slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Disposition

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Disposition - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Konvention om rettigheder for personer med handicap – FN Lov om social service Lov om kompenserende specialundervisning for voksne. Disposition. Det relative handicapbegreb Handicappolitiske principper i dansk lovgivning Materielle og processuelle regler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Disposition' - kaya


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Konvention om rettigheder for personer med handicap – FNLov om social service Lov om kompenserende specialundervisning for voksne

Rettigheder for personer med handicap

disposition
Disposition
 • Det relative handicapbegreb
 • Handicappolitiske principper i dansk lovgivning
 • Materielle og processuelle regler
 • Borgernes rettigheder og handlemuligheder
 • Lov om social service

- handleplaner

- specialrådgivning

- hjælpemidler

 • Lov om kompenserende specialundervisning for voksne
 • FN´s handicapkonvention

Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

handicappolitiske principper
Handicappolitiske principper
 • Ligebehandling
 • Sektoransvarlighed
 • Kompensation
 • Solidaritet

Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

processuelle regler
Processuelle regler
 • Retssikkerhedsloven:

- sagsbehandlingstid § 3

- inddragelse § 4

- sagsbehandling bredt (alle muligheder, også hos andre myndigheder) § 5

- oplysningsgrundlag § 10

- borgerens medvirken § 11

 • Offentlighedsloven

- notatpligt § 6

 • Forvaltningsloven

- vejledningsforpligtelsen § 7

- partsrepræsentation § 8

- aktindsigt § 9, § 16

- partshøring § 19

- skriftlig og begrundet afgørelse § 22-§24

- klagevejledning § 25

 • Persondataloven

- samtykke

Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

materielle regler
Materielle regler:
 • Love – bekendtgørelser – vejledninger
 • Ankeafgørelser – udviklingen i samfundet
 • Handleplaner, lov om social service § 141
 • Specialrådgivning, lov om social service § 12
 • Hjælpemidler og forbrugsgoder, lov om social service § 112 og § 113
 • Lov om kompenserende specialundervisning for voksne

Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

fn s handicapkonvention
FN´s handicapkonvention

Artikel 3: Generelle principper:

 • Respekt for menneskets naturlige værdighed, personlige autonomi, herunder frihed til at træffe egne valg, og uafhængighed af andre personer
 • Ikke-diskrimination
 • Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet
 • Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en del af den menneskelige mangfoldighed og af menneskeheden
 • Lige muligheder
 • Tilgængelighed
 • Ligestilling for mænd og kvinder
 • Respekt for de udviklingsmuligheder, som børn med handicap har, samt respekt ofr deres ret til at bevare deres identitet.

Artikel 9: Tilgængelighed:

 • At sikre, at personer med handicap på lige fod med andre har adgang til de fysiske omgivelser og transportmuligheder, den information og kommunikation, herunder informations- og kommunikationsteknologi og –sytemer…

Artikel 19: Retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet:

 • At personer med handicap har adgang til et udvalg af støttetilbud i hjemmet og på boligområdet samt andre lokale støttetilbud, herunder den nødvendige personlige bistand for at kunne leve og være inkluderet i samfundet samt for at forebygge isolation fra eler udskillelse af samfundet

Artikel 24: Uddannelse

- (3a) fremme indlæringen….alternative kommunikationsmåder, - midler, - formater….

Artikel 26: Habilitering og rehabilitering:

- Deltagerstaterne skal fremme eksistensen af og kendskabet til samt anvendelsen af hjælpemidler og hjælpemiddelteknologi….

Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

links m m
Links m.m.
 • www.komcentret.dk
 • www.handicap.dk

- Pjecen ”Kend spillereglerne”

 • www.dukh.dk
 • www.sm.dk
 • www.borger.dk

Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)