Elektronikus tartalomszolgáltatás a Veszprémi Egyetemi Könyvtárban - PowerPoint PPT Presentation

elektronikus tartalomszolg ltat s a veszpr mi egyetemi k nyvt rban n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elektronikus tartalomszolgáltatás a Veszprémi Egyetemi Könyvtárban PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elektronikus tartalomszolgáltatás a Veszprémi Egyetemi Könyvtárban

play fullscreen
1 / 40
Elektronikus tartalomszolgáltatás a Veszprémi Egyetemi Könyvtárban
89 Views
Download Presentation
kaz
Download Presentation

Elektronikus tartalomszolgáltatás a Veszprémi Egyetemi Könyvtárban

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Elektronikus tartalomszolgáltatás a Veszprémi Egyetemi Könyvtárban Tóth Gábor tothgab@almos.vein.hu Veszprémi Egyetemi Könyvtár

 2. Tartalomjegyzék • A könyvtár rövid bemutatása • Elektronikus tartalmak: • Jegyzetek • Távoktatási tananyagok • Közös keresőfelületek, tartalomérzékeny szolgáltatások • A jövő

 3. A Veszprémi Egyetemi Könyvtár • Gépesítés: • 1970: CA mágnesszalagos SDI szolgáltatása • 1984: hozzáférés a Dialog és az STN online adatbázis-szolgáltató központokhoz • 1993: ALEPH integrált könyvtári rendszer • 2002: Hallgatói Kabinet kialakítása: 20 PC • 2006: Új könyvtárépület: 150 PC

 4. A Veszprémi Egyetemi Könyvtár • Intézményi átalakulás: • Több karúvá válás, integráció • Műszaki szakkönyvtárból egyetemes gyűjtőkörű • Megtízszereződő hallgatói létszám • Férőhely és példányszám kérdései • Évente újabb szakok indítása • Szakirodalmi háttér megteremtése

 5. A Veszprémi Egyetemi Könyvtár • Szervezet: • Könyvtár: központi, kari, tanszéki könyvtárak • Kiadó és Könyvesbolt • Nyomda

 6. Lehetőségek • Korszerű eszközpark • Gyors internetkapcsolat • Hozzáférés konzorciumi vagy országos előfizetésű adatbázisokhoz

 7. „Két malomkő között” - Kiadóként: Növekvő előállítási költségek Nehezen kalkulálható fizetőképes kereslet Igények: gyorsan, mindent, olcsón

 8. Megoldások: elektronikus jegyzetek Jogi feltételek: • Csakis a szerzői jogi előírásoknak megfelelően • Jogtiszta, megvásárolt kiadványszerkesztő programokkal • A felhasználói szerződésben a kiadó az elektronikus változat jogait is megvásárolja

 9. Megoldások: elektronikus jegyzetek Technikai feltételek: • Digitális nyomdai technikával gyorsan állítunk elő egy-egy nyomtatott művet annyi példányban, amennyire fizetőképes kereslet van. • Az elektronikusan szerkesztett művek kimenete a hagyományos, nyomtatott változat mellett elektronikus fájl is lehet.

 10. Megoldások: elektronikus jegyzetek Technikai feltételek: • Az elektronikusan változatba beletekinthet a vásárló és eldöntheti, hogy a teljes műre, vagy csak egy részletére van szüksége. • Az igényelt művet, vagy annak egy részletét az általa kívánt formában kaphatja meg – kedvezményesen, hallgatói jegyzettámogatási keretének terhére.

 11. Megoldások: elektronikus jegyzetek Technikai feltételek: • A könyvtár honlapján ingyenesen megtekintheti a művek egy részletét. (Tartalomjegyzék, előszó) • A Hallgatói Kabinetben (adott IP című gépeken) az általa kért fejezetet kinyomtathatja vagy elmentheti.

 12. Az elektronikus jegyzetek listája a könyvtár honlapján.

 13. A mű mentésének, vagy nyomtatásának tételes árjegyzéke

 14. A mű ingyenesen megtekinthető tartalomjegyzéke

 15. Beletekintés a mű egy fejezetébe

 16. Megoldások: elektronikus jegyzetek Technikai feltételek: • A művek szerkesztése során a hazai és nemzetközi szabványoknak megfelelő eljárásokkal dolgozunk: • Kompatibilitás biztosításáért • Egyszeri feldolgozás – többszöri felhasználás elvét alkalmazva

 17. Példa egy Docbook XML típusú dokumentumra

 18. Példa egy Docbook XML típusú dokumentumra

 19. Példa egy Docbook XML dokumentum Dublin Core leírására

 20. Példa egy Docbook XML dokumentum MarcXML leírására

 21. Megoldások: elektronikus jegyzetek Az e-jegyzetek használatának előnyei: • Költséghatékonyság: • a kiadó szempontjából: csak az igények szerinti példányszámban kell elkészíteni – nincs felesleges raktárkészlet • a vásárló szempontjából: csak azt a részét kell kifizetni, amire ténylegesen szüksége van. • Rugalmasság: • A felhasználó által kért formátumban adható • Lehetőség van az egyszeri elkészítés többszöri felhasználás megvalósítására

 22. Megoldások: elektronikus jegyzetek Az e-jegyzetek használatának előnyei: • Naprakész • Az új, javított kiadások megjelentetése nem okoz nagyobb anyagi ráfordítást. • Minőség javulást indukálhat: • A szerzők rákényszerülnek a művek színvonalának emelésére. • Kormányzati és minisztériumi szinten támogatott.

 23. „Két malomkő között” - Könyvtárként: Növekvő előfizetési költségek Dráguló nyomtatott kiadványok Korlátozott hozzáférés Igények: gyorsan, mindent, olcsón

 24. Megoldások: előfizetés elektronikus szakirodalmi adatbázisokra A nyomtatott dokumentumok előfizetésének szinten tartása mellett teljes szövegű, vagy kivonatos adatbázisok előfizetésére kell törekedni. Ezek előnyei: • Nagyságrendekkel több dokumentumhoz engednek hozzáférést • Jobb visszakereshetőség • Szélesebb körű hozzáférés • Elmenthető saját bibliográfia készítéséhez

 25. Megoldások: előfizetés elektronikus szakirodalmi adatbázisokra További előny: • Rugalmasan kialakított előfizetői csomagokban kínálják őket: • Intézményi • Konzorciális (NKA, OTKA támogatással) • Nemzeti előfizetések (EISZ, EBSCO) is lehetségesek • Költséghatékony megoldás lehet.

 26. „Két malomkő között” - Könyvtárként: Túl sok információ közül kell választani az Olvasónak – nem találja meg amit keres Eltérő igények: • meg akarja tanulni a használatukat • mindent azonnal készen akar kapni

 27. Megoldások: távoktatási információkereső tananyagok A Veszprémi Egyetemi Könyvtár mindig nagy hangsúlyt fektet a számítógépes szakirodalmi források megismertetésére, a használók képzésére. Ezért is vettünk részt az EU DEDICATE távoktatási projektjében. Ennek eredményeképpen hálózati alapú információkereső tanfolyamok szervezését tudja megoldani könyvtárunk.

 28. Megoldások: távoktatási információkereső tananyagok A tanfolyamok célközönsége szerint lehetnek: • nappali tagozatos hallgatóknak szóló órarendi, • levelező tagozatos hallgatóknak szóló órarendi, • külső megrendelőknek szóló egyszeri kurzusok. • Egyetemi tanrendbe illeszkedik, vegyész és környezettudomány szakos hallgatóknak szól a „Kémiai információkeresés” nevű tárgy, melynek tananyaga elérhető a hálózaton.

 29. A tanfolyam tematikája

 30. Ellenőrző kérdéssor

 31. Megoldások: távoktatási információkereső tananyagok Amennyiben a vegyész, vagy környezettudomány szakos hallgatók tanrendi elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni a heti egy szemináriumon, az elméleti alapokat akkor is megtekinthetik a megadott címen. Az összeállítás végén önellenőrző kérdések segítségével tesztelhetik, hogy mennyire sajátították el a tananyagot.

 32. Megoldások:egységes keresőfelület, tartalomérzékeny szolgáltatások Metalib: • Egy ablakból lekereshetők a különböző katalógusok, adatbázisok, web-kereső programok, tematikus portálok. • Egy felületen jelennek meg a találatok • Személyre szabott szolgáltatásokat nyújt: keresőkérdés mentése, saját folyóiratok, saját adatbázisok kiválasztása, újbóli visszakeresésére. • Kényelmes az olvasónak, sok munka a könyvtárosnak

 33. Az egyszerre több katalógusban való keresés képernyője a Metalib felületén

 34. A Metalib-ben lefuttatott keresés találatai adatbázisonként is megjeleníthetők

 35. Megoldások:egységes keresőfelület, tartalomérzékeny szolgáltatások SFX: • A találati lista minden rekordjához felkínálja a rá vonatkozó további információkat. Ha van rá jogosultságunk, akkor azonnal a kivonathoz, teljes szövegű változathoz, az idézettségi adatokhoz, lelőhely-adatokhoz viszi tovább a felhasználót. • Kényelmes az olvasónak, sok munka a könyvtárosnak

 36. Tetrahedron Asymmetry találat a az ALEPH WebOPAC-ban

 37. Az SFX a kérésünk (és az adminisztrátor beállításai) alapján az Elsevier ScienceDirect tartalomszolgáltatóhoz irányít el bennünket

 38. A folyóirat teljes szövegű változata a ScienceDirectben

 39. Megoldások:egységes keresőfelület, tartalomérzékeny szolgáltatások Tapasztalatok: • A Metalib megtalálja a keresett dokumentumot, az SFX pedig felkínálja a rá vonatkozó összes információt. • Megkönnyíti a gyakorlott és a tájékozatlan felhasználó munkáját is. • A felhasználóképzés során ismertetjük ezek használatát is.

 40. A jövő • Digitális technikák alkalmazása, az adatbázisok előfizetése, a közös keresőfelületek kialakítása forrásigényes • A pályázati források mellett össze kell kapcsolni olyan szolgáltatásokkal, amelyek bevételt hoznak a könyvtárnak: • Eszközök terén: • a szövegszerkesztéstől a köttetésig • Munkavállalási lehetőségek terén: • Távtanulás, távoktatás, távmunka