slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INTERAKATIVNA NASTAVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
INTERAKATIVNA NASTAVA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

INTERAKATIVNA NASTAVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 278 Views
 • Uploaded on

INTERAKATIVNA NASTAVA. dr Anđelija Ivkov-Džigurski. inter – među, između međudelovanje. actio – delovanje, čin, dejstvo međusobni uticaj Interpersonalni odnos !

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INTERAKATIVNA NASTAVA' - keiko-justice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

INTERAKATIVNA NASTAVA

dr Anđelija Ivkov-Džigurski

slide2
inter – među, između međudelovanje.
 • actio – delovanje, čin, dejstvo međusobni uticaj
 • Interpersonalni odnos!
 • POD POJMOM INTERAKTIVNE NASTAVE TREBA PODRAZUMEVATI DIDAKTIČKI MODEL U KOME DOMINIRA INTERAKCIJA KAO DOMINANTAN ODNOS IZMEĐU UČESNIKA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA I PROCES INTERAKTIVNOG UČENJA U USVAJANJU SADRŽAJA KOJI SU PREDVIĐENI NASTAVNIM PLANOM I PROGRAMOM.
 • Ove metode imaju zadatak da aktivnost prenesu sa nastavnika na učenika, da pomognu učenicima da zajedno uče, rešavaju zadatke i vrednuju rad
slide3

Interaktivna nastava ≈ Aktivna nastava

deca vaspitnom aktivnošću istražuju i uče!

Aktivna nastava:

Aktivnost podstaknuta nastavnom tehnikom,

sadržajem ili uputstvima nastavnika!

slide4

Interaktivna nastava:

Aktivnosti su podstaknute

aktivnošću drugih članova grupe!

slide6

KOMUNIKACIJA U:

1. INTERAKTIVNOJ NASTAVI

N

2. TRADICIONALNOJ NASTAVI

1

2

5

6

nastavnik

3

4

7

8

100

9

13

12

3 4

11

12

14

15

16

5 6

7 8

17

19

18

20

910

1112

Vrste komunikacija:

Učenik-učenik u grupi

Grupa - grupa

Grupa – nastavnik

Nastavnik – grupa

Učenik – nastavnik

Grupa – kolektiv

Učenik – grupa - kolektiv

13 14

15 16

1718

1920

2122

2324

slide7
Karakteristike interaktivne i tradicionalne nastave i poređenja:

Učenici slušaju predavanje nastavnika

Učenik uči u toku časa,

Povoljna emocionalna klima u razredu i višeg nivoa motivacije,

Razvijanje saradnje među učenicima i preuzimanje odgovornosti od strane učenika,

Učenici se uče usaglašavanju stavova, zajedničkom radu, modernoj komunikaciji, kako da sami koriste medije i izvore znanja,

Interaktivna nastava podrazumeva razmenu informacija, komunikaciju sa učenicima, članovima grupe, članovima ostalih grupa, nastavnikom,

U tradicionalnoj nastavi osnovni izvor informacija je nastavnik, dok je kod interaktivne nastave on samo jedan od izvora, učenici koriste literaturu, medije ...

U interaktivnoj nastavi nastavnik je inovator, organizator. Njegova aktivnost na času ogleda se u usmeravanju učenika na saradnju sa drugima, na korišćenje različitih izvora informacija.

interaktivna nastava u geografiji
INTERAKTIVNA NASTAVA U GEOGRAFIJI

Jedna od bitnih karakteristika koja je razlikuje od klasične nastave

jeste da u interaktivnoj nastavi pored oblika rada i nastavnih metoda

postoje i modeli rada.

slide9

Interaktivna nastava

Grupni oblik rada

Grupni rad, Individualni, Rad u paru ....

Najvažnija

interakcija !!!

slide10

Modeli :

 • egzemplarna nastava
 • aktivna nastava
 • interaktivno učenje u stvaralačkoj nastavi
 • kooperativno učenje u interaktivnoj nastavi
 • responsibilna nastava
 • rad u paru u interaktivnoj nastavi
 • programirana nastava u interaktivnoj nastavi
 • interaktivno učenje u problemskoj nastavi
 • interaktivno učenje putem otkrića
 • interaktivna nastava različitih nivoa složenosti
 • interaktivno učenje simetričnom interakcijom
slide11

1. Egzemplarna nastava

Novijeg datuma. Razvila se u SAD između dva rata, a definisana 1951. g

Javila se kao ideja suprotna tradicionalnoj nastavi.

Egzemplarna nastava je takav oblik rada u kome se u nastavi tretira samo određen, ograničen broj tipičnih "egzemplarnih" za određeno nastavno područjereprezentativnih tema, odnosno delova građe koji za nastavu i učenje u toj oblastiima smisao i značaj nastavnog modela.

Exemplumprimer, uzorak.

Ova nastava drugačije se naziva paradigmatska.

Termin paradigmatska označava uzorak, model,

primer za ugled, reprezentativnost.

slide12

Tri etape:

Nastavnik u planu i programu prepoznaje egzemlaprne sadržaje

Obrada tih sadržaja (pripremanje, obradu nastavnog sadržaja,

vežbanje, ponavljanje i proveravanje)

Obrada analognih sadržaja samostalnim radom učenika

Prednosti:

doprinosi osposobljavanju učenika za samostalni rad

omogućava učenicima aktivno i interaktivno učenje

Podstiče stvaralački rad nastavnika i učenika

Učenici na manjem broju činjenica usvajaju pojmove, razvijaju mišljenja

 • Nedostaci su sledeći:
 • učenje na egzemplaran način znači učiti učenike da u životu stalno traže modele, uzore za rešavanje problema,
 • nije sigurno da će egzemplarni sadržaj biti pravi model za analogni sadržaj,
 • teško je analogan sadržaj poistovetiti sa egzemplarnim,
 • izbor egzemplarnog sadržaja traži od nastavnika više truda u radu
slide13

Primeri:

 • Osnovni tipovi klime
  • egzemplarni sadržaj (ekvatorijalna klima)
  • analogni sadržaji (tropska, pustinjska, umereno-kontinentalna...)
 • Biljni i životinjski svet Evrope
  • egzemplarni sadržaj (tundre)
  • analogni sadržaji (tajge, listopadne šume, stepe, sredozmna vegetacija, planinska vegetacija)
slide14

2. Interaktivno učenje u aktivnoj nastavi

Osnovno obeležje aktivne nastave je aktivnost učenika u svim fazama nastavnog rada.

Aktivna nastava podrazumeva primenu novih, specifičnih metoda, koje su drugačije od onih koje se uglavnom koriste u tradicionalnoj nastavi.

U geografiji nalazi veliku primenu naročito kada su nastavni sadržaji takvi da sadrže podatke koji se mogu unositi u neme karte pa na osnovu čitanja datog teksta i ucrtanih pojmova stiču nova znanja i lakše ih razumeju.

slide16

Učenje u tradicinalnoj i aktivnoj nastavi

- U tradicionalnoj nastavi preovlađuju niži oblici učenja

(učenik je aktivan na nivou reprodukcije).

- Aktivna nastava više odgovara prirodi deteta

(preovlađuje nagon, motorika, igra).

slide17

U savremenoj aktivnoj nastavi nastavnik dobija nove uloge u procesu vaspitanja, to su:

 • uloga nastavnika u primeni novih metoda aktivne nastave,
 • nastavnik dijagnostičar,
 • uloga nastavnika u gradnji emocionalne klime u odeljenju,
 • uloga nastavnika u ciljno vođenom učenju,
 • druge uloge: samoevaluacija učenika, individualizacija i slično.
slide18

3. Interaktivno učenje pomoću stvaralačkog rešavanja problema

 • Osnovni cilj stvaralačkog učenja je podsticanje razvoja stvaralačkih sposobnosti.
 • Tokom stvaralačkog učenja bitno je podsticati učenike da sebi postavljaju pitanja
 • o sadržajima i načinima učenja i mogućnostima daljeg korištenja stečenih znanja.
 • Ovim se razvijaju mentalni procesi kao što su: analiza, sinteza, evaluacija.
 • U geografiji se može primenjivati:
 • tako što bi učenici dobili zadatak da prouče određeni sadržaj geografske karte
 • ili da u nemu kartu ucrtaju date elemente pa uz pomoć takve karte rešavaju zadatak iz nastavnog sadržaja.
 • pravljenju različitih vidova prezentacije rešenja dobijenog zadatka iz nastavnog sadržaja
 • (npr. izrada panoa sa osnovnim karakteristikama i fotografijama vezanim za temu, crtanjeodređenih tematskih karata, prezentacija pomoću grafo folija...).