zgodovinski razvoj psihologije n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ZGODOVINSKI RAZVOJ PSIHOLOGIJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

ZGODOVINSKI RAZVOJ PSIHOLOGIJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

ZGODOVINSKI RAZVOJ PSIHOLOGIJE. Ukvarjanje s psihološkimi vprašanji je staro toliko, kot civilizacija. Prvotni razvoj je potekal v okviru filozofije. Pojav psihologije kot znanosti – 1879 – Wundt ustanovi 1. psihološki laboratorij v Leipzigu – raziskovalna metoda: introspekcija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZGODOVINSKI RAZVOJ PSIHOLOGIJE' - xenia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zgodovinski razvoj psihologije
ZGODOVINSKI RAZVOJ PSIHOLOGIJE
 • Ukvarjanje s psihološkimi vprašanji je staro toliko, kot civilizacija.
 • Prvotni razvoj je potekal v okviru filozofije.
 • Pojav psihologije kot znanosti – 1879 – Wundt ustanovi 1. psihološki laboratorij v Leipzigu – raziskovalna metoda: introspekcija
 • Predmet psihologije:
  • zavest,
  • vedenje,
  • zavest in vedenje,
  • zavest, vedenje in nezavedno.
biolo ka in socialna podlaga du evnosti
BIOLOŠKA IN SOCIALNA PODLAGA DUŠEVNOSTI
 • BIOLOŠKA PODLAGA – organizem v celoti, zlasti
  • čutni organi (receptorji),
  • mišice in žleze (efektorji) in najpomembnejši
  • centralni živčni sistem
 • SOCIALNA PODLAGA – spodbude iz okolja
 • RELATIVNI DELEŽ VSAKE OD NJIJU
  • težko določljiv (potrebno oboje)
  • Razlike med
   • spoloma,
   • rasami,
   • nacijami,
   • razredi.
osebnost
OSEBNOST
 • Celovit sistem – relativno stabilen, enkraten, enoten
 • Temelji razvoja osebnosti:
  • biološki,
  • socialni,
  • samodejavnost.
 • Razdeljenost na podsisteme, ti še na manjše sisteme, več zaporednih stopenj nadaljnjega razslojevanja – vzpostavljanje specifičnih odnosov z okoljem.
 • Najmanjša enota osebnosti – osebnostna lastnost.
 • Težave pri raziskovanju:
  • Terminološka nedoslednost (enak termin za različne pojave ali različni termini za isti pojav)
  • Metodološke težave – kompleksen predmet raziskovanja
opredelitve osebnosti
OPREDELITVE OSEBNOSTI
 • Začetki so deterministični:
  • Freud (biološki determinizem: pretirano poudarjanje nagonske energije)
  • Sullivan (socialni determinizem – osebnost je ponotranjena mreža medosebnih odnosov)
 • Oddaljevanje od determinizma
  • Fromm: poudarjanje subjektove možnosti za izbiro in ustvarjanje novih situacij
  • Maslow – težnja po vsestranskem razvoju svojih sposobnosti
 • Iskanje kulturnih determinant osebnosti (zanemarjanje bioloških in psiholoških dejavnikov)
 • Osebnost kot bio-psiho-socialni sklop (dinamična organizacija tistih psihofizičnih sistemov v posamezniku, ki določajo njegovo karakteristično vedenje in doživljanje - Allport).
 • Ogromno definicij, vse imajo tri skupne lastnosti:
  • Enotnost oz. integriranost osebnosti
  • Enkratnost, individualnost in neponovljivost,
  • Relativna doslednost v vedenju.
osebnostne lastnosti
OSEBNOSTNE LASTNOSTI
 • Psihološka realnost
 • Vpliv na dražljaje iz okolja – nekateri postanejo funkcionalno ekvivalentni – enaki vedenjski vzorci
 • Je svojevrstna dispozicija.
 • Ima nevrološko podlago.
 • Sproži različne oblike ekspresivnega in adaptativnega vedenja.
 • Predstavljamo jo kot dimenzijo z dvema skrajnima poloma.
 • Omogoča napovedovanje vedenja.
 • Ugotavljamo na podlagi psih. preizkusov in matematične analize rezultatov
osebnostni tipi
OSEBNOSTNI TIPI
 • Hipokrat – Galenova tipologija temperamentov – razdelitev po načinih emocionalnega reagiranja
  • kolerik – vzburljiv, reagira hitro - se hitro razburi in pomiri, ekstravertiran, emocionalno labilen
  • sangvinik – živahen, družaben, dinamičen, ekstravertiran, emocionalno stabilen
  • melanholik – zaskrbljen, otožen, prevladujejo negativna čustva (žalost, obup), introvertiran, emocionalno labilen
  • flegmatik – reagira redko, počasi, je rigiden, ne mara sprememb in prilagajanja novim situacijam, introvertiran, emocionalno stabilen
 • Eysenck utemeljeval to tipologijo s svojimi osebnostnimi dimenzijami