Procena li nosti
Download
1 / 18

Procena li?nosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 251 Views
 • Uploaded on

Procena ličnosti. Osnovne postavke procene ličnosti. Procena ličnosti je opisivanje i, po mogućnosti, kvantitativno izražavanje osobina ličnosti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Procena li?nosti' - keith-norris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Osnovne postavke procene li nosti
Osnovne postavke procene ličnosti

 • Procena ličnosti je opisivanje i, po mogućnosti, kvantitativno izražavanje osobina ličnosti

 • Procena se zasniva na pretpostavci da se razlike u ponašanju od osobe do osobe mogu pripisati njihovim relativno trajnim osobinama, kao i da su te osobine odgovorne za doslednost ponašanja pojedinca u sličnim situacijama

 • Osobine ličnosti su konstrukti – pojmovi čiji je sadržaj delom zasnovan na spoljašnjem ponašanju, a delom je hipotetičke, teorijske prirode


T eorija konstrukti operacionalizacija
Teorija – konstrukti - operacionalizacija

 • Pristupi proceni ličnosti, metode i konstruisane tehnike imaju svoju teorijsku pozadinu; postoji povezanost teorije, njenih konstrukata i načina procene. Primeri:

  • Psihoanaliza – nesvesni motivi i konflikti - projektivne tehnike

  • Razvojna psihologija – teorija afektivne vezanosti – obrasci vezanosti – procena prilagođena uzrastu (ponašanje/mentalne reprezentacije)

 • Ishod procene zavisi od operacionalizacije konstrukta


Svrha procene
Svrha procene

 • Klinička procena

  • Klinički instrumenti za procenu psihopatologije

  • Opšti instrumenti za procenu dimenzija/crta ličnosti

 • Psihologija ljudskih resursa: selekcija, profesionalno savetovanje, profesionalno usavršavanje

 • Istraživanje


Najva nije tehnike za procenu li nosti
Najvažnije tehnike za procenu ličnosti

 • Intervju

 • Projektivne tehnike

 • Inventari ličnosti


Intervju
Intervju

 • Strukturisani istraživački/klinički intervju

  • Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID)

   • ne služi, u užem smislu, za procenu ličnosti

   • procenjuje 33 psihijatrijska poremećaja opisana u Diagnostic and statistic manual, APA

  • SCID II

   • Procenjuje poremećaje ličnosti

  • Oblasti:

   • Demografski podaci

   • Obrazovanje i radna istorija

   • Istorija smetnji

   • Aktuelno funkcionisanje


Intervju1
Intervju

 • Strukturisani intervju za procenu afektivne vezanosti na nivou mentalnih reprezentacija

  • Adult Attachment Interview (AAI): procenjuju se sadržaj i koherentnost diskursa


Intervju2
Intervju

 • Nestrukturisani dubinski intervju

  • U kvalitativnim istraživanjima

  • Istraživač se interesuje za individualna iskustva, mišljenja, osećanja, često u vezi osetljivih tema

  • Ispitanik se tretira kao ekspert za određenu temu, a ispitivač kao učenik koji želi od ispitanika da nauči sve što je on spreman da s njime podeli o istraživanoj temi

  • Intervjuer mora pažljivo da sluša, podstiče i postavlja pitanja koja omogućavaju ispitaniku da istraži i izrazi kako vidi veze između određenih događaja, fenomena, verovanja...

  • Intervju se najčešće snima, vrši se transkript, odgovori se kodiraju i analiziraju


Projektivne tehnike
Projektivne tehnike

 • Roršahove mrlje

 • TAT

 • “Test” nedovršenih rečenica


Inventari li nosti
Inventari ličnosti

 • MMPI (Minesota multifazni inventar ličnosti)

  • prva verzija:1939

  • Ateorijski pristup: iz ogromnog broja stavki odabrane su one koje su se grupisale u skale na kojima su visoke skorove postizali pacijenti s dijagnozom određenih poremećaja

  • MMPI-2, revidiran, standardizovan 1989, 567 stavki

 • NEO PI-R

  • Jedan od inventara baziran na petofaktorskom modelu ličnosti

  • Procena pet dimenzija ličnosti (Neuroticizam, Ekstraverzija, Otvorenost, Saradljivost, Savesnost) i njihovih aspekata


Inventari li nosti1
Inventari ličnosti

 • Procena užih konstrukata

  • Bekov inventar depresivnosti (BDI)

  • Špilbergerov inventar za procenu anksioznosti kao crte/stanja (STAI)

  • Rosenbergova skala za procenu samopoštovanja

  • Skala za procenu self-koncepta

  • Inventar iskustava u bliskim odnosima (ECR)

  • Upitnik za procenu afektivne vezanosti (UPIPAV)