Fadn knjigovodstvo
Download
1 / 25

FADN KNJIGOVODSTVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

FADN KNJIGOVODSTVO. Darija TRPIN ŠVIKART, univ. dipl. inž. kmet. Cvetka MATAVŽ ekon. teh. 2013. FADN je kratica za Farm Accountancy Data Network = mreža knjigovodskih podatkov s kmetij FADN ne enačimo z dohodninskim ali DDV knjigovodstvom

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FADN KNJIGOVODSTVO' - traci


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fadn knjigovodstvo
FADN KNJIGOVODSTVO

Darija TRPIN ŠVIKART, univ. dipl. inž. kmet.

Cvetka MATAVŽ ekon. teh.

2013


FADN je kratica za Farm Accountancy Data Network = mreža knjigovodskih podatkov s kmetij

FADN ne enačimo z dohodninskim ali DDV knjigovodstvom

S podatki se ravna v v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov (171. člen Zkme-1)


Fadn postopek
FADN postopek

OBR:*začetni številki 40 oz. 41 nakazujejo s katerega območja prihaja kmetija (v konkretnem primeru je to KGZ Celje), šifra se pridobi na Izpostavi kmetijske svetovalne službe


Namen fadn knjigovodstva
Namen FADN knjigovodstva?

VZOREC

OBVEZNOST JAVNIH RAZPISOV


FADN knjigovodstvo

Vzorčne kmetije

Obvezniki

 • Obveznost vodenja na podlagi

 • razpisnih pogojev

 • Sami zagotovijo obdelavo podatkov

 • in strošek obdelave podatkov nosijo

 • sami, razen če se uspejo uvrstiti med

 • vzorčne (ob zahtevku dokazilo

 • o izbranem načinu)

 • Pogodba z MKO (podpisano vrniti!!!)

 • Vso dokumentacijo pošiljajo v Kranj

 • oz. Ptuj

 • Nagrada za vodenje 175 €*

 • Obdelavo podatkov naredi

 • KGZS Zavod KR oz. PT

 • *obveznik v vzorcu ni upravičen


Obvezniki povzeto iz javnih razpisov prp 2007 2013
OBVEZNIKI - Povzeto iz javnih razpisov PRP 2007 - 2013

Veljaven pogoj iz razpisa, ki je bil podlaga za odobritev sredstev oz. prejeta odločba

 • dolžni ste pričeti s spremljanjem rezultatov gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN (najkasneje v roku 30 dniod izdaje odločbe o dodelitvi sredstev/po izplačilu sredstev) IN zagotoviti obdelavo podatkov še vsaj 5 obračunskih let po (zadnjem) izplačilu sredstev (iz naslova posameznega ukrepa) ALI

 • spremljanje gospodarjenja iz naslova dohodninskega knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih (enostavno ali dvostavno knjigovodstvo) za primarno kmetijsko pridelavo


Dodatno
Dodatno

 • Če postanete obveznik v sredini leta, je za to leto dovolj zgolj beleženje podatkov (na način, ki omogoča vpogled kontrolorjem)

 • Kontrolorji so izjemno pozorni na datum prvih zapisov podatkov oz. kdaj se je pričelo beleženje podatkov gospodarjenja

 • Popisni listi: www.arsktrp.gov.si

  obrazci in navodila

  obrazci za leto 2013

  FADN


 • najkasneje do 31. 3. v tekočem letu, za preteklo leto posredovati obdelane podatke (zbirni stavek in podatkovni model) na naslov: fadn.mko@gov.si

 • Program za obdelavo podatkov (last KGZ Kranj in Ptuj) izdelalo podjetje Trendnet

 • Za FADN informacije na MKO: fadn.mko@gov.si IN miro.bogovic@gov.si

 • Forum na straneh MKO


Kaj konkretno razberemo iz fadn knjigovodstva podrobneje razvidno iz obdelav
Kaj konkretno razberemo iz FADN knjigovodstva posredovati (podrobneje razvidno iz obdelav)

 • Dohodek kmetij (različnega proizvodnega tipa, različnih velikosti, na različnih območjih)

 • primerjava med leti, primerjava med kmetijami istega razreda

 • rezultati odločitev za ukrepanje

 • tehnološki podatki

 • pokaže se npr. problem efektivnosti


Popisni listi pl nove kmetije pl stare kmetije

Popisni listi posredovati PL - nove kmetije PL - stare kmetije


Primeri denarnih poro il ter poro il o pridelkih ivini in delovni sili

PRIMERI denarnih poročil posredovati terporočil o pridelkih, živini in delovni sili
Gibanje pridelkov
GIBANJE PRIDELKOV začetku leta


Gibanje ivine
GIBANJE ŽIVINE začetku leta


Delovna sila
Delovna sila začetku leta


Pogoste napake pri vodenju poro il

POGOSTE NAPAKE PRI VODENJU POROČIL začetku leta

DENARNO POROČILO


Pogoste napake pri vodenju poro il1

POGOSTE NAPAKE PRI VODENJU POROČIL začetku leta

POROČILO O PRIDELKIH, ŽIVINI in DELOVNI SILI


Kon ni izdelki ki so rezultat obdelav
“Končni izdelki”, ki so rezultat obdelav začetku leta

 • Zbirni_stavek

 • Podatkovni_model


Hvala za pozornost! začetku leta