Arbeid og psykisk helse
Download
1 / 65

Arbeid og psykisk helse - PowerPoint PPT Presentation


 • 243 Views
 • Updated On :

Arbeid og psykisk helse. VTA-seminar 23 mai 2007, 0900-1500 Pål Nystuen. Hva er målet?. At dere vet litt mer om psykiske problemer og betydningen av god håndtering At dere får anledning til å utforske litt om hverandres erfaringer At dere finner noen personlige nøkler til gode samtaler.

Related searches for Arbeid og psykisk helse

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Arbeid og psykisk helse' - linore


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Arbeid og psykisk helse l.jpg

Arbeid og psykisk helse

VTA-seminar 23 mai 2007, 0900-1500

Pål Nystuen


Hva er m let l.jpg
Hva er målet?

 • At dere vet litt mer om psykiske problemer og betydningen av god håndtering

 • At dere får anledning til å utforske litt om hverandres erfaringer

 • At dere finner noen personlige nøkler til gode samtaler


Hva er nyttig summing l.jpg
Hva er nyttig? - summing

 • Er det spesielle temaer innen arbeid og psykisk helse som dere tenker er nyttig og viktig å få dekket i dag?


Plan for dagen l.jpg
Plan for dagen

 • Innledning

 • Diagnoser og psykisk helse

 • Omvisning 1030 - 1100

 • Lunsj kl 1200

 • Stresshåndtering evt Praktiske grep i samtaler

 • Eventuelt

 • Slutt


Stikkord om p l l.jpg
Stikkord om Pål

 • Embedsstudiet i Oslo fra 1986

 • Pappapermisjon våren 1991 –Ylva!

 • Ferdig psykolog 1992

 • Vernepliktig psykolog Sessvollmoen 1993

 • Aetat arbeidsrådgivning 94 – 98 (prosjektarbeid 95-96, familiekontor 97)

 • Pappapermisjon våren 1995 – Vilde!

 • Begynte med prosjektet løsninger i arbeid i 1999

 • Pappapermisjon høsten 1999 – Mia!

 • Psykologbistand fra 2003

 • Disputerte 2005

 • Fast ansatt Psykologbistand fra mars 2005

”Tilfeldigheter veves alltid i et nett av nødvendigheter”


Gode fagb ker og magasiner l.jpg
Gode fagbøker og magasiner

 • Galskapens historie, Michel Foucault

 • Trange rom og åpne plasser (Angst) og Lykketyvene (Depresjon), Repål og Berge

 • Lykkeformelen, Stefan Klein

 • Evnen til helbred, David Servan-Schreiber

 • Temahefter fra Rådet for psykisk helse

 • Psykisk helse, månedsmagasin fra Rådet for psykisk helse


God skj nnlitteratur l.jpg
God skjønnlitteratur

 • Jeg lovet deg aldri en rosenhave, Hanna Green

 • Tilbakereisen: om forandring gjennom terapi / Eva Axelsen og Sissel Bakke.

 • Elling-trilogien, Ingvar Ambjørnsen


Galskapens historie 1500 1800 l.jpg
Galskapens historie (1500-1800)

 • I Europa overtok sinnslidende rollen som syndebukk etter de spedalske

 • Mange kvinner og noen menn ble brent på bål (Europa ca 1500)

 • Pinel startet arbeid med å bedre forholdene i Frankrike (ca 1800)


Historien fortsetter 1800 1960 l.jpg
Historien fortsetter (1800-1960)

 • 18 asyl ble bygget for å huse sinnslidende i Norge (1855-1961)

 • Hydroterapi og rotasjonsterapi

 • Medisiner og kirurgi: beroligende barbiturater lanseres (1903)

 • Antibiotika mot syfilis (1940)

 • Lobotomi (Nobelpris 1947)


Psykisk helsevern 1970 i dag l.jpg
Psykisk helsevern (1970-i dag)

 • Massiv nedbygging av institusjoner på 70- og 80-tallet i Norge

 • Ikke tilsvarende oppbygging av polikliniske eller hjemmebaserte tilbud

 • Nye og mer effektive former for behandling gjennom samtaler, familiemøter, pedagogikk og medikamenter


Diagnostisering l.jpg
Diagnostisering

 • Diagnoser er deskriptive og konsensusbaserte

 • Fordeler ved diagnoser:

  • Begrepsapparat som muliggjør kommunikasjon

  • Tydeliggjør behov for beste tilgjengelige behandling

 • Ulemper ved diagnoser:

  • Stigmatiserende

  • Variasjon i hvordan man setter diagnoser

  • Reduksjonistisk- diagnoser reduserer mangfoldet

  • Beskriver ikke ressurser, funksjonsnivå og utviklingsmuligheter


Psykiske lidelser er rsak til l.jpg
Psykiske lidelser er årsak til:

 • Hver 5. sykefraværsdag

 • Hver 4. nye som blir uføretrygdet

 • Hver 3. som er varig uføretrygdet

 • Hver 2. uførepensjonist under 40 år

  Kilde: Statistisk sentralbyrås oversikter; Trygdestatistisk årbok 2005


97 000 sykmeldinger knyttet til psykisk helse i 2005 l.jpg
97 000 sykmeldinger knyttet til psykisk helse i 2005

Kilde: basert på tall fra RTVs sykefraværsregisterAntagelse om at l.jpg
Antagelse om at: lidelser

 • Flere er sykmeldt grunnet psykiske lidelser enn strengt tatt nødvendig

 • Flere kunne vært i jobb dersom vi var bedre på å forebygge, kommunisere og tilrettelegge

 • Utfordringene er særlig store når tilstanden er relatert til forhold på arbeidsplassen


Kostnader l.jpg
Kostnader lidelser

 • Tapt arbeidstid største kostnad, dernest trygdeutgifter, til slutt utgifter til behandling

 • Depresjon alene koster 44 mrd i året

 • Effektiv behandling finnes

 • Bare en av fire får behandling

 • Halvparten kan hjelpes for 15000,-


Hippokrates 460 377 f kr hovedinndeling l.jpg
Hippokrates’ (460-377 f kr) hovedinndeling lidelser

 • Freni (gresk frenes=forstand) ble brukt om hallusinerte tilstander

 • Mani (mania) var betegnelsen når det handlet om ukontrollert raseri eller storhetsvannvidd

 • Melankoli (melancholia) ble brukt om alle grader av depresjon

 • I tillegg: fobos (fobier), hysterai (hysteri), panakeia (panikkangst) og epilepsis


Sant den gang like sant n l.jpg
Sant den gang, like sant nå… lidelser

 • Primum est non nocere

 • (det viktigste er ikke å skade).


Overskrifter fra dagens diagnosesystem l.jpg
Overskrifter fra dagens diagnosesystem lidelser

 • Depresjonstilstander

 • Angsttilstander

 • Bipolare lidelser

 • Psykosetilstander

 • Personlighetsforstyrrelser


Hva er psykisk helse og uhelse l.jpg
Hva er psykisk helse og uhelse? lidelser

Ytre press –

påkjenning

livshendelser

Vår oppfatning

av situasjonen

Symptomer

Psykologbistand as


Psykisk helse som et kontinuum l.jpg
Psykisk helse som et kontinuum lidelser

frisk mening lykke helse harmoni uflaks

syk meningsløshet ulykke uhelse kaos flaks


Kognitiv modell l.jpg
Kognitiv modell lidelser

Reaksjoner, følelser

Handling

Tanker

Psykologbistand as


Utbrenthet l.jpg
Utbrenthet lidelser

 • Preges av følelsesmessig utmattelse, sviktende engasjement for andre mennesker og opplevelse av å gjøre en dårlig jobb

 • Utvikles ofte som en følge av langvarige belastninger knyttet til yrkesutøvelsen

 • Stort arbeidspress, konflikter og uforutsigbarhet bidrar, store og hyppige omstillinger

 • Utbrenthet er ingen diagnose i seg selv; det er mer et «syndrom» som beskriver en tilstand som kan ha ulike årsaker.

 • Hvis tilstanden varer over tid, er det stor risiko for å utvikle depresjon og/eller psykosomatiske plager.


Pia om det ikke vite l.jpg
Pia, om det å ikke vite lidelser

”…Jeg har vært i en prosess der jeg har vært til masse undersøkelser, de har liksom ikke funnet helt ut hva som feiler kroppen min. Og da sliter det litt på psyken, det å fly rundt fra person til person og det er ingen som finner noe, og så alle sitter med litt sånn i øyekroken at det her er kjempepsykisk; ”du innbiller deg dette her du”. Så det er litt vanskelig.”


Negative sirkler l.jpg
Negative sirkler lidelser

Analyser av årsaker

EKS; Ensidig fokus på sykdom og problemer

Depersonifiserende forklaringer og beskrivelser

Økt avmakt

Behov for forsvar, verdighetsprosjekt

Nye årsaksforklaringer

Mangel på ønsker om forandring

Dårlige vilkår for utvikling av godt samarbeid

Mangel på gode løsningsforslag


Pia fra sted til sted l.jpg
Pia fra sted til sted lidelser

”...Så det er vanskelig å få denne herre trygghetsfølelsen når du springer fra plass til plass. Du har ingen å forholde deg til, du blir ikke kjent med noen som du kan snakke litt ordentlig med. Alle vil jo helst at du skal være frisk og rask. Og det å oppleve å gå til lege, lege, lege i mange år med overbelastninger og til slutt så har det bygd seg opp til det ikke går lenger.”


Kvalitetssykemelding l.jpg
Kvalitetssykemelding lidelser

”Det gikk opp ei lyspære på en måte. Det hadde jo gått noen måneder der det eneste jeg hadde konsentrert meg om det var å bli frisk så jeg kunne begynne å jobbe, for det er jo det som er normalt. Så så jeg et ord på tavla der det sto ”kvalititetssykemelding”, jeg bare så det ordet og så tenkte jeg at jeg må bruke denne tida på å stresse ned, prøve å slappe av. For en blir ikke frisk av å stresse. Jeg blir mer avbalansert på en måte, ved å fokusere på å finne små gode ting i hverdagen som man kan pusle med og gjøre fordi man skal ha det bra sjøl.”


Pia s visdom l.jpg
Pia’s visdom lidelser

”... Ja, jeg vet nå at jeg kommer aldri til å gjøre det jeg gjorde igjen.. til å overarbeide meg og stresse meg på den måten. Jeg kommer til å lytte til kroppen, jeg kommer til å si nei når det ikke passer å gjøre ting. Ikke stille opp for alt og alle.”


Depresjonstilstander l.jpg
Depresjonstilstander lidelser

 • Rammer de fleste en eller annen gang i løpet av livet med ulik styrke og ulike symptomer

 • Problemer som kan gjøre det vanskelig å jobbe er særlig konsentrasjonssvikt, vanskelig for å ta avgjørelser, manglende energi

 • Andre symptomer: verdiløshet, skyldfølelse, håpløshet, lite glede, manglende interesse for ulike aktiviteter, forstyrret søvn

 • Noen vil helst trekke seg tilbake og være alene, andre reagerer med å bli unormalt urolige og opphisset.

 • Selvmordstanker kan være til stede

 • Depresjonen følges ofte av symptomer på angst


Utl sende faktorer l.jpg
Utløsende faktorer lidelser

 • Langvarig stress i jobbsammenheng eller privat kan utløse depresjon

 • Brå omveltinger i livet (fødsel, tap, død)

 • Trøtthet og energimangel knyttet til sesongvariasjoner omtales ofte som vinterdepresjon


Depresjon og arbeid l.jpg
Depresjon og arbeid lidelser

 • Konsentrasjon og oppmerksomhet påvirkes

 • Mange opplever at de ikke lenger mestrer arbeidet.

 • Redusert evne til å prioritere og sluttføre oppgaver

 • De opplever ofte selv at de mister oversikten og blir mindre effektive, og de strever med skyldfølelse på grunn av dette.

 • Mange opplever at kravene i arbeidslivet er høyere enn de er i stand til å innfri.

 • Dette påvirker selvbildet og kan forsterke depresjonen.


Solomons ukebladtips s 29 l.jpg
Solomons ”ukebladtips” (s 29): lidelser

 • Lytt til mennesker som er glad i deg

 • Let fram minnene depresjonen har tatt fra deg og skyv dem over i framtida

 • Vær tapper, vær sterk, ta pillene dine

 • Sørg for å få mosjon, selv om hvert skritt veier et tonn

 • Spis, selv om synet av mat får det til å velte seg i deg

 • Snakk fornuft med deg selv når fornuften er borte


Vanligste behandlingsformer l.jpg
Vanligste behandlingsformer lidelser

 • Antidepressiva

 • Elektrosjokk

 • Samtaleterapier (individuelt og gruppe)

 • Kombinert behandling


Sagt om depresjon og angst l.jpg
Sagt om depresjon og angst lidelser

 • ”Depresjon er en reaksjon på tap i fortiden, angst er en reaksjon på framtidig tap” – George Brown


Angsttilstander l.jpg
Angsttilstander lidelser

 • Har mange uttrykk: panikkangst, sosial angst, tvangslidelser, klaustrofobi, agorafobi, helseangst

 • Vanlige symptomer: nervøsitet, skjelving, muskelspenninger, svette, ørhet, hjertebank, svimmelhet

 • God behandlingsprognose ved riktig behandling


Mer om angst l.jpg
Mer om angst lidelser

 • Naturlig og nødvendig følelse: stress, aktivering, uro, vaktsomhet, beredskap

 • Varierende intensitet/plage

 • Noen har mer enn andre: gener, livshistorier og –hendelser/traumer

 • Onde sirkler kan føre til angstlidelse: kropp-tanke-løkker, angst for angsten, unngåelsesatferd

 • 1 av 4 oppsøker hjelp pga angstplager (Rådet for psykisk helse)


Angst og arbeid l.jpg
Angst og arbeid lidelser

 • Mennesker med angsttilstander kan fungere svært godt i jobb, men de opplever ofte at de bruker mye krefter på å kontrollere og dempe angstsymptomene

 • Kan ha store vansker med å snakke for forsamlinger eller å ta ordet i litt større grupper

 • De vil ofte forsøke å finne måter å unngå slike situasjoner på, og skjule sine begrensninger

 • De kan også ha vanskeligheter med sosiale anledninger på arbeidsplassen

 • Dette kan i perioder påvirke konsentrasjon og oppmerksomhet

 • De vil ofte gjøre mye for å skjule angsten og for eksempel å begynne å ta med seg arbeid hjem


Stress stor belastning over tid l.jpg
Stress - stor belastning over tid lidelser

 • Økt sykefravær og sykenærvær

 • Spenninger, flatt batteri og ”vondter”

 • Medarbeiderne syke i helger og ferier

 • Søvnvansker

 • Konflikter

 • Sutring


Flere tegn l.jpg
Flere tegn… lidelser

 • Problemer med oppmerksomhet, konsentrasjon

 • Mer sårbar for negative tanker

 • Kynisk holdning til kolleger og kunder

 • Små eller store hendelser og feil


Stress surfing l.jpg
Stress-surfing lidelser

Psykologbistand as


Hva er stress l.jpg
Hva er stress? lidelser

Ytre press,

livshendelser

Opplevelsen

Av stress

Stress-

reaksjoner

Psykologbistand as


Stressbalanse l.jpg
Stressbalanse lidelser

Prestasjon

Reaksjoner

-

+

Press

Psykologbistand as


Riktig belastning over tid l.jpg
Riktig belastning over tid lidelser

 • God stemning

 • Evne til fokus, konsentrasjon

 • Hyppig følelse av mestring

 • Inkluderende, vennlig innstilling

 • Lav feilprosent, økt sikkerhet

 • Dere ler skikkelig med magen


Sammenheng mellom tanker reaksjoner og handling l.jpg
Sammenheng mellom tanker, reaksjoner og handling lidelser

Reaksjoner, følelser

Handing

Tanker

Psykologbistand as


Slide45 l.jpg

Situasjon lidelser

Leveregler

Negative automatiske

tanker

Selvbilde

Strategier:

VIRKER IKKE!

Frykt, sinne,

skyld, tristhet,

skam, sjalusi

Psykologbistand as


Slide46 l.jpg

Snakke til en forsamling lidelser

“Å snakke til en forsamling gjør meg redd”

Tenk om jeg klikker og

ikke klarer å si noe

Ser seg selv som

ubrukelig, rød,

Stakkato

STRATEGIER:

Holde seg fast,

Øve inn setninger

Unngå kontakt

Spenning, skjelving,

varm, pustevansker,

mister fokus,

frykt, flau,

sint,

Psykologbistand as


Kartlegge tanker reaksjoner og handlinger l.jpg
Kartlegge tanker, reaksjoner og handlinger lidelser

Jeg må sove!

Spent, anspent

Det er bra nok!

Stod opp,

lagde te

Våkner kl 0300

Blir liggende

får ikke sove

Jeg er ikke forberedt

Svetter i hendene

Jeg kan dette

bedre enn dem

Varm

Noterte dette

Dette er så typisk

Jeg har gjort

dette bra før

Nervøs

Jeg er ikke bra nok

Spiste et eple

Håpløshet

Hvis jeg ikke sover nå

vil alle merke det


Psykosomatiske lidelser l.jpg
Psykosomatiske lidelser lidelser

 • Kroppslige plager i samspill med følelser

 • Traumatiske livserfaringer kan «sette seg i kroppen» og gi smerter og utmattelse

 • Psykiske lidelser og stress kan også forverre kroppslige sykdommer

 • Fysiske sykdommer kan sette i gang en vond sirkel med bekymringer, grubling og økte muskelspenninger, utmattelse og smerter


Hvordan p virkes arbeidsevnen l.jpg
Hvordan påvirkes arbeidsevnen? lidelser

 • Omfattende smerteopplevelse bidrar til at mange får et kraftig redusert funksjonsnivå

 • De vil oppleve at de tåler mye mindre, og vil lett føle seg presset

 • Mange er engstelige for å ikke bli trodd, og for å bli presset til å gjøre en jobb de ikke synes de mestrer


Spiseforstyrrelser l.jpg
Spiseforstyrrelser lidelser

 • Spiseforstyrrelser rammer oftest jenter og kvinner

 • Finnes i to hovedformer: anoreksi og bulimi

 • Lidelsen får ofte alvorlige somatiske konsekvenser

 • Ofte opptatt av å fremstå som perfekte, de vil derfor strekke seg langt for å gi et svært godt inntrykk


Hvordan p virkes arbeidsevnen51 l.jpg
Hvordan påvirkes arbeidsevnen? lidelser

 • Funksjonsnivået kan variere mye fra person til person og på ulike tidspunkt

 • Viktig å utvise en aksepterende holdning

 • Viktig å aktivt dempe forventninger om perfekte prestasjoner


Bipolar lidelse l.jpg
Bipolar lidelse lidelser

 • En mani innebærer at man får perioder da man er «høyt oppe»

 • Manien kan bryte ut i forbindelse med intense arbeidsperioder og stress

 • Søvnmangel kan både utløse manien og være en del av den

 • Viktig å kjenne igjen symptomene, slik at personen får sykmelding og hjelp til å roe seg

 • Etter en manisk periode følger ofte en alvorlig depressiv periode


Hvordan p virkes arbeidsevnen53 l.jpg
Hvordan påvirkes arbeidsevnen? lidelser

 • I maniske perioder er selvtilliten enorm, det kan utvikle seg til stormannsgalskap og perioder der man gjør ting man ellers aldri ville drømt om å gjør

 • I slike situasjoner er det nødvendig med medisinsk behandling. Det vil være nødvendig med sykmelding

 • I perioder med depresjon reduseres selvbildet, energinivået blir lavt, og personen strever ofte med sterk skyldfølelse

 • Mennesker med bipolar lidelse kan virke uforutsigbare fordi funksjonsnivået svinger svært mye


Slide54 l.jpg
ADHD lidelser

 • Preges av oppmerksomhetssvikt

 • Årsaken ser ut til å være at fremre del av hjernebarken fungerer noe mindre effektivt hos mennesker med ADHD enn hos andre

 • Tilstanden er arvelig, og man regner med at inntil en av 25 nordmenn har ADHD i mild eller sterkere grad

 • Mange er i tillegg impulsive og urolige, men ikke alle, slik man tidligere trodd

 • Problemet er ofte at de er impulsive og stadig sier og gjør ting som er dårlig gjennomtenkt


Adhd og arbeid l.jpg
ADHD og arbeid lidelser

 • Voksne med ADHD har ofte dårlig evne til å strukturere seg, men kan fungere godt i jobb hvis arbeidsoppgavene er i tråd med interesser og ferdigheter

 • Typisk at de setter i gang flere samtidige prosjekter

 • Kan ende med mange halvgjorte oppgaver

 • Viktig med tydelighet og klare avtaler


Psykoser l.jpg
Psykoser lidelser

 • Kan komme til uttrykk som vrangforestillinger eller forvrengte sanseerfaringer, altså et forstyrret tankeliv.

 • Vanlige vrangforestillinger er at den syke føler seg direkte forfulgt

 • Andre kan være forestillinger om egen storhet, kjenner at man har spesielle evner eller oppgaver i livet, eller kjenner seg allmektig eller guddommelig

 • En hovedgruppe innenfor psykoser er schizofreni. En annen hovedgruppe er de bipolare lidelsene, tidligere manisk-depressiv lidelse

 • Forbigående psykoser an oppstå akutt ved store belastninger, sterk søvnmangel, somatisk sykdom eller som følge av medisiner og rusmidler


Psykosetilstander og arbeid l.jpg
Psykosetilstander og arbeid lidelser

 • Når en person har en aktiv psykose, vil det i svært stor grad påvirke arbeidsevnen

 • Kan utløses ved store belastninger, og dette kan noen ganger være knyttet til arbeidsplassen

 • For mennesker med en sårbarhet for å utvikle paranoide tanker, kan et konfliktfylt arbeidsmiljø virke psykoseutløsende.

 • Psykoser bidrar til at man får en forvrengt oppfatning av virkeligheten, og man vil dermed ha store vansker med å ta korrekte beslutninger

 • Vanligvis er det riktig at den som får en psykose, blir skjermet fra arbeidsplassen inntil de har fått behandling og symptomene er dempet

 • Noen vil ha et godt funksjonsnivå etter en psykose, mens andre vil trenge mer langvarig behandling


Personlighetsforstyrrelser l.jpg
Personlighetsforstyrrelser lidelser

 • Noen mennesker har personlighet som gjør at de får systematiske og gjentagende vansker med å forholde seg til andre, og ofte også seg selv

 • De har etablert en svekket tilpasningsevne og mangel på smidighet

 • Tankegang, væremåte og atferd avviker fra det som er vanlig, personligheten er i en slags ubalanse

 • Mange utvikler også andre psykiske helseplager som angst og depresjon som følge av ensomhet og stressbelastninger


Betydning for arbeid l.jpg
Betydning for arbeid lidelser

 • Mennesker med personlighetsforstyrrelser har ofte begrensete muligheter til å tilpasse atferd til omstendighetene

 • De kan fort bli oppfattet som rigide og fastlåste

 • Arbeid som krever stor grad av sosialt samspill vil ofte være særlig krevende

 • Mange ender opp med hyppig bytte av arbeidssted

 • I mange sammenhenger, og særlig der folk har fått noe innsikt i egen lidelse, kan man arbeide for å finne tilpasset arbeid. Dette kan være arbeid som ikke krever så mye sosial kompetanse


L sningsorientering l.jpg
Løsningsorientering lidelser

 • Vær oppmerksom på det som fungerer bra (kikkertsyn)

 • Når du vet hva som fungerer; gjør mer av det.

 • Hvis noe ikke fungerer, ikke prøv samme variant en gang til; gjør noe annet.


Slide61 l.jpg
Perspektiv og oversikt lidelserOpplever økt kontroll Stort hjerte; det å bli settFleksibilitetVed å involvere andre Handlingsrettet

© Dag Nystuen


Hvordan bryte sirkelen l.jpg

”Hva er feil?”, ”Hva er det som ikke fungerer ved denne personen, i situasjonen eller organisasjonen?”

”Hva er riktig?”, ”Hva er det som fungerer bra ved denne personen, i situasjonen eller organisasjonen?”

Mest mulig detaljerte problembeskrivelser

Mest mulig detaljerte beskrivelser av mulige løsninger

Fokus på det man ikke kan gjøre

Fokus på det man mestrer

Tilrettelegging defineres av de rundt

Tilrettelegging defineres av personen selv

Motstand mot forandring er et vanlig fenomen som oppstår ofte i endringsarbeid

Motstand oppstår som en følge av ”mismatch” mellom våre valg av tiltak og personens preferanser

Det å komme tilbake tar lang tid

Kortvarige tiltak kan skape energi og styrke til å ta nye avgjørende valg som kan bety mye

Hvordan bryte sirkelen?


Betydningsfulle forskningsfunn l.jpg
Betydningsfulle forskningsfunn denne personen, i situasjonen eller organisasjonen?”

 • Individuell plassering og støtte (ligner Arbeid med Bistand) er det mest effektive tiltaket når en person med en alvorlig psykisk lidelse har et uttalt ønske om å komme ut i ordinært arbeid

 • Nærhet til reelle arbeidssituasjoner en nøkkel i rehabilitering tilbake til arbeid for denne målgruppen

 • Dette kan innebære langvarig behandling, støtte og oppfølging når personene er i en reell arbeids- situasjon

 • De fleste arbeidsrettede tiltak som benyttes i det norske velferdssystemet er ikke tilfredsstillende vurdert med tanke på effekter


Slide64 l.jpg

”Hver gang jeg møter noen, nærmer jeg meg dem med en holdning basert på det mest grunnleggende vi har felles. Alle mennesker har en kropp, et sinn og følelser. Vi er født på samme måte, og vi skal alle dø. Alle søker lykke og ingen søker å lide”

Dalai Lama (1932 - )


Psykologbistand l.jpg
Psykologbistand holdning basert på det mest grunnleggende vi har felles. Alle mennesker har en kropp, et sinn og følelser. Vi er født på samme måte, og vi skal alle dø. Alle søker lykke og ingen søker å lide”

Psykologbistand as

Kristian Augusts gt. 13

0164 Oslo

Phone: 22365880 - 90255993

E-mail: [email protected]

Internet: www.psykologbistand.no


ad