Doba železná - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Doba železná PowerPoint Presentation
Download Presentation
Doba železná

play fullscreen
1 / 10
Doba železná
269 Views
Download Presentation
keitha
Download Presentation

Doba železná

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres ZnojmoOP VK 1.4 75021293Tematický celek: Vlastivěda - dějepisná část (4. a 5. ročník)Název a číslo učebního materiáluVY_32_INOVACE_04_04 Doba železná, KeltovéMgr. Iveta HosováAnotace: učební materiál obsahuje přehled informací o době železné a o příchodu Keltů na naše území Metodika: animovaná prezentace slouží k předvedení na interaktivní tabuli

  2. Doba železná Člověk používal převážně železo pro výrobu zbraní a nástrojů. Je to poslední období pravěku. Během doby železné (kolem roku 400 př.n.l.) přicházejí na naše území vyspělí Keltové.

  3. Keltové • Jsou prvními obyvateli na území našeho státu. • Známe je nejen z vykopávek, ale i z písemných pramenů. • Jeden z jejich kmenů – Bójové – dal název naší zemi - Bohemia. • Keltové vynikali bojovností, ale i vyspělou kulturou. • Dokázali vyrobit předměty z bronzu, železa, ale i skla. • Znali hrnčířský kruh. • Byli zdatní obchodníci, používali mince. • Do té doby byl výměnný obchod. • Centrem výroby i obchodu se stala sídliště – oppida.

  4. Keltské oppidum

  5. Keltské mince

  6. Keltské dýky

  7. Skleněný náramek

  8. Nákrčník (odznak moci, uctívání)

  9. Keramická láhev

  10. Zdroje Christophe.Finot:Soubor:Mont-Beuvray - 13.jpg , [online].19.6.2011 18:25. [cit. 2011-06-19]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mont-Beuvray_-_13.jpg>. Wolfgang Sauber:Soubor: Soubor:KB - Kelten Goldmünzen.jpg,[online]. 19.6.2011 18:29. [cit. 2011-06-19]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KB_-_Kelten_Goldm%C3%BCnzen.jpg>. Gaius Cornelius:Soubor:Celtic dagger, scabbard and buckle.JPG,[online].19.6.2011 18:34. [cit. 2001-06-19]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Celtic_dagger,_scabbard_and_buckle.JPG> Vassil:Soubor:Soubor:Bracelet verre 5ème siècle - JC Musée Saint-Remi 130208.jpg,[online].19.6.2011 18:38. [cit. 2001-06-19]. Dostupný z WWW:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bracelet_verre_5%C3%A8me_si%C3%A8cle_-_JC_Mus%C3%A9e_Saint-Remi_130208.jpg> Vassil:Soubor:Torque à tampons Somme-Suippe Musée Saint-Remi 120208.jpg, [online].19.6.2011 18:42. [cit. 2001-06-19]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Torque_%C3%A0_tampons_Somme-Suippe_Mus%C3%A9e_Saint-Remi_120208.jpg>. Andreas Praefcke:Soubor:Linsenflasche Matzhausen.jpg, [online].19.6.2011 17:46. [cit. 2001-06-19]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Linsenflasche_Matzhausen.jpg>.