Ekonomika ve zdravotnictv
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on

Ekonomika ve zdravotnictví. Ze Sylabu :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kaycee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ekonomika ve zdravotnictv
Ekonomika ve zdravotnictví

 • Ze Sylabu:

 • Předmět seznamuje studenty se systémem zdravotního pojištění, se seznamem výkonů a platnou legislativou pro úhrady poskytované péče. Dále informuje o podnikatelské činnosti ve zdravotnictví a ekonomických aspektech tohoto podnikání. Studenti získají orientaci v legislativě z ekonomické oblasti ve zdravotnictví a sociální péči, zvládnou základy jednoduchého účetnictví a vedení dokumentace a zpracování dokumentů pro zdravotní pojišťovny.

 • Témata přednášek: Organizace péče o zdraví, soustava zdravotnických zařízení, vnitřní organizace provozu zdravotnických zařízení.Obchodní společnosti, formy podnikání. Financování zdravotnických služeb, základní ekonomické pojmy. Ekonomika a kvalita zdravotnické péče. Marketing ve zdravotnictví. Legislativa ekonomické oblasti ve zdravotnictví. Jednoduché účetnictví.


Ekonomika ve zdravotnictv1
Ekonomika ve zdravotnictví

 • Zdroje informací:

  • Materiály k předmětu Ekonomika zdravotnictví na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzitě v Brně (Doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.)

  • http://is.muni.cz/el/1456/jaro2009/PVEKZD/harmonogram_2008_final.pdf?fakulta=1456;obdobi=4324;kod=PVEKZD

 • Upozorňuji zejména na skripta „Vybrané otázky z ekonomie zdravotní péče“


Ekonomika ve zdravotnictv2
Ekonomika ve zdravotnictví

 • Stránky MZ ČR, část pro odborníky, Národní referenční centrum

 • Věcný záměr zákona o zdravotních službách

  • definuje pojem zdravotní služba a klade si za cíl upravit základní podmínky jejich poskytování. Zdravotní služba je definována jako zvláštní případ poskytování zdravotní péče za podmínek stanovených zákonem. Věcný záměr zákona také obsahuje rozdělení zdravotních služeb do druhů a forem a touto dělbou deklaruje odstranění nahodilého pojmenovávání jednotlivých druhů zdravotní péče obsažené dnes v různých právních předpisech. Pro návrh typologie zdravotních služeb tedy vyplývá následující požadavek:

  • Návrh typů zdravotních služeb

   • Kombinaci obou dimenzí, včetně návrhu shluků funkcí a odborností do „typů“ služeb jako nové dimenze ilustrují následující tabulky.

  • Typologie služby: funkce služby, forma služby

  • http://www.mzcr.cz/Odbornik/pages/829-typ-sluzby-a-funkce-sluzby~wide.html

  • http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/817-typologie-zdravotnich-sluzeb.html


Ekonomika ve zdravotnictv3
Ekonomika ve zdravotnictví

 • Stránky MZ ČR, část pro odborníky, Národní referenční centrum

 • Výběr klasifikačního systému procedur pro ČR

 • http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/504-klasifikacni-system-procedur-vyber.html


Ekonomika ve zdravotnictv4
Ekonomika ve zdravotnictví

 • Stránky MZ ČR, část pro odborníky, Národní referenční centrum

 • Z přednášky RNDr. Jaroslava Jandy


Ekonomika ve zdravotnictv5
Ekonomika ve zdravotnictví

 • Zákon o péči o zdraví lidu (20/1966 Sb.) byl přijat jako základní právní předpis zdravotnického práva v Československu. Vymezuje povinnosti státu, zdravotnických zařízení i uživatelů zdravotnických služeb a zásady zdravotnické péče. Od roku 1966 až do roku 1990 nebyl ani jednou změněn, od té doby byl upraven mnoha novelizacemi, které byly prováděny pro každý stát federace zvlášť. Při zániku federace zůstal zákon platným v České republice i Slovenské republice. V ČR platí po řadě novelizací dále, několik návrhů na jeho nahrazení novým zákonem o zdravotní péči neprošlo úspěšně legislativním procesem.

Wikipedia


Ekonomika ve zdravotnictv6
Ekonomika ve zdravotnictví

 • Zákon o péči o zdraví lidu (20/1966 Sb.)

 • Obsah

  1 Novelizace

  2 Nejdůležitější zásady

  • 2.1 Povinnosti osob

  • 2.2 Práva občanů

  • 2.3 Zdravotnická zařízení

  • 2.4 Osobní údaje a jejich dokumentace

  • 2.5 Registry

   3 Prováděcí právní předpisy

   4 Související právní předpisy

Wikipedia


Ekonomika ve zdravotnictv7
Ekonomika ve zdravotnictví

 • Třetí část: Zdravotnictví

 • Hlava druhá: Zdravotnická soustava

 • Oddíl 1: Soustava zdravotnických zařízení

 • § 31

 • (1) Úkoly zdravotnictví obstarávají zdravotnická zařízení a další zdravotnické organizace uspořádané do soustavy zdravotnických zařízení.

 • (2) Soustavu zdravotnických zařízení tvoří zdravotnická zařízení státu, obcí, fyzických a právnických osob.

 • § 32

 • (1) Zdravotnické služby obstarávají zdravotnická zařízení.

 • (2) Součástí soustavy zdravotnických zařízení jsou

 • a) zařízení pro výchovu a výuku a pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků,

 • b) organizace pro zdravotnickou výrobu, pro zásobování léčivy a prostředky zdravotnické techniky a pro jejich kontrolu,

 • c) vědeckovýzkumná a vývojová pracoviště na úseku zdravotnictví.

 • § 33

 • Zařízení a organizace zdravotnické soustavy zřízené Ministerstvem zdravotnictví, kraji v samostatné působnosti nebo obcemi jsou řízeny svými zřizovateli.

 • Oddíl 2: Druhy a úkoly zdravotnických zařízení

Wikipedia


Ekonomika ve zdravotnictv8
Ekonomika ve zdravotnictví

 • Konkurenčnost zdravotních trhů

 • ROZDÍLY MEZI ZDRAVOTNICKÝM TRHEM A STANDARDNÍMI TRHY S DOKONALOU KONKURENCÍ (převzato ze Stiglitz, J.E., 1988:290)

I. Malý


Ekonomika ve zdravotnictv9
Ekonomika ve zdravotnictví

 • Síť zdravotnických zařízení

  • Informace na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)

  • http://www.uzis.cz/uzis/rzz/rzz.htm

 • Projekt Kulatý stůl k diskusi k budoucnosti financování zdravotnictví v ČR

  • http://www.kulatystul.cz/

  • cenné materiály ke stažení

Wikipedia