Metodologija socijalne psihologije
Download
1 / 31

Metodologija socijalne psihologije - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Metodologija socijalne psihologije. Metodologija: Kako socijalni psiholozi provode istraživanja. Socijalna psihologija oslanja se na tri vrste metoda kako bi pružila empirijske odgovore na pitanja o socijalnom ponašanju: Metoda opažanja Korelacijski pristup Eksperimentalni pristup.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Metodologija socijalne psihologije' - keely-graham


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Metodologija kako socijalni psiholozi provode istra ivanja
Metodologija: Kako socijalni psiholozi provode istraživanja

 • Socijalna psihologija oslanja se na tri vrste metoda kako bi pružila empirijske odgovore na pitanja o socijalnom ponašanju:

 • Metoda opažanja

 • Korelacijski pristup

 • Eksperimentalni pristup


I postavljanje hipoteza i teorija
I. Postavljanje hipoteza i teorija

 • Inspiracija iz teorija i ranijih istraživanja

Znanost je kumulativna te istraživači često izvode hipoteze iz teorija i ranijih istraživanja.


I postavljanje hipoteza i teorija1
I. Postavljanje hipoteza i teorija

 • Hipoteze temeljene na osobnim opažanjima

Osobno iskustvo, svakodnevni događaji, napisi u medijima i popularna literatura mogu biti izvor hipoteza koje će se provjeravati.


Ii metoda opa anja
II. Metoda opažanja

Metoda opažanja odnosi se na sustavno opažanje i mjerenje ponašanja.

 • na sustavni način opažamo procese i na odgovarajući, unaprijed pripremljeni način bilježimo -> naglasak je na pripremljenosti i sustavnosti


Ii metoda opa anja1
II. Metoda opažanja

 • Opažanje sa sudjelovanjem

Oblik sustavnog opažanja u kojem je istraživač u interakciji s ljudima koje opaža, ali nastoji ni na koji način ne mijenjati situaciju.


Ii metoda opa anja2
II. Metoda opažanja

 • Analiza arhivske građe

Oblik metode opažanja u kojoj istraživač proučava prikupljene dokumente u nekoj kulturi (npr. dnevnike, romane, časopise i novine, fotografije, filmove, reklame).


Ii metoda opa anja3
II. Metoda opažanja

 • Etnografija

Vrsta metode opažanja koju koriste kulturalni antropolozi i socijalni psiholozi kako bi razumjeli grupu ili kulturu.

Kombinira se opažanje, intervjuiranje i analiza dokumentacije, kako bi se dobila što je moguće cjelovitija slika o određenom društvu, grupi, organizaciji, okolini ili situaciji.


Ii metoda opa anja4
II. Metoda opažanja

 • Ograničenja metode opažanja

Određene vrste ponašanja je teško opažati jer se javljaju rijetko ili samo u privatnosti.

Ograničena je na određenu grupu ljudi, na određenu sredinu i na određeni oblik aktivnosti.

Opisuje obrasce ponašanja, ali ne dovodi do razumijevanja odnosa među varijablama ili uzroka ponašanja.


Iii korelacijski pristup
III. Korelacijski pristup

 • Korelacijski pristup je postupak sustavnog mjerenja dviju ili više varijabli i određivanja odnosa među njima

  (tj. u kojoj mjeri se na temelju jedne varijable može predvidjeti druga).


Iii korelacijski pristup1
III. Korelacijski pristup

 • Korelacijski pristup se često koristi u anketama, kao i podacima iz opažanja.

 • Anketa se koristi kada varijablu koja nas zanima nije lako opažati.


Iii korelacijski pristup2
III. Korelacijski pristup

 • Anketa

Istraživanje u kojem se reprezentativni uzorak ljudi ispituje (često anonimno) o njihovim stavovima i ponašanju.

 • Valjanost rezultata ankete ovisi o primjeni na uzorcima koji su reprezentativni za istraživanu populaciju.

 • Slučajan izbor može osigurati da je uzorak reprezentativan.


Iii korelacijski pristup3
III. Korelacijski pristup

 • Anketa

Problemi s rezultatima anketa

 • Pogreške u uzorkovanju

 • Odgovori na pitanja u anketi često mogu biti pod utjecajem načina na koje je pitanje oblikovano ili redoslijeda pitanja.


Iii korelacijski pristup4
III. Korelacijski pristup

 • Korelacija nije uzročno-posljedična veza

Korelacijski pristup pokazuje samo jesu li dvije varijable povezane, a ne i zašto su povezane, odnosno koja je uzrok, a koja posljedica.


Iii korelacijski pristup5
III. Korelacijski pristup

 • Korelacija nije uzročno-posljedična veza

X KORELACIJA Y

Obrazovanje Zarada

Odgojni stil Djetetove osobine

Samopoštovanje Postignuće


Iii korelacijski pristup6
III. Korelacijski pristup

 • Korelacija nije uzročno-posljedična veza

MOGUĆA OBJAŠNJENJA

X Y X Y X Y

Z


Iii korelacijski pristup7
III. Korelacijski pristup

 • Korelacija nije uzročno-posljedična veza

Uzročno-posljedična veza može se dokazati samo eksperimentalnom metodom, koja sustavno kontrolira događaje i manipulira njima.


Iv eksperimentalni pristup
IV. Eksperimentalni pristup

 • Zavisne i nezavisne varijable

Nezavisna varijablaje varijabla kojom istraživač manipulira. To je varijabla za koju se pretpostavlja da uzrokuje promjenu u drugoj varijabli.

Zavisna varijabla je varijabla koju istraživač mjeri kako bi vidio ovise li promjene o razini nezavisne varijable.


Iv eksperimentalni pristup1
IV. Eksperimentalni pristup

 • Uspostavljanje unutarnje valjanosti u eksperimentima

Unutarnja valjanost odnosi se na stupanj u kojem smo sigurni da ništa osim nezavisne varijable nije moglo utjecati na zavisnu varijablu.


Iv eksperimentalni pristup2
IV. Eksperimentalni pristup

 • Uspostavljanje unutarnje valjanosti u eksperimentima

Unutarnja valjanost se postiže kontroliranjem svih relevantnih varijabli i slučajnim rasporedom u situacije.


Iv eksperimentalni pristup3
IV. Eksperimentalni pristup

 • Uspostavljanje unutarnje valjanosti u eksperimentima

Čak i kad postoji slučajni raspored, prisutna je mala vjerojatnost da su različite karakteristike ljudi neravnomjerno raspodijeljene u različite situacije. Kako bi se zaštitili od pogrešnog tumačenja rezultata, znanstvenici računaju razinu značajnosti (p-vrijednost)da su se njihovi rezultati javili slučajno.


Iv eksperimentalni pristup4

VARIJABLE U EKSPERIMENTU

NEZAVISNA VARIJABLA NV

Hipoteza

ZAVISNA VARIJABLA ZV

Slučajan raspored sudionika u skupine/situacije

UNUTARNJA VALJANOST

Kontrola svih ostalih faktora koji mogu djelovati na ZV osim NV

IV. Eksperimentalni pristup


Iv eksperimentalni pristup5
IV. Eksperimentalni pristup

 • Uspostavljanje vanjske valjanosti u eksperimentima

Vanjska valjanostje stupanj u kojem je rezultate istraživanja moguće generalizirati na druge situacije i druge ljude.


Iv eksperimentalni pristup6
IV. Eksperimentalni pristup

 • Uspostavljanje vanjske valjanosti u eksperimentima

Životni realizamje stupanj u kojem je neki eksperiment sličan situacijama u stvarnom životu.

Psihološki realizamje stupanj u kojem su psihološki procesi izazvani u eksperimentu slični procesima u stvarnom životu.


Iv eksperimentalni pristup7
IV. Eksperimentalni pristup

 • Uspostavljanje vanjske valjanosti u eksperimentima

Mogućnost generalizacije na druge situacije

Mogućnost generalizacije na druge ljude

Replikacija

Meta-analiza

Međukulturalna istraživanja


Iv eksperimentalni pristup8

VANJSKA

VALJANOST

Mogućnost generalizacije

Na druge situacije

Na druge ljude

REALIZAM

EKSPERIMENTA

Životni

realizam

Psihološki realizam

laboratorijski

ili

terenski eksperiment

REPLIKACIJE

META-ANALIZE

IV. Eksperimentalni pristup


Iv eksperimentalni pristup9
IV. Eksperimentalni pristup

 • Osnovna dilema socijalnih psihologa

Prilikom odlučivanja hoće li provesti terenske ili laboratorijske eksperimente, socijalni psiholozi moraju birati između unutarnje i vanjske valjanosti - između dovoljno kontrole nad situacijom da osiguraju da irelevantne varijable ne utječu na rezultate i osiguravanja da se rezultati mogu generalizirati na svakodnevni život.


Iv eksperimentalni pristup10
IV. Eksperimentalni pristup

 • Osnovna dilema socijalnih psihologa

Način razrješenja ove dileme je provođenje i laboratorijskih i terenskih eksperimenata koji istražuju istu pojavu.


V eti ka pitanja u socijalnoj psihologiji
V. Etička pitanja u socijalnoj psihologiji

 • Socijalni psiholozi suočavaju se s konfliktom između želje da njihovi eksperimenti budu realistični i želje da izbjegnu izazivanje nepotrebnog stresa i nelagode kod sudionika.

Dilema je manje problematična kad istraživači mogu dobiti pristanak obaviještenih sudionika.


V eti ka pitanja u socijalnoj psihologiji1
V. Etička pitanja u socijalnoj psihologiji

 • Kako bi se postigao psihološki realizam u eksperimentu, ponekad je potrebno koristiti obmanu sudionika, tj. zavaravanje sudionika lažnim objašnjenjem o svrsi istraživanja.

U takvom slučaju je nužno na kraju istraživanja okupiti sudionike i ponuditi im objašnjenje s razuvjeravanjem.


Vi temeljna nasuprot primijenjenim istra ivanjima
VI. Temeljna nasuprot primijenjenim istraživanjima

 • Temeljna istraživanjapokušavaju pronaći najbolji odgovor na pitanje zašto se ljudi ponašaju onako kako se ponašaju, a provode se zbog čiste intelektualne znatiželje.

 • Primijenjena istraživanja pokušavaju riješiti određeni socijalni problem.


ad