1. Son 4 haftada astımınız sizin işte, okulda veya evde yapmak istediklerinizi ne kadar etkiledi? - PowerPoint PPT Presentation

keaton
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. Son 4 haftada astımınız sizin işte, okulda veya evde yapmak istediklerinizi ne kadar etkiledi? PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. Son 4 haftada astımınız sizin işte, okulda veya evde yapmak istediklerinizi ne kadar etkiledi?

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation
Presentation Description
250 Views
Download Presentation

1. Son 4 haftada astımınız sizin işte, okulda veya evde yapmak istediklerinizi ne kadar etkiledi?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Astım kontrolünde, FeNO düzeyleri ile AKT ve solunum fonksiyonlarının korelasyonları ve etkileşimler İsmail Doğan, Kasım Güven, Benan Müsellim, Bilun Gemicioğlu İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

 2. GİRİŞ: AKT 1. Son 4 haftada astımınız sizin işte, okulda veya evde yapmak istediklerinizi ne kadar etkiledi? Puan Hiçbir zaman Bazen Tamamen Nadiren Çoğunlukla 2. Son 4 hafta süresince, ne sıklıkla nefes darlığı hissettiniz? Günde bir kezden fazla Hiçbir zaman Haftada 1 veya 2 kez Haftada 3-6 kez Günde bir kez 3.Son 4 hafta süresince, astım şikayetleriniz (hışıltı, öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma veya ağrı) kaç kez gece veya sabah sizi normal kalkış saatinizden önce uyandırdı? Haftada en az 4 gece Hiçbir zaman Haftada 2-3 gece Bir veya iki kez Haftada bir kez 4.Son 4 hafta süresince rahatlatıcı inhaler cihazınızı veya Salbutamol türü nebulizer cihazınızı kaç kez kullandınız? Günde 3 veya daha sık Haftada 1 veya daha az Hiçbir zaman Günde 1 veya 2 kez Haftada 2 veya 3 kez 5. Son 4 haftadaki astım kontrolünüzü nasıl değerlendirirsiniz? Tamamen kontrol altında Hiç kontrol altında değil Bir dereceye kadar İyi düzeyde Zayıf düzeyde

 3. GİRİŞ: FeNO .

 4. AMAÇ • Astım kontrolünde, FeNO düzeyleri ile AKT ve solunum fonksiyonlarının korelasyonlarını göstermek • FeNO ve AKT’nin çeşitli demografik ve komorbit hastalık parametreleri ile etkileşimlerini ortaya koymak .

 5. YÖNTEM Kombine tedavi altında 416 persistan astımolgusu Demografik ve komorbidite sorgulaması ve AKT FeNO, SFT, Deri prik testi İstatistiksel Değerlendirme .

 6. Gereçler AKT: Nathan R A et al. JACI 2004 SFT: ZAN 100 Flow HandyII, Almanya FeNO: NIOX Mino, Aerocrine AB, Solna İsveç-ABD Deri prik testi: ALK Abello Spain Soluprick set İstatistiksel Değerlendirme: SPSS 15:0

 7. Olgular: Demografik Parametreler

 8. BULGULAR: Kontrol Parametreleri

 9. ACT & %FEV1 korelasyonu r= 0,22 p < 0,001

 10. FeNO & AKT korelasyonu r= - 0,31 p= - 0,002

 11. Hospitalizasyon, Acil Viziti Acil başvurusu olan ve olmayanlar arasında AKT ve FeNO farklıydı (p<0,001, p=0,02). Hastaneye yatan ve yatmayanlar arasında AKT farklıyken (p< 0,001), FeNO’da fark saptanmadı.

 12. AKT & Acil Viziti Var Yok p < 0,001

 13. FeNO & Acil Viziti Var Yok p= - 0,02

 14. AKT & Hastane yatışı Var Yok p< 0,001

 15. AKT & FeNO

 16. FeNO & cinsiyet Kadın Erkek p= - 0,005

 17. FeNO & Yaş r= - 0,13 p= - 0,009

 18. FeNO & astım süresi korelasyonu r= -0,15 p= - 0,008

 19. Sigara Sigara hikayesi olan ve olmayanlar arasında FeNO ve AKT’de fark saptanmadı

 20. Prik Test Bulguları % Prik deri testi pozitif ve negatif olanlar arasında FeNO farklıyken (p=0,004). AKT’de fark saptanmadı (p>0,05).

 21. FeNO & Prik Test Allerjik Nonallerjik p = 0,004

 22. Komorbiditeler

 23. FeNO & Allerjik Rinit Var Yok p = 0,008

 24. FeNO & Allerjik Konjunktivit Var Yok p = 0,02

 25. AKT & Allerjik Konjunktivit Var Yok p = 0,03

 26. SONUÇ • AKT ile FEV1 değeri arasında pozitif korelasyon mevcuttur. FEV1 ile FeNO arasında korelasyon saptanmamıştır. AKT ile kontrolde varsayılan olgularda FeNO bakılması tedavi yönetimi açısından anlamlı olabilir. • Çeşitli parametreler ile FeNO’nun etkileşebildiği gösterildiğinden her bir olgu kendi en iyi FeNO değerine göre değerlendirilerek sonucu irdelenmelidir. .