Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vrei să știi mai multe din filosofie? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vrei să știi mai multe din filosofie?

Vrei să știi mai multe din filosofie?

227 Views Download Presentation
Download Presentation

Vrei să știi mai multe din filosofie?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vrei să știi mai multe din filosofie?

 2. Cine a fost Empedocle? Matematician Filosof Poet Arhitect

 3. Care și câte sunt substanțele primordiale? (Empedocle) 4: focul, apa, pământul aerul 2: focul și apa doar una: pământul 2: focul și pământul

 4. Care sunt cele două forțe universale identificate de Empedocle? materia și energia iubirea (philotes) și ura (neikos) rațiunea și cunoașterea instinctul și rațiunea

 5. Cum se autoproclama Empedocle? Cel trimis de zei Celurât de zei Vagabond exilat de zei Un omîntreoameni

 6. Ce nu pot subzista separat la Empedocle? Foculşiapa Physis Materiaşi energia Pământulşiaerul Aerulşifocul

 7. Care estesubstanța primordialăîn opinialuiEmpedocle? Physis Ananke Neikos

 8. Două poeme filosofice ale luiEmpedocle: AlcestasiBassarai Odapythicasi Rhesus PeriphyseossiKatharmoi IliadasiOdiseea

 9. Din a câta generaţie de la Solon, făcea parte Platon? A patra A opta A cincea A sasea

 10. Din perspectiva lui Neanthes, de ce a primit numele de Platon? Din cauza înfățișării riguroase Din cauza frumuseții sale Din cauza lățimii frunții De pe urma bunicului său

 11. Platon spune că mai mult decât toți oamenii,egiptenii erau medici abili, sprijinindu-se pe... Socrate Homer Heraclit Pitagora

 12. două Câte călătorii a făcut Platon în Sicilia? Două Trei Cinci Șapte

 13. Platon a introdus pentru prima dată? Argumentarea prin întrebare și răspuns Dialectica Numărul dreptunghiular Termenii de antriozi

 14. Cum se numea tânărul de care Platon s-a îndrăgostit,alături de care a studiat gastronomia? Phaidos Aster Dion Alexis

 15. Lui Platon i se pune în seamă și o iubită pe nume... Agathon Alexa HHecuba Archeanssa

 16. În opinia lui Seleucon,gramaticianul,câți bărbați numiți Platon au mai fost? 4 Niciunul 2 1

 17. Socrate a fost elevul lui? Anaxagora dar și al lui Damon Anaxagora Pitagora Xenifan

 18. Ce povestea Demetrios din Byzantion despre Socrate? Socrate discuta chestiuni de morală în biserici Socrate discuta chestiuni de morală în piețe și prăvălii Socrate discuta chestiuni de morală în parcuri Socrate discuta chestiuni de morală în școli

 19. Dintre cei care l-au urmat și-au fost numiți socratici pot fi? Platon Xenofon Atât Pitagora cât și Xenofon Solon

 20. Cum vedea Socrate lucrurile la bătrânețe? Faptul că e o pierdere de timp în a învăța ceva nou Faptul că nu vede ceva nechibzuit în a învăța un lucru nou Faptul că acest lucru pentru el nu are importanță Faptul că la această vârstă provocările au dispărut

 21. Democrit a combătut ideile cosmogonice ale lui? Anaxagora Anaximene Aristoxenos Aristif

 22. Pe cine a influențat Democrit? Platon Protagoras Socrate Pitagora

 23. Care este scopul vieții conform lui Democrit? Virtutea Cunoașterea Bucuria Dreptatea

 24. Care este maxima specifică lui Democrit? „Nimic nu se naște din nimic și nu piere în nimic” „Vorba-i umbra faptei” „Cunoaște-te pe tine însuți” „Mă îndoiesc deci cuget,cuget deci exist”

 25. Cu ce identifică Democrit sufletul format din atomi netezi şi rotunzi de foc? Văzul Lumina Rațiunea Simțul

 26. Pitagora a fost filosof si..? Cărturar Matematician grec Medic Psiholog

 27. Pitagora este originar din? Italia Franța Grecia Turcia

 28. Grație lui Pitagora,filosofia greacă își consolidează ideea de KOSMOS și...? Fericire Virtute Prosperitate Armonie

 29. Sunetele muzicale sunt explicate prin teoria...? Armoniei numerice Relativității Conspirației Formelor fără fond

 30. Pitagora,mare educator și învățător grec,a fost și...? Un bun bucătar Un bun atlet Luptător Pictor

 31. Xenocrate a fost elevul lui...? Aristotel Platon Timonides Pitagora

 32. A rămas cunoscut în istorie pentru capacitatea supraomenească de a îndura și pentru rezistența la ispite: Homer Alexandru cel Mare Xenocrate Aristotel

 33. A câștigat coroana de aur pentru rezistența la băutură și a depus-o pe statuia lui Hermes: Xenocrate Parmenide Polemon Zenon

 34. Cuvântul lui era atât de prețuit încât numai lui i s-a permis să depună mărturie fără jurământ: Sofocle Xenocrate Melisson Anaximandru

 35. A declarat cel dintâi că Pământul e sferic și este așezat în centrul Universului: Aristotel Democrit Pascal Parmenide

 36. A murit la vârsta de 82 de ani împiedicându-se de un lighean în timpul nopții: Solon Theofrast Xenocrate Aristofan

 37. Pe cine a avut discipol Heraclit? Xenofanes Cleante Pe sine însuși Pascal

 38. Heraclit considera că: „Soarele nu-i mai mare decât pare” „Toate lucrurile sunt pline de suflete și zei” „Niciodată nu vei da de limitele sufletului,oricât și pe orice căi le-ai urmări,așa de adânc e conținutul lui” „Gândul nu se coboară acolo unde aude prea multă vorbă”

 39. De ce a preferat ca tratatul Despre natură (Heraclit)să fie scris mai neclar? Nu a avut suficient timp să-i acorde S-a gândit să pună mintea cititorilor la contribuție Un stil accesibil tuturor ar fi condus la deprecierea scrierii

 40. Transformarea focului în apă și a apei în pământ este drumul în jos,iar transformarea inversă, este drumul în sus.Aceste transformări au loc prin intermediul...(Heraclit)? Doxografiilor Incantațiilor Exhalațiilor Imitațiilor

 41. Heraclit este cel care a spus: „Ceea ce se opune se îmbină,iar cea mai frumoasă armonie se naște din lucruri care diferă” „Mai bine nenorocirea cu rațiune decât fericirea fără rațiune” Legea Talionului „Dacă n-ar exista fericirea altora,nu ne-am sinchisi de nefericirea noastră”

 42. Cum a sfârșit Heraclit? A suferit un atac cerebral A fost prins într-un incendiu S-a îmbolnăvit de hidropizie A fost călcat pe bătături

 43. Protagora a fost elevul celui supranumit „Înțelepciunea”, după cum spune Favorinus,în Istorii felurite.Cine a fost acesta? Democrit Platon Heraclit J.St.Mill

 44. Protagora a fost primul care a introdus metoda de discuție numită..? Platonică Empirică Socratică Colerică

 45. Timon îl numește pe Protagora: Discipolul lui Zenon Cel mai pătrunzător filosof Cel mai neîntrecut în polemici Cel mai politicos dintre toți

 46. Printre scrierile lui Protagora se numără: Dincolo de bine și de rău Geneza metaforei și sensul culturii Arta controversei Tensiunea gândirii

 47. Unde s-a născut Solon? Salamina, Grecia Cipru Macedonia Albania

 48. Care a fost prima realizare a lui Solon? scrierea unui poem dedicat țării sale desființarea datoriilor (scuturarea sarcinii) convingerea oamenilor să renunțe la proprietate convingerea statului să micșoreze taxele

 49. Aforismul specific lui Solon: Nimic prea mult Totul sau nimic Ce e prea mult, strică Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte

 50. Solon a elaborat mai multe legi. Care sunt acelea? legea învățământului micșorarea premiilor acordate atleților învingători legea referitoare la copiii care nu își îngrijesc părinții legea agrară