zefagus hastaliklari l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÖZEFAGUS HASTALIKLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÖZEFAGUS HASTALIKLARI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 83

ÖZEFAGUS HASTALIKLARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 1355 Views
 • Uploaded on

ÖZEFAGUS HASTALIKLARI. Dr.Şerife Leblebisatan. Tanım. Özefagus farinksten mideye kadar uzanan 23-25 cm. uzunluğunda müsküler kanaldır. C6 vertebra düzeyinde başlayıp T11de sonlanır. İçten dışa doğru Tunica Mukoza, Tela submukoza, Tunika Muskularis ve Tunika Adventisyadan oluşur.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÖZEFAGUS HASTALIKLARI' - daryl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zefagus hastaliklari

ÖZEFAGUS HASTALIKLARI

Dr.Şerife Leblebisatan

tan m
Tanım
 • Özefagus farinksten mideye kadar uzanan 23-25 cm. uzunluğunda müsküler kanaldır.
 • C6 vertebra düzeyinde başlayıp T11de sonlanır.
 • İçten dışa doğru Tunica Mukoza, Tela submukoza, Tunika Muskularis ve Tunika Adventisyadan oluşur.
 • Serozası yoktur.
yutma
-oral

-faringeal

-özefageal

Yutma
zefagus motilitesi
Özefagus motilitesi
 • Optimal değerlendirme için
  • -En az 5 yutma
  • -yutma eylemi 1 defada
 • Peristaltizm
  • -primer peristaltizm
  • -sekonder peristaltizm
  • -tersiyer peristaltizm
primer peristaltizm
Primer peristaltizm
 • Yutmayla başlar
 • Propulsif
 • Özefagus içeriğini boşaltır
sekonder peristaltizm
Sekonder peristaltizm
 • Lümen distansiyonu veya mukozal irritasyon ile başlar
 • Lokal başlar
 • Koruyucu
 • propulsif
tersiyer peristaltizm
Tersiyer peristaltizm
 • Nonpropulsif
 • Koordine olmayan
 • Yaşla insidansı artar
 • Semptom yoksa klinik önemi yok
 • Akalazyada tek peristaltik aktivite
motilite bozukluklar
Motilite bozuklukları
 • Akalazya
 • Tirbuşon özefagus
 • Diffüz özofagial spazm
 • Skleroderma
 • Postvagotomi spazmı
 • Krikofarenjial indentasyon
 • Dermatomiyozit
 • Plummer-vinson sendromu
motilite bozukluklar semptomlar
Motilite bozuklukları semptomları
 • -oral veya faringeal anormal yutma semptomları
 • —yutma baslangıcında zorluk
 • —bogazda yumru
 • —yutma güçlüğü
 • —nazal regürjitasyon
 • —seste boğuklaşma
 • —öksürük
 • —boğulma
 • -ozefagus disfonksiyonu semptomları
 • —mide ekşimesi
 • —disfaji
 • —hazımsızlık
 • —göğüs ağrısı
akalazya
akalazya
 • 35-50 yaşlar
 • Auerbach pleksus nöronlarında dejenerasyon
 • Tersiyer kontraksiyon oluşumu
 • Katı ve sıvı yutma güçlüğü
 • Zamanla özefagus genişler,kısalır ve tortioz hal alır
 • -peristaltizm (-)
 • -istirahat halinde alt ozefagus sfinkter basıncında artış
 • -yutmada alt ozefagus sfinkterinde gevşemede yetersizlik
akalazya13
akalazya
 • Radyolojik bulgular
 • -özefagusta uniform dilatasyon(genellikle hava-sıvı seviyesi bulunur)
 • -peristaltizm yokluğu(erken dönemde tersiyer kontraksiyonlar )
 • -kuş gagası görünümü
akalazya14
akalazya
 • Komplikasyonlar
  • -aspirasyon pnömonisi, bronşektazi, akciğer absesi, ampiyem
  • -bazal pulmoner fibrozis
  • -skuamöz hücreli karsinom
  • -akut stridor, asfiksi
 • Tedavi
  • -ilaçlar
  • -balon dilatasyon
  • -Heller myotomi
ps doakalazya
psödoakalazya
 • -Chagas hastalığı
 • -neoplazi
 • -vagal innervasyonu bozan durumlar
skleroderma
skleroderma
 • Düz kası tutan kollajen vasküler hastalık
 • Özefagus 2/3 alt kısmı
 • Primer ve sekonder motilite kaybı
 • Tersiyer kontraksiyon oluşumu
 • Distal özefagusta dilatasyon
 • Alt özefagus sfinkterinde zayıflama
 • Reflü,peptik ülserasyon,striktür,barrett özefagus,adenoca
konjenital anomaliler
Konjenital anomaliler
 • Atrezi ve Stenoz
 • Fistüller
 • Webler
 • Duplikasyonlar
 • Vasküler ringler
slide22
Özefagus atrezisi.:primitif trakeo-özefagial tüpün ayrılmasındaki duraklama
 • -A atrezi fistül (-)10%
 • -B atrezi proksimal fistül(+)0.9%
 • -C atrezi distal fistül(+) 53%
 • -D atrezi proksimal ve distal fistül (+)2.1%
 • -E atrezi (-) fistül (+)10%
gastro zefageal refl
Gastroözefageal reflü
 • Alt özefagus sfinkter gevşeme epizodlarının sayı ya da süresinde artış
 • Yağlı yiyecekler,alkol,kahve,sigara,yaşlanma,skleroderma,reflü özefajit
 • Asit,pepsin,safra,pankreas sekresyonları
 • Sekonder peristaltizm koruyucu
 • Semptomlar mide ekşimesi,postüral regürjitasyon ,odinofaji, disfaji
 • Komplikasyonlar reflü özefajit, striktür, barrett özefagus
 • Tanı 24 saat ph monitörizasyonu
barrett zefagus
Barrett özefagus
 • -distal özefagusta progresif kolumnar metaplazi
 • -GER komplikasyonu
 • -reflü özefajitli hastaların %15inde
 • –premalign(adenoca,30-40 kat risk)
 • -radyolojik bulgusu midözefagusta striktür veya derin ülser
 • -tanı endoskopi ve biyopsi
geni lemi zefageal foldlar
Genişlemiş özefageal foldlar
 • -özefajit
 • -varisler
 • -lenfoma
 • -varikoid karsinom
zefajit
özefajit
 • İnfeksiyöz özefajit
  • Candida,CMV,HSV,HIV
 • Kimyasal özefajit
  • Reflü özefajit,koroziv özefajit
 • İatrojenik özefajit
  • Radyoterapi,nazogastrik tüp,ilaçlar
 • Diğerleri
  • Skleroderma,Chron hastalığı
zefajit39
özefajit
 • Radyolojik bulgular
 • -özefageal foldlarda kalınlaşma
 • -özefagus distansiyonunda sınırlılık
 • -anormal motilite
 • -mukozal plak ve nodüller
 • -erozyon ve ülserasyonlar
 • -lokalize striktür
 • -intramural psödodivertikülozis
la nedenli zefajit
İlaç nedenli özefajit
 • -tetrasiklin
 • -doksisiklin
 • -kinidin
 • -aspirin
 • -indometazin
 • -askorbik asit
 • -potasyum klorid
 • -alprenolol klorid
 • -emepronium bromid
koroziv zefajit
Koroziv özefajit
 • Alkali ajanlar:derin koagülasyon nekrozu
 • Asit ajanlar:yüzeyel hasar
 • Akut dönem
  • ülserasyon
  • perforasyon
  • mediastinit
 • Geç dönem
  • fibrozis
  • striktür
zefagusta strikt r
Özefagusta striktür
 • -sebep : inflamasyon ve neoplazmın indüklediği fibrozis
 • -ayrım endoskopi ile
  • -özefajit
  • -neoplazm
  • -veb
  • -ekstrinsik bası
slide48
veb
 • -Raf benzeri 1-2 mm kalınlıkta mukoza katlantıları
 • -semisirküler,anterior duvar
 • -orta yaşlı kadın
 • -insidental bulgu
 • -ilişkili olduğu hastalıklar:epidermolizis bülloza,bülloz pemfigoid,plummer-vinson send
 • -yaşlanma fenomeni,GER sonucu
schatzki ring
GEJda ince anüler daralma

Populasyonda %10

%30 semptomatik

Schatzki ring
divertik ller
Pulsiyon divertikülü

-anormal motilite

-proximal,epifrenik

-dar boyunlu

Traksiyon divertikülü

-çevre dokuda fibrozis

-midözefagus

-geniş boyunlu

Divertiküller
zenker divertik l
Zenker divertikülü
 • -pulsiyon divertikülü
 • -hipofarinks arka duvarında orta hatta
 • -krikofaringeus adalesinin transvers ve oblik lifleri arasından gelişir.
intramural ps dodivertik lozis
Dilate glandlar

50 yaş

Disfaji

Candidiasis,alkolizm,diabet

Striktür, özefajit

intramural psödodivertikülozis
varisler57
varisler
 • -uphill varisler
  • -portal hipertansiyon
  • -distal özefagus
 • -downhill varisler
  • -superior vena cava obstrüksiyonu
  • -proksimal /tüm özefagus
diafram hernileri
Diafram hernileri
 • Hiatus hernileri
 • -sliding tip
 • -paraözofagial tip
 • -kısa özofagus
 • Konjenital herniler
 • -Bochdalekhernisi
 • -Morgagni hernisi
 • Travmatik herniler
hiatus hernisi
Hiatus hernisi
 • Midenin bir kısmının toraksa protrüzyonu
 • -sliding hiatus hernisi
 • -paraözefageal hiatus hernisi
sliding para zefagial herni herni
%95

GEJ diafram üstünde

Reflü (+)

%5

GEJ normal pozisyonda

Fundus diafram üstünde

Reflü ( +/-)

Sliding Paraözefagial herni herni
hiatal herni refl ili kisi
Hiatal herni-reflü ilişkisi
 • Reflü—striktür—hiatal herni
 • Striktür (+),hiatal herni(-) biyopsi ile neoplazi ekarte edilmeli
benign zefagus t m rleri
Benign özefagus tümörleri
 • Leiomyom
 • Fibrovasküler polip
 • Kistler
 • Papillom
 • Fibrom
 • Hemanjiom
malign zefagus t m rleri
Malign özefagus tümörleri
 • Skuamöz hücreli karsinom
 • Adenokarsinom
 • Lenfoma
 • Leiomyosarkom
 • Metastaz
zefagus ca
Özefagus ca
 • -65 yaşında erkek
 • -% 90 yassı hücreli karsinom
 • -5 yıllık sağkalım % 5
 • -4 radyolojik patern
 • ---anüler daraltıcı
 • ---polipoid
 • ---infiltratif
 • ---ülseratif
kaynaklar
kaynaklar
 • http://www.emedicine.com/radio
 • primer of diagnostic imaging
 • Fundamentals of diagnostic radiology
 • Textbook of radiology and imaging
 • radiographics