Download
informatie avond groep 8 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informatie-avond groep 8 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informatie-avond groep 8

Informatie-avond groep 8

158 Views Download Presentation
Download Presentation

Informatie-avond groep 8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informatie-avond groep 8 Willem de Zwijger 12 september 2013

 2. Programma van deze avond • Wat doen we in groep 8? • CITO eindtoets • Voortgezet Onderwijs, welke route? • Adviesgesprekken • Aanmelding • Vragenronde • Klassenmoeders • sluiting

 3. Groep 8, een bewogen jaar.. • Ze zijn nu de oudsten! • Adviesgesprekken in november • Schoolkamp 18 t/m 22 november • CITO eindtoets 11, 12, 13 februari • EHBO lessen vanaf januari • Musical en het afscheid!

 4. Speerpunten • Groepshulpplannen (zelfde aanpak, maar andere organisatie) • Op het lesprogramma extra aandacht voor CITO Begrijpend Lezen, Technisch Lezen (RALFI) Studie Vaardigheden en werkwoordspelling • Zaakvakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie los naast Top Ondernemers op het rooster • Andere invulling Kunstuur

 5. Huiswerk e.d. • Huiswerk, activiteiten, foto’s en verslagen van de kinderen vindt u op de website van de school • Huiswerk bestaat uit een rekenblad en spellingblad per week. Daarnaast ook topo, toetsen leren voor Engels, Aardrijkskunde en Geschiedenis en extra oefenmateriaal • Kijk ook op de website voor handige links!!

 6. Centraal Instituut Toets- Ontwikkeling Lezen Spellen Taal Rekenen Informatie-verwerking Wereldoriëntatie CITO-eindtoets

 7. Cito-eindtoets • Zorg dat uw kind goed uitgerust en ontspannen naar school komt! • Vermijd “examenvrees”! • Bij ziekte: thuisblijven! • Data: 11,12,13 februari

 8. Voortgezet Onderwijs: de route • Enkele afkortingen: • VMBO = Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs • HAVO = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs • VWO = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs • MBO = Middelbaar Beroeps Onderwijs • HBO = Hoger Beroeps Onderwijs • WO = Wetenschappelijk Onderwijs • (universiteit)

 9. Het Onderwijsgebouw

 10. De CITO-score 500 – 520 Leerweg Ondersteunend onderwijs (LWOO) 520 – 533 VMBO (basis- en kaderberoepsgericht) 533 – 539 VMBO (Gemengde en theoretische leerweg)/HAVO 539 – 545 HAVO/VWO 545 – 550 VWO/Gymnasium Let op: Scholen kunnen hier vanaf wijken!

 11. LWOO • Voor leerlingen met VMBO advies • Extra hulp bij grote achterstanden op spelling, begrijpend lezen, rekenen en technisch lezen • Kan 1 tot 4 jaar ingezet worden op de VO school • Verschillende toepassingen; kleinere klassen, meer begeleiding of juist bijles, huiswerkbegeleiding of trainingen

 12. Het VMBO: Vier richtingen

 13. Havo: vier profielen • Keuze uit vier profielen: • Cultuur en Maatschappij • Economie en Maatschappij • Natuur en Techniek • Natuur en Gezondheid

 14. VWO • Het VWO kent twee richtingen: • Atheneum (Latijn als keuzevak) • Gymnasium (Latijn en Grieks als extra vak) • Daarnaast bestaat er ook nog het zelfstandig Gymnasium, dat uiteraard maar één richting kent.

 15. Biedt alle richtingen, op verschillende locaties, bijvoorbeeld LWOO op de locatie 5 meilaan en Vmbo-t, Havo/Vwo in Leiderdorp, Muzenlaan. Gymnasiumbrugklas, met Latijn Kunst en sport stroom Tweetalig onderwijs Spaans en Chinees als keuzevak Na drie jaar: naar Leiden Let op de open dagen!!

 16. Biedt alle richtingen, op verschillende locaties: • Burggravenlaan (vmbo-t, havo, vwo-gym) • Boerhaavelaan (vmbo, plusklas, lwoo) • Mariënpoelstraat (gymnasium, atheneum en havo)

 17. Biedt alle richtingen op verschillende locaties. • Kagerstraat: Kunstklas en Scienceklas (VWO, HAVO/VWO en VMBO T • Leonardo: Sportklas en Dansklas ( VWO, HAVO/VWO, VMBO/HAVO en VMBOT • Lammenschanspark: Sportklas en kunstklas (VMBO T, VMBO K, VMBO B en LWOO) • Sumatrastraat: VMBO B/K en LWOO

 18. Leiden • Eén richting, géén brugjaar • score 542: met VWO advies • score 544: met HAVO/VWO advies

 19. Wellant college “Groene Delta” • Oegstgeest of Rijnsburg • Voor een “groene” beroepsopleiding • VMBO • Score 525

 20. Oegstgeest • Alleen HAVO/VWO • Dus strengere toelating • English stream, TTO

 21. Locatie Duinzigt : VMBOT en HAVO • mogelijkheid 5 jarige VMBO T • Minimale score 528 • Bij een score van 525 of lager vindt er een drempelonderzoek plaats

 22. Vrije school voor voortgezet onderwijs • voor LWOO, VMBO-T, HAVO en VWO • praktische stroom voor leerlingen die gemotiveerd zijn voor het vrije school onderwijs maar VMBO-T niet halen • Veel aandacht voor kunst en creatieve vakken • Werken vanuit de “hoofd, hart en handen” filosofie

 23. Adviesgesprekken • November, bij het eerste rapport (dus voor de CITO toets!!) • U krijgt een adviesblad van ons die moet worden ingeleverd bij de aanmelding. • Bij problemen: tweede afspraak

 24. Aanmelding: • Eerst: Bezoek de informatie-avonden! • Kinderen gaan de kijkdagen bezoeken • Kijk op internet : Kwaliteitskaart • Voorlopige aanmelding doen bij 1 school • Na de cito-uitslag (rond 1 maart): definitieve aanmelding (cito wordt indien nodig met u besproken op school, u krijgt een kopie mee) • Procedure m.b.t. aanmelding kan per school verschillen • Voor 15 maart moet de aanmelding voltooid zijn

 25. Vragenronde

 26. Klassenouders Brenda Krom en Karin Bank Zij helpen de leerkracht en de klas bij: - Assisteren bij organisatorische taken - Betrekken van andere ouders bij activiteiten: * Regelen hulpouders * Assisteren bij klassenactiviteiten * Aandacht besteden aan het wel en wee in de groep in overleg met de leerkracht

 27. Einde presentatie Veel wijsheid bij het maken van uw keuze. Wel thuis en tot ziens! Fréderique