rd sez na 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RD & sezóna 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
RD & sezóna 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19
keaton-oneal

RD & sezóna 2012 - PowerPoint PPT Presentation

84 Views
Download Presentation
RD & sezóna 2012
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RD & sezóna 2012

 2. o čem bude řeč • reprezentační principy • koncepce • represmlouva • antidoping • východiska pro 2012 • realizační tým • plán akcí 2012 • nominační kritéria • běžecký test • psaná metoda & GPS • osobní koučové • partneři RD • oblečení Trimtex

 3. repre principy • ten tým bude takový, jaký si ho uděláme • nemá smysl být v RD a neúčastnit se • hrajeme fér • snažíme se komunikovat, vzájemně se informovat • snažíme se vás nepřetěžovat, být ohleduplní – proto nejsou vůbec na místě otázky typu „myslíš, že je potřeba tam jet?“... zbytečné věci prostě neděláme • problémy nehledáme, ale řešíme • orienťák nás baví, cílem je však výsledek • buďte silné osobnosti, ale kroťte své ego

 4. koncepce RD Cílem činnosti reprezentace ČR v OB je vychovat reprezentanta, který je schopný umístění mezi prvními šesti na mistrovství světa dospělých. Takový jedinec · zná svůj sportovní cíl · má silnou vnitřní motivaci uspět · je ochotný na sobě dlouhodobě cíleně pracovat · umí závodit pod tlakem · rozumí mapě a má bohaté zkušenosti z různých typů terénu · je výborně fyzicky připraven ( = běžecké, silové schopnosti) · ovládá taktiku a techniku orientačního běhu · ovládá zásady sportovního tréninku

 5. koncepce RD S E N I O R S K Á R E P R E Z E N T A C E priority - důkladná specifická připrava na vrcholné akce, zaměření na výsledky - rozvoj umění závodit pod tlakem - nabírání závodních zkušeností na mezinárodní scéně - formování specializace na jednotlivé disciplíny (= sprint, krátká, dlouhá trať) - další rozvoj repertoáru terénů - formování cílů a priorit, zvládnutí přechodu mezi dospělé - spoluvytváření materiálních a sociálních podmínek pro naší absolutní špičku záběr: zaměřený jak na podporu špičky, tak rozvoj mladých talentů

 6. represmlouva Povinnosti reprezentanta ČR v OB (dále jen reprezentanta) • Snažit se v průběhu akcí reprezentačního družstva vždy důstojně zastupovat Českou republiku na poli sportovním i společenském. • Konstruktivně spolupracovat s trenéry a členy realizačního týmu a respektovat jejich rozhodnutí. • Účastnit se příslušných naplánovaných akcí reprezentačního družstva (tréninkové kempy, kontrolní srazy a testy, mezinárodní utkání a závody), na které byl pozván – nominován. V případě neúčasti je nutná včasná omluva s uvedením důvodů absence. Neúčast lze omluvit ze zdravotních důvodů, nebo po konzultaci s šéftrenérem reprezentačního družstva. • Pozvaní členové RD mají povinnost zúčastnit se slavnostního vyhlášení Ankety o nejlepšího orientačního běžce 2012 (listopad/prosinec). • Konzultovat způsob přípravy, evidovat trénink a poskytovat přehled o tréninkových ukazatelích podle pokynů trenéra reprezentačního družstva. • Udržovat své osobní údaje na stránkách RD v aktuálním stavu. • Při reprezentačních startech a dalších akcích, na kterých reprezentuje ČSOS, je člen RD povinen řídit se následujícími výstrojními pravidly (v roce 2012 se týká především závodů MS, ME a SP): • Reprezentant ČR je povinen při oficiálních startech závodit v aktuální verzi oficiálního reprezentačním dresu. Toto ustanovení se týká vršku, kalhot, čelenky i podkolenek. Výjimka je možná pouze ve výjimečných případech se souhlasem šéftrenéra RD.

 7. Reprezentant je povinen při vyhlášení vítězů, tiskové konferenci a slavnostních ceremoniálech po dobu trvání oficiální reprezentační akce obléct reprezentační overal (bundu). Podle podmínek je možné overal nahradit závodním dresem nebo oficiálním trikem RD - tuto výjimku musí schválit šéftrenér RD. • Prostor na prsou závodního dresu a přední strana bundy reprezentačního overalu (včetně límce) je vyhražena pro prezentaci partnerů RD. Prezentace osobních sponzorů na tomto místě není možná. • Prezentace osobních sponzorů na rukávech závodních dresů a reprezentačního overalu je možná, nesmí však překrývat prezentaci partnerů RD. Osobního sponzora je po dohodě dále možné prezentovat například formou reklamní pokrývky hlavy nebo reklamního předmětu. • Osobní sponzor reprezentanta nesmí být v konkurenčním vztahu s žádným z partnerů RD. Pokud tomu tak je, je potřeba zvolit jinou formu prezentace a plnění tak, aby nedošlo ke konfliktu a nebyly poškozeny zájmy RD. • Jakákoliv prezentace osobního sponzora na oblečení RD a při akcích RD podléhá konzultaci a schválení šéftrenéra RD. • Závodník, kterému bylo svěřeno oficiální reprezentační oblečení (závodní dres, overal) do vlastního opatrování, smí toto oblečení bez omezení používat při závodních i přípravných akcích RD. Nesmí však toto oblečení předat do užívání žádné další osobě. • Seznámit se s předpisy a pravidly IOF a ČSOS a dodržovat je. • Reprezentant je povinen dodržovat ustanovení "Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR" a Antidopingové směrnice IOF. Je povinen seznámit se s uvedenými směrnicemi, podrobit se dopingové kontrole při soutěži nebo mimo soutěž, je li k ní vyzván. Odpovědnost za porušení ustanovení o dopingu ve sportu nese sportovec.

 8. antidoping • nedbalost -> tvůj pozitivní test ->dopad na celý svaz! • seznam všech látek a léků pro operativní kontrolu, zda je to čisté, je na webu: www.antidoping.cz • některé látky (THC...) zůstávají v krvi i měsíce! neriskujte

 9. východiska 2011 • výsledky tvoří připravené osobnosti • konzultace, pobyty, závody • v těžším terénu obecně uvadáme • trénovat specificky!!! • mnozí zaostávají rychlostně • nutný posun, jinak to nemá z hlediska RD smysl • i s minimem závodů ve sprintu stabilně top • víc sprintů, vsadit na silnou kartu • -10“/km ve sprintu znamená medaili • v některých případech priorita sprintu při záv. ladění? • technické závody neumíme na jistotu • promýšlet! před, při, po... snaha: vždy bez chyb

 10. RN – vedoucí týmu, trenér Murko – organizace Ája – finance Exík – média Lalla – fyzio Sláva, Honza P – výpomoc Kipli - oponent ...aby trenér taky někdy trénoval ...hledá se vrcholový konzultant... realizační tým 2012

 11. plán akcí 2012

 12. nominační kritéria řeší se, chybí některé podstatné informace, zatím: • ME: • série 4 závodů ve Švýcarsku • nominace „do týmu“ • model „nominačky ME = příprava MS“ (a la 2008) • minimum přímých nominací, tvrdý férový test • 6-7 + 6-7 • MS: • 2x middle FRA + long SUI + MČR sprint • nominace „na tratě“ • počet závislý na konstalaci, silná váha běžecké výkonnosti • AMS: • zatím nejasné (ale určitě s využitím nominaček MS) • 6+6 • Euromeeting: • může startovat 12+12...

 13. běžecký test • všichni běží 3000m (H i D) • hromadný start, první nominační závod pro ME • pro nominační úvahy jsou limity nahrazené obodovanými pásmy (6-1b.) • pro zařazení do týmu platí limit na úrovni 1b (RDC) nebo 3b (RDAB). • tři společné příležitosti ročně, kromě toho jen oficiální atletika a zcela výjimečně extra u RD • pokusíme se říct, jak: např. Jan Kalenda

 14. analytická fáze • klíč k rozvoji • týmově: • víc osobních konzultací • psaná metoda • GPS tracking

 15. osobní koučové členů RD • Gomzyk • Haldin • Harju • Kalenda • Kaplan • Kaplanová • Knapová • Kovalský • Kozák • Kozáková • Novotný • Šedivý st. • Zřídkaveselý

 16. partneři RD • Equica ... trvá • Trimtex ... trvá (3-letý kontrakt) • Hi-Tec ... končí • INOV8, Vavrys ... v řešení • Mercuri ... v řešení • TOI TOI ... v řešení • VSC ... trvá • Žaket ... v řešení • podpora výživy ... možná nový partner, schůzka 30.11. ...rádi bychom navázali strategickou spolupráci s finančně silným partnerem, který by nám umožnil rozvinout naši činnost

 17. týmové oblečení Trimtex • všichni členové RD budou mít u sebe oblečení • budeme rádi, když ho budete používat i na přípravných akcích RD (tým) • většina věcí je PROPŮJČENÁ • účastníkům MS patří 1 dres, nevrací se i trika a roztrhané kalhoty • na trénincích je možné používat i staré dresy, na jakýchkoliv oficiálních závodech za RD ne • na cestě je doobjednávka, fasování leden

 18. hodně zdraví a radosti s OB ;)