRANAK VOJVODINA PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE OGRANAK VOJVODINA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE OGRANAK VOJVODINA - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE OGRANAK VOJVODINA. SASTANAK GLAVNIH SESTARA VOJVODINE ANALIZA ANKETE JELA STEVIĆ. Komora i zdravstvene ustanove.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE OGRANAK VOJVODINA' - yamka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehni ara srbije ogranak vojvodina

KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJEOGRANAK VOJVODINA

SASTANAK GLAVNIH SESTARA VOJVODINE

ANALIZA ANKETE

JELA STEVIĆ

komora i zdravstvene ustanove
Komora i zdravstvene ustanove
 • KMSZTS –ogranak Vojvodina u svoj plan rada uvrstila je i planirala komunikaciju sa zdravstvenim ustanovama u Vojvodini .
 • Jedan od vidova komunikacije odvijaće se organizovanim sastancima sa glavnim sestrama ustanova ili njihovim predstavnicima za kontinuiranu medicinsku edukaciju

Sastanak glavnih sestara Vojvodine-20.04.2011.Novi Sad

aktivnosti
Aktivnosti
 • Organizovan je sastanak glavnih sestara u Novom Sadu -20.04.2011. u 13 h u prostoru Pozorišta mladih
 • Sastanku je prisustvovalo 136 sestara

iz 96 Zdravstvenih ustanova Vojvodine

Dnevni red je prosleđen uz poziv i po njemu se odvijao sastanak ,predsedavajući sastanka –predsednik izvršnog Ogranka Vojvodine –Ranka Ješić je upoznala prisutne sa trenutnim problemima oko KME i sa predlogom mogućih rešenja istih.

Sastanak glavnih sestara Vojvodine-20.04.2011.Novi Sad

dnevni red
Dnevni red
 • Informаcije o pokretаnju inicijаtive o izmenаmа i dopunаmа Prаvilnikа o bližim uslovimа zа sprovođenje kontinuirаne edukаcije zа zdrаvstvne rаdnike i zdrаvstvene sаrаdnike
 • Informаcije o pokretаnju inicijаtive o izmenаmа i dopunаmа Prаvilnikа o bližim uslovimа zа izdаvаnje, obnаvljаnje i oduzimаnje licence člаnovimа Komorа zdrаvstvenih rаdnikа
 • Nаčin podnošenjа zаhtevа i kriterijumi zа dodelu finаnsijskih sredstаvа zа sprovođenje kontinuirаne medicinske edukаcije po Prаvilniku Fondа uzаjаmne pomoći KMSZTS
 • Nаčin podnošenjа zаhtevа i kriterijumi zа dodelu finаnsijskih sredstаvа nаmenjenih formаlnom obrаzovаnju člаnovа KMSZTS po Prаvilniku Fondа uzаjаmne pomoći KMSZTS
 • Dogovor o uspostаvljаnju redovne sаrаdnje Vаše ustаnove i Ogrаnkа Vojvodinа KMSZTS u delu odjаve člаnovа KMSZTS po prekidu rаdnog odnosа (penzijа, smrt, rаskid ugovorа o rаdu) i kontrole redovnog izmirenjа člаnаrine KMSZTS
 • Informаcije o nаčinu unosа bodovа člаnovа Ogrаnkа Vojvodinа stečenih u licencnoj godini u informаcionu bаzu podаtаkа KMSZTS

Sastanak glavnih sestara Vojvodine-20.04.2011.Novi Sad

anketni upitnik
Anketni upitnik
 • Anketnim upitnikom koji je podeljen pri dolasku prisutnim sestrama ,želeli smo da saznamo kakvo je stanje u Zdravstvenim ustanovama po njihovom mišljenju i iskustvu.
 • Mišljenja smo da sestre koje su došle kao zamena glavnim sestrama raspolažu adekvatnim informacijama u svojoj ustanovi.
 • Vraćeno je popunjenih 128 obrazaca

Sastanak glavnih sestara Vojvodine-20.04.2011.Novi Sad

umesto zaklju ka
UMESTO ZAKLJUČKA
 • Sastanak sestara je protekao u vrlo radnoj i prijateljskoj atmosferi
 • Sugestije na anketi su se uglavnom podudarale sa pitanjima kolega koje su postavljali u diskusiji :
preporuke i sugestije
PREPORUKE I SUGESTIJE
 • Smanjiti broj bodova
 • Omogućiti manjim ustanovama dostupniju KME
 • Voditi računa o finansijskom učešću na edukaciji
 • Smanjiti godine staža za akreditaciju radova
 • Omogućiti sestrama sa višom i visokom školom dostupniju mogućnost edukacije
 • razmisliti o motivaciji sestara za pisanje radova
 • Interne bodove dobiti obavljanjem radnih obaveza
 • Nastaviti sa obaveštenjima putem ovakvih sastanaka

Sastanak glavnih sestara Vojvodine-20.04.2011.Novi Sad

re i jedne od koleginica
Reči jedne od koleginica
 • Većinu informacija i rešenje nedoumica dobila sam danas ovde
 • Hvala
 • Sastanak glavnih sestara Vojvodine-20.04.2011.Novi Sad