GAUSDALSMODELLEN –
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 235 Views
 • Uploaded on

GAUSDALSMODELLEN – EKSEMPEL PÅ HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGGENDE ARBEID PÅ BARNEHAGENS ARENA. Vår visjon Alle barn i Gausdal har en helsefremmende hverdag. INNHOLD 21.03.13. En modell blir til Forankring og organisering av Gausdalsmodellen Hvorfor satse tidlig? Hvorfor satse bredt?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - keely-doyle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gausdalsmodellen eksempel p helsefremmende og forebygggende arbeid p barnehagens arena

GAUSDALSMODELLEN –

EKSEMPEL PÅ HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGGENDE ARBEID PÅ BARNEHAGENS ARENA

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no


V r visjon alle barn i gausdal har en helsefremmende hverdag
Vår visjonAlle barn i Gausdal har en helsefremmende hverdag

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no


Innhold 21 03 13
INNHOLD21.03.13

 • En modell blir til

 • Forankring og organisering av Gausdalsmodellen

 • Hvorfor satse tidlig? Hvorfor satse bredt?

 • Barnehagehelsetjenesten

 • Hva ser vi så langt? –Resultater av organisert motorisk aktivitet

 • Tanker om veien videre

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no


Utvikling av en modell
UTVIKLING AV EN MODELL

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no


Forankring implementering
ForankringIMPLEMENTERING

 • Enhetsledere i barnehage, skole, Barn og familieenheten

 • Rådmannsnivå

 • Fagpersoner i barnehagene og på helsestasjonen

 • Prosjektet er politisk vedtatt

 • FORANKRING

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no


Organisering
ORGANISERING

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no


Hvorfor tidlig innsats gevinster for barnet og samfunnet
HVORFOR TIDLIG INNSATS? GEVINSTer FOR BARNET og samfunnet

 • Reduserer risiko for skeivutvikling og tilleggsvansker

 • Større grad av modning og utvikling tidlig i livet

 • Bevegelsesglade og lærende barn

 • Utjevner sosial ulikhet

 • Tidlig innsats reduserer behovet for reparasjon og sammensatte tjenester.

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no


Aktivitet for alle tilpasset tiltak for de f
AKTIVITET FOR ALLE – TILPASSET TILTAK FOR DE FÅ

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no


Omfang av tiltak
OMFANG AV TILTAK

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no


Barnehagehelsetjeneste

BARNEHAGEHELSETJENESTE

HELSESØSTER OG FYSIOTERAPEUT I BARNEHAGEN

OrganiserING og veiledning motorisk AKTIVITET

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no


Helses ster i barnehagen 1
HELSESØSTER I BARNEHAGEN 1

4-ÅRS KONSULTASJON I BARNETS NATURLIGE MILJØ

 • Språk

 • Motorikk

 • Sosial kompetanse

 • Syn

 • Hørsel (på indikasjon)

 • Høyde og vekt

 • Dialog med foresatte og barnehage

 • Mulighet for enkle tiltak på lavest mulig nivå

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no


Helses ster i barnehagen 2
HELSESØSTER I BARNEHAGEN 2

Samarbeid med barnehagen

Observasjon og kartlegging

Konsultasjon i barnehagen

TILSTEDEVÆRELSE

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no


Forarbeid
Forarbeid

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no


4 rskonsultasjon
4-årskonsultasjon

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no


Fysioterapeut i barnehagen
FYSIOTERAPEUT I BARNEHAGEN

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no


Organisert motorisk aktivitet i barnehagen
ORGANISERT MOTORISK AKTIVITET I BARNEHAGEN

Erfaring med sanseapparat og bevegelser

Veiledning av barnefysioterapeut

Barn 1-3 år:

Alle barn 3-6 år

 • Sansestimulering

 • Finmotorisk aktivitet

 • Grovmotorisk aktivitet

 • Pulsøkning

 • Veiledning av barnefysioterapeut

 • Årshjul for aktivitet

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no


Kurs og erfaringsutveksling
Kurs og erfaringsutveksling

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no


Rshjul og idebank
Årshjul OG IDEBANK

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no


Stabilitet balanse puls
stabilitet, balanse, puls…

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no


Klar for skolestart
KLAR FOR SKOLESTART….

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no


Resultater motorikk
RESULTATER MOTORIKK

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no


Oppsummering
OPPSUMMERING

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no


Tanker om veien videre
TANKER OM VEIEN VIDERE

 • Fast kalender/årshjul for helsestasjonens aktivitet i barnehagene

 • Alle 8 barnehagene inn i modellen for fireåringene

 • Utprøving av 2 års konsultasjoner etter samme prinsipp

 • Videreutvikle satsing på sansemotorisk aktivitet for aldersgruppen 1-3 år

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no


Tilbakemeldinger
TILBAKEMELDINGER

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no


Takk for oppmerksomheten
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

Marit og Inger

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no