tarneahela juhtimine n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TARNEAHELA JUHTIMINE PowerPoint Presentation
Download Presentation
TARNEAHELA JUHTIMINE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

TARNEAHELA JUHTIMINE - PowerPoint PPT Presentation


 • 336 Views
 • Uploaded on

TARNEAHELA JUHTIMINE. E-äri ja tarneahela koostisosade integreerimine Tarneahela kvaliteedi parandamine Globaalse tarneahela juhtimine. E-äri on eelkõige tarneahela eri osade analüüs ja juhtimine interneti vahendusel. E-äri mõju avaldub neljas valdkonnas: Informatsiooni integratsioon;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TARNEAHELA JUHTIMINE' - kaye-lester


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tarneahela juhtimine

TARNEAHELA JUHTIMINE

E-äri ja tarneahela koostisosade integreerimine

Tarneahela kvaliteedi parandamine

Globaalse tarneahela juhtimine

e ri on eelk ige tarneahela eri osade anal s ja juhtimine interneti vahendusel
E-äri on eelkõige tarneahela eri osade analüüs ja juhtimine interneti vahendusel
 • E-äri mõju avaldub neljas valdkonnas:
 • Informatsiooni integratsioon;
 • Planeerimise sünkroniseerimine;
 • Tegevuste koordineerimine;
 • Uued ärimudelid
informatsiooni integratsioon on
Informatsiooni integratsioon on:
 • Info jagamine tarneahela osapoolte vahel nõudluse, laoseisude, tootmisplaanide, tootmistsüklite kestuse, kaubasaadetiste saabumise ja reklaamikampaaniate kohta
 • See informatsioon peab olema kättesaadav kõigile osalejatele on-line põhimõttel
planeerimise s nkroniseerimine
Planeerimise sünkroniseerimine
 • Võtmeküsimuseks on, mida teha olemasoleva informatsiooniga?
 • Planeerimise sünkroniseerimine võimaldab luua liigendatud tegevuskavasid uute toodete tutvustamiseks, turgude prognoosimiseks ja varude täiendamiseks
 • Planeerimise sünkroniseerimise eesmärk on teha otsuseid tarneahela osapoolte vahel jagatud informatsiooni alusel. Siis saavad tarneahela erinevad osapooled optimeerida oma tegevusi kulude vähendamise ja klientuuri teenindustaseme tõstmise eesmärgil
tegevuste koordineerimine
Tegevuste koordineerimine
 • Valdkond hõlmab tarneahela osapoolte vaheliste tegevuste kiirendamist ja automatiseerimist.
 • Võtmeküsimuseks on, kuidas seda teha olemasoleva informatsiooniga?
 • Tootja ja kaubandusettevõtte omavaheliste tegevuste koordineerimine annab eelised täpsuses, kiiruses ja hinnas
 • Tulemuseks on tootearenduse kiirendamine, toote turule jõudmise aja lüheneminening jaotusvõrgu laienemine
uued rimudelid
UUED ÄRIMUDELID
 • Võimaldavad äripartneritel muuta oma logistilisi tegevusi nii, et muutub ka omavaheline töö- ja vastutuse jaotus. Siis saab logistilistes tarneahelates luua uusi tooteid ja lisaväärtusi ning avanevad võimalused uutele turgudele ja turusegmentidesse sisenemiseks
slide7

Kiire reageerimise strateegia/Quick response logistics (QR)QR esmane tunnusjoon on informatsiooni kiirem liikumine tarneahela kõigi lülide vahel.See võimaldab firmadel paremini reageerida kõikuvale nõudlusele, kindlustab täpsema tellimuse, kontrolli kauba ja selle kohaleveo kiiruse üle ning muudab kaubavood sujuvamaks. Kaupadega varustamist juhivad otsesed müügivajadused. Praktikas võtavad tarnijad vastutuse sisseostmise eest enda peale. Märkimisväärselt lüheneb tellimuste tähtaeg, vähenevad laovarud ning suureneb jaemüüja kasum

kitsas lean tarneahel
KITSAS (lean) TARNEAHEL
 • Tänapäeva turukonkurentsis võistlevad mitte niivõrd ettevõtted, kui nende tarneahelad. Tarneahela kvaliteedi parandamine suurendab nõudlust. Baaskaupade puhul on nõudlus üldjuhul stabiilne ja ettearvestatav. Sellisel juhul töötab kõige paremini kitsas tarneahel, mille peamiseks erinevuseks võrreldes tavapärasega on JIT põhimõtete rakendamine
kitsa tarneahela erinevused
KITSA TARNEAHELA ERINEVUSED
 • Nõudluse ebaühtlust hajutatakse tootmise reguleerimisega
 • Kohese lattu tootmise asemel kasutatakse prognoose
 • Hangitavad kogused on seotud lõpptootega ning liiguvad tarneahelas hajutatult
 • Paindliku tootmise piirid pannakse paika analoogselt tellimuse täitmise tähtajaga
agar agile tarneahel
AGAR (agile) TARNEAHEL
 • Agar tarneahel sobib innovaatilistele kaupadele. Ta esindab liikuvust, kiirust, muutumistahet ja koostöövalmidust, mille puhul tootjad kutsuvad kaubandust lülituma tootearendusse ning klientide jaoks ollakse valmis tootma eraviisilisi kaupu.
 • Agar tarneahel on turutundlik. Selleks vajalik paindlikkus tagatakse E-äri ja 4.osapoole logistika vahendusel
agara tarneahela tunnusjooneks on kiirus selle saavutamise v imalused
AGARA TARNEAHELA TUNNUSJOONEKS ON KIIRUS. Selle saavutamise võimalused:
 • Risti dokkimine (cross-docking): Kauba ladustamine on lühiajaline, mille puhul toimub autolt kauba kiire mahalaadimine, lahti-kokku pakkimine ja väljaveo autole pealelaadimine
 • Klientide eraviisiliste soovide rahuldamine: Arvutite ja autode komplekteerimine toimub vastavalt tellija soovile. Müük põhineb dialoogil kliendiga
globaalse tarneahela tekkefaktorid
GLOBAALSE TARNEAHELA TEKKEFAKTORID
 • Tootmise globaliseerumine ja globaalse turu areng
 • Teenuste sisseostmine. Tarneahela juhtimise teenus on odavam ja vähem riskantne
 • Soov paindlikuma ja muutuvale nõudlusele täpsemalt reageeriva tarneahela järele
 • Areneva IT võimalused tarneahela optimeerimisel
 • Tarneahelate ühendamine (transporditeenused)
 • Heade töötajate arendamine
tootmise globaliseerumisega kaasnevad muutused
TOOTMISE GLOBALISEERUMISEGA KAASNEVAD MUUTUSED
 • Tarnijate ja klientide arvu vähendamine ja konsolideerimine
 • Hinna ja varude juhtimise poliitika koordineerimine
 • Allhankijate kaasamine tootearendusse
 • Toote lõplik komplekteerimine jaotuskeskuses
 • Ühine probleemide lahendamine
 • Töökoht tarnija esindajale
globaalse hankelogistika kasvu p hjused
GLOBAALSE HANKELOGISTIKA KASVU PÕHJUSED
 • Väiksemad tootmiskulud välismaal
 • Detailide tehniliste parameetrite lähenemine
 • Arengumaade madalamad maksumäärad ja töötasu
 • Tööstus- ja hankefirmade rahvusvaheline koopereerumine, kes otsivad odavamat tootmisbaasi, tehnoloogiat ja jaotusstruktuure
transpordi osa globaalse hankelogistika strateegias
TRANSPORDI OSA GLOBAALSE HANKELOGISTIKA STRATEEGIAS
 • Milline on vajadus transpordi osas?
 • Millised täiendavad teenused (pakkimine, ladustamine) on vajalikud?
 • Millised tarnijate ja transportijate atesteerimise programmid on vajalikud?
 • Põhiparameetriteks süsteemi väljatöötamisel on jaotuskeskus, lähtesadam, mereagentuur, sihtsadam, tollikontroll, tarbija riigisisene auto- ja raudteetransport
abin ud globaalse tarneahelaga seonduvate riskide v hendamiseks
ABINÕUD GLOBAALSE TARNEAHELAGA SEONDUVATE RISKIDE VÄHENDAMISEKS
 • Kontinentaalse tarneahela rakendamine, mille puhul hanked toimuvad samast regioonist, kus toimub tarbimine
 • Strateegiliste turvavarude ja tarkvaralahenduste loomine, mis lubavad aegsasti reageerida hädaolukordadele
 • Alternatiivide otsimine õhukaubavedudele (ekspressautotransport ja konteinerveod suurematel veokaugustel)