Download
1 / 37

1.Care sunt cei cinci paşi în transmiterea Apocalipsului? - PowerPoint PPT Presentation


  • 89 Views
  • Uploaded on

1.Care sunt cei cinci paşi în transmiterea Apocalipsului?. Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimeţând prin îngerul Său la robul Său Ioan. Apocalipsa 1:1-5.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '1.Care sunt cei cinci paşi în transmiterea Apocalipsului?' - kelii


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

1.Care sunt cei cinci paşi întransmiterea Apocalipsului?

Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a

dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimeţând prin îngerul Său la robul Său Ioan

Apocalipsa 1:1-5


1.Care sunt cei cinci paşi întransmiterea Apocalipsului?

Apocalipsa 1:1-5

Isus

1.Dumnezeu a dat-o lui _____

înger

2.Isus a dat-o unui ______

Ioan

3.Îngerul a dat-o lui ______


1.Care sunt cei cinci paşi întransmiterea Apocalipsului?

Apocalipsa 1:1-5

Ce vezi, scrie într-o carte, şi trimete-o celor şapte Biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodicea.


1.Care sunt cei cinci paşi întransmiterea Apocalipsului?

Apocalipsa 1:1-5

1.Dumnezeu a dat-o lui Isus

2.Isus a dat-o unui înger

3.Îngerul a dat-o lui Ioan

4.Ioan a scris-o într-o ______

carte

celor 7 Biserici

5.Ioan a trimis-o ______________


2.Dumnezeu va binecuvânta pe cei care?

Apocalipsa 1:3

citește

Ferice de cine _______, şi de cei ce __________ cuvintele acestei proorocii, şi _______ lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!

ascultă

păzesc


3.Pe Cine a spus Isus că descoperă Scriptura?

Ioan 5:39

Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre ______.

Mine (spunea Domnul Isus)


4.Ce metodă de a învăţa a folosit Isus?

Luca 24:25-27

Şi a început dela Moise, şi dela toţi proorocii, şi le-a ______, în toate __________, ce era cu privire la El

tâlcuit

Scripturile


4.Ce metodă de a învăţa a folosit Isus?

Luca 24:32

Şi au zis unul către altul: ,,Nu ne ardea inima în noi, când ne vorbea pe drum, şi ne deschidea Scripturile?


5.Cum a descoperit Dumnezeu solia Sa?

Apocalipsa 1:1

Descoperirea lui Isus Hristos, ... ca să _______ robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând.

arate

Apocalipsa este "cartea-fotografie"


6.Cum a comunicat Dumnezeu solia Sa?

Apocalipsa 1:1

Şi le-a _______________, trimeţând prin îngerul Său la robul Său Ioan,

făcut-o cunoscut


7. De ce a vorbit Isus în parabole?

Luca 8:10

El le-a răspuns: ... dar celorlalţi li se vorbeşte în pilde, ca, măcar că văd, să nu ______, şi măcar că aud, să nu __________.

vadă

înțeleagă


8. Putem noi să înţelegem simbolurile profetice din Biblie?

Caută semnificaţia următoarelor simboluri:

Daniel 7:23

Fiaraa patra, este o a patra _____________

Împărăție


8. Putem noi să înţelegem simbolurile profetice din Biblie?

Caută semnificaţia următoarelor simboluri:

Apocalipsa 17:15

Apele, pe care le-ai văzut,..., sunt ______________ gloate, neamuri și limbi.

noroade


8. Putem noi să înţelegem simbolurile profetice din Biblie?

Caută semnificaţia următoarelor simboluri:

Ezechiel 4:6

îţi pun câte o zi pentru fiecare _____.

an


9.Cât de demnă de încredere este profeţia biblică? Biblie

2Petru 1:19

Şi avem cuvântul ___________ făcut şi mai _______; la care bine faceţi că luaţi aminte, ...

Proorociei

tare


10. Avertizează Dumnezeu cu adevărat, împotriva interpretării personale?

2Petru 1:20

Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că

nicio proorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte __________.

singură


10. Avertizează Dumnezeu cu adevărat, împotriva interpretării personale?

Apocalipsa 22:18

Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va ________cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.

adăuga


10. Avertizează Dumnezeu cu adevărat, împotriva interpretării personale?

Apocalipsa 22:19

scoate

Şi dacă _______cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui dela pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta


11. De ce unii spun că Apocalipsa nu poate fi înţeleasă? 

Isaia 29:10-14

Ci pentrucă Domnul a turnat peste voi un duh de adormire; v-a închis ochii, proorocilor, şi v-a acoperit capetele, văzătorilor.


11. De ce unii spun că Apocalipsa nu poate fi înţeleasă? 

Isaia 29:10-14

... "Nu pot, căci este pecetluită!"

Sau dacă dai cartea unuia care nu ştie să citească şi-i zici: "Ia citeşte!" El răspunde: "Nu ştiu să citesc."


11. De ce unii spun că Apocalipsa nu poate fi înţeleasă? 

Isaia 29:10-14

Când se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar inima lui este departe de Mine, şi frica pe care o are de Mine


12. Cât din Biblie este inspirată? înţeleasă? 

2Timotei 3:16

Toată

________ Scriptura este _________ de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe

insuflată


13. Ce se poate întâmpla dacă noi răstălmăcim Scriptura?

2Petru 3:15.16

... cei neştiutori şi nestatornici le răstâlmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre __________ lor.

pierzarea


14. Numeşte şase cerinţe pentru o adevărată înţelegere a Bibliei.

1Corinteni 2:14

Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; ...., pentrucă trebuiesc judecate ______________.

duhovnicește


14. Numeşte şase cerinţe pentru o adevărată înţelegere a Bibliei.

Apocalipsa 21:6

sete

Celui ce îi este _____, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii.


14. Numeşte şase cerinţe pentru o adevărată înţelegere a Bibliei.

2Timotei 3:15

din pruncie ________ Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea

care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.

cunoști


14. Numeşte şase cerinţe pentru o adevărată înţelegere a Bibliei.

Faptele 17:11

Au primit Cuvântul cu toată râvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, __________ dacă ce li se spunea, este aşa

ca să vadă


14. Numeşte şase cerinţe pentru o adevărată înţelegere a Bibliei.

Apocalipsa 1:3

citește

Ferice de cine _______,

şi de cei ce _________ cuvintele acestei proorocii, şi ________ lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!

ascultă

păzesc


14. Numeşte şase cerinţe pentru o adevărată înţelegere a Bibliei.

Ioan 7:17

Dacă vrea cineva să _______ voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu, sau dacă Eu vorbesc dela Mine.

facă


15. Ce promisiune este facută celor care ascultă înţelegere a Bibliei.?

Apocalipsa 3:10

Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ______________, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului.

ceasul încercării


15. Ce promisiune este facută celor care ascultă înţelegere a Bibliei.?

Apocalipsa 22:14

Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la ___________, şi să ___________________________!

pomul vieții

intre pe porți în cetate


16. Doreşti tu să asculţi, pe măsură ce Dumnezeu îţi descoperă adevărul Său?

Răspunsul tău:


ad