sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka fadn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN). www.fadn.hr. SAVJETODAVNA SLUŽBA Samostalni Odjel za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN). FADN u EU. KONCEPT

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN)' - kelly-caldwell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka fadn

Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN)

www.fadn.hr

SAVJETODAVNA SLUŽBA

Samostalni Odjel za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN)

slide3

FADN u EU

KONCEPT

Farm Accountancy DataNetwork – utemeljen 1965. kao osnovni alat za provođenje mjera Zajedničke poljoprivredne politike EU i predstavlja obvezu svih država članica EU

MISIJA

Prikupljanje knjigovodstvenih podataka sa uzorkapoljoprivrednih gospodarstavaprema regiji,tipu proizvodnje i ekonomskoj veličini

Sudjelovanje PGa u istraživanju potpuno dobrovoljno

slide4

FADN u EU

 • u nadležnosti Opće uprave za poljoprivredu Europske Komisije u Briselu
 • Nacionalne FADN agencije zadužene za provedbu godišnjeg FADN istraživanja
 • EU FADN 28:
   • uključeno preko 85.000 PG-a
   • predstavlja preko 6.000.000 PG-au 28 država članica

90% ukupno korištenih obradivih površina

90% ukupne vrijednosti poljoprivredne proizvodnje

90% ukupnog broja uvjetnih grla životinja

slide5

ULOGA EUROPSKE KOMISIJE

 • Koordinacija prikupljanja podataka
  • definiranje varijabli koje se prikupljaju
  • isplata standardne naknade državama članicama
 • Kontrola kvalitete podataka
 • Analize
  • potpora EU institucijama pri donošenju odlukaZajedničke poljoprivredne politike
 • Nadgledanje sustava
  • osiguranje prikupljanja relevantnih podataka
slide6

FADN HRV (861 & 862)

CILJEVI

Provedba godišnjeg FADN istraživanja prikupljanjem, kontrolom i obradom podataka te diseminacijom rezultata

PRETPOSTAVKE

institucionalni okvirkomercijalna poljoprivredna gospodarstva dobrovoljno sudjelovanjepovjerljivost podatakazaštita individualnih podatakarazvijen informatički sustavraspoloživost poljoprivrednih savjetnika

fadn provedbeno tijelo
FADN provedbeno tijelo
 • provedbeno tijelo na razini države članice EU (HRV)
 • organizacija i provedba godišnjih FADN istraživanja
 • definiranje područja istraživanja
 • odabir poljoprivrednih gospodarstava
 • osiguranje reprezentativnosti uzorka

SAVJETODAVNA SLUŽBA

Samostalni odjel za FADN

slide8

FADN uzorak 2007. – 2013.

1.251REPREZENTATIVNI UZORAK

* Broj odabranih poljoprivrednih gospodarstava u FADN istraživanje za računovodstvenu 2013. godinu.

slide12

FADN uEU

TEŽINSKI KOEFICIJENTI (ponderi)

PONDER jest broj poljoprivrednih gospodarstava u FADN području istraživanja kojeg predstavlja jedno gospodarstvo u FADN uzorku

slide13

FADN metodologija

 • SADRŽAJ ISTRAŽIVANJA
 • opći podaci o poljoprivrednom gospodarstvu
 • poljoprivredno zemljište u vlasništvu ili najmu
 • objekti, trajni nasadi, mehanizacija i oprema
 • broj i vrijednost stoke
 • biljna proizvodnja, proizvodi prerade i nedovršena proizvodnja
 • stočarska proizvodnja
 • ostali proizvodi
 • specifični i režijski troškovi
 • potpore, premije i odštete
 • krediti i ostala zaduženja
 • novčani tijekovi
slide14

FADN prikupljanje podataka

 • FADN kalkulator
 • Obrazac SPG(selekcija poljoprivrednog gospodarstva)
 • Izjava o dostavi Izvješća PG
 • Unos podataka u FADN dnevnik
 • FADN web aplikacija
 • Sigurnost podataka(šifriranje, backup, autentifikacija, autorizacija, spremanje)
 • Transmisija podataka Europskoj Komisiji
slide15

FADN rezultati

FADN IZVJEŠĆA

FADN izvješće za PG-astrukturni i proizvodni pokazateljiekonomski pokazateljifinancijski izvještaji

FADN standardni rezultatiagregirani podaci za potrebe nacionalne poljoprivredne politike

FADN izvješće za EKfizički i strukturni + ekonomski i financijski podaci sa PG-a

slide16

FADN IZVJEŠĆE ZA PG

SADRŽAJ

pregled dugotrajne imovine(zemljište, mehanizacija, oprema)

struktura proizvodnje (po kulturi i kategoriji stoke)

prinosi (biljna i stočarska proizvodnja)

bilanca stanja

investicije

račun dobiti i gubitka

FADN IZVJEŠĆE ZA PG

INDIVIDUALNI REZULTATI FADN ISTRAŽIVANJA KOJE SLUŽE NOSITELJIMA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA ZA OCJENU UČINKOVITOSTI I KONKURENTNOSTI VLASTITE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

slide18

STANDARDNI REZULTATI

SADRŽAJ

uzorak i područje istraživanja

struktura i prinosi

biljna i stočarska proizvodnja, ostali proizvodi

troškovi

potpore

sastavnice prihoda

bilanca stanja

financijski indikatori

STANDARDNI REZULTATI

ZBIRNI REZULTATI FADN ISTRAŽIVANJA KOJI SE KORISTE KAO PODLOGA ZA DONOŠENJE I PROVEDBU MJERA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE NA RAZINI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE

slide19

IZAZOVI

ŠIRENJE OBUHVATA SADRŽAJA ISTRAŽIVANJA

NPK gnojiva prema sadržaju hraniva

navodnjavane površine i sustavi za navodnjavanje

energetski usjevi

GMO usjevi

ekološka poljoprivreda

lokacija poljoprivrednih gospodarstava

diverzifikacija aktivnosti

ostale dohodovne aktivnosti

slide20

Zaključak

EUROPSKA KOMISIJA

ZPP izvješćivanjekompleksansustav informacija za EK i ostale institucije EU

ZPP analizemikroekonomske analize i predviđanje

ZPP evaluacijeučinkovitost mjera ZPP-a

 • DRŽAVE ČLANICE
 • planiranje, donošenje odluka i vrednovanje utjecaja mjera ZPP-a
 • istraživanje, unapređenje i projekcije razvoja poljoprivrednog sektora
 • savjetovanje i stručna pomoć u vođenju i planiranjuposlovanja PG-a