Download
de bekostiging van kleinschalige projecten voor mensen met dementie workshop n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De bekostiging van kleinschalige projecten voor mensen met dementie - workshop - PowerPoint Presentation
Download Presentation
De bekostiging van kleinschalige projecten voor mensen met dementie - workshop -

De bekostiging van kleinschalige projecten voor mensen met dementie - workshop -

137 Views Download Presentation
Download Presentation

De bekostiging van kleinschalige projecten voor mensen met dementie - workshop -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Congres kleinschalig wonen voor ouderen De bekostiging van kleinschalige projecten voor mensen met dementie- workshop - Dinsdag 7 april 2009De Reehorst Henk Nouws, Ruimte voor zorg

 2. Vier manieren om kleinschalig wonen te bekostigen • 1.a Intramurale bekostiging <24 (KSW) • b Intramurale bekostiging > 24 (AK) • c Zorgzwaartebekostiging (ZZP) • 2.a Extramurale bekostiging (oud) • b Extramurale bekostiging (nieuw) • 3. Persoonsgebonden Budget (PGB) • 4. Volledig Pakket Thuis (VPT)

 3. WTZi <= 24 zwaar • Algemene toelating voor behandeling en begeleiding nodig • Geen bouwprocedure CBZ • Geen prioriteitenlijst • Geen contracteerplicht • Integrale bekostiging • Normatieve huisvestingscomponent (beleidsregel kleinschalig wonen) • BOPZ van toepassing

 4. WTZi > 24 zwaarOude situatie • Algemene toelating voor behandeling en begeleiding nodig • Geen bouwprocedure CBZ • Prioriteitenlijst de facto afgeschaft • Nog contracteerplicht, maar zonder volumegarantie! • Integrale bekostiging • Nog nacalculatie - 2011 in ZZP! • BOPZ van toepassing

 5. Zorgzwaartebekostiging • Verblijf zwaar geldt vanaf ZZP 5 • ZZP 5 = € 157 / ZZP 7 = € 187 • Herallocatietraject - geleidelijke budgetomzetting tot 2011 • Geen bouwregime • Geen prioriteitenlijst • Contracteerplicht zonder volumegarantie • Zorgzwaartebekostiging • Nog nacalculatie - 2011 in ZZP! • BOPZ van toepassing

 6. Herallocatie • Geleidelijke omzetting van de oude bekostiging in zorgzwaarte systematiek • Afbouwers • 2009 -2% • 2010 -6% • 2011 maatwerk • Opbouwers • 2009 minimaal +1% • Regionale contracteerruimte • wordt aangepast • Contracteerplicht • “Een” contract per toegelaten instelling • Dus niet per se alle bedden van die instelling

 7. Scheiden wonen zorg / Extramuraal • Algemene toelating voor behandeling en begeleiding nodig • Geen toelating bouw nodig • Geen bouwprocedure CBZ • Geen prioriteitenlijst • Geen contracteerplicht • Bekostiging zorgcomponent op maat • Overige kosten verschillende kostendragers • BOPZ (nog) niet van toepassing

 8. “Afgeknepen” variant extramuraal (1-7-2007) • Bij verblijfsindicatie vervallen de extramurale producten • In plaats daarvan een ZZP-indicatie, omgezet in een extramurale prijs • ZZP 5 = 124 euro / ZZP 7 = 157 euro (NB: alleen zorg)

 9. Persoonsgebonden budgetPGB • Extramuraal • 70% van extramuraal budget • 30% uit eigen zak bijdragen • Eigen bijdrage • Met verblijf • ZZP wordt omgerekend • Minimale netto dagprijs ZZP5-10 = 148,56 euro • Interessant voor mensen met een redelijk pensioen • Veelgebruikte route voor private kleinschalige zorg

 10. Volledig Pakket Thuis • Klant woont thuis of in kleinschalig project • Klant betaalt lage intramurale eigen-bijdrage • Exclusief huisvesting, medische zorg (-12% op personele kosten, -10% op variabel personeel / behandeling), genees- & hulpmiddelen (-40%) • Inclusief huishouden en huishoudelijke zorg • Aanbieder is niet verplicht te leveren • Geen toelating bouw nodig, geen bouwprocedure • Nog contracteerplicht • Zorgkantoor kan binnen regionaal budget contracteren • Prijs VPT 12 €128 per dag • Prijs VPT 13 (zorgzwaartetoeslag) €157

 11. Subsidie VWS • 2009 - 2011 • 80-miljoen • Nza ontwikkelt beleidsregel • Zorgaanbieders krijgen bijdrage in aanloopkosten • Voor omzetting / uitbreiding capaciteit (waaronder scholing) • Voor ICT en domotica • Voor onderzoek naar haalbaarheid in relatie tot regionale behoefte • Provinciale subsidies: Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Brabant

 12. Voorbeeld begroting.Uitgangspunten • Drie woningen van zes bewoners • Bezetting van 7.30 - 23.00 • Extra hulp van 8.30 - 11.30 en van 16.00 - 19.00 • Voor drie huizen nachtdienst van 23.00 - 8.00 • Bezettingsgraad intramuraal 99% • Bezettingsgraad extramuraal 96% • Aanname: 5/6 ZZP 5 en 1/6 ZZP 7

 13. Van bruto naar netto uren

 14. Rooster

 15. Kosten directe zorg

 16. Loonkosten direct personeel • ORT 16% • ORT nachtzorg 42% • Loonkosten / fte: • FWG 15 / 50%, helpende: 36.000 euro • FWG 25 / 50%, verzorgende: 39.000 euro • FWG 35 / 75%, ziekenverzorgende : 46.000 euro • FWG 50 / 100% coordinator: 57.000 euro • Bijkomende kosten per fte: 1.500 euro • Opleiding, kleding, bedrijfsgezondheidsdienst, reisvergoeding, ontspanning, geschenken etc.

 17. Kosten facilitair

 18. Kosten Behandeling

 19. Kosten overhead exclusief bestuursbureau

 20. Overzicht personeelskosten

 21. Totaal: personeel en materieel

 22. Totaal

 23. Inkomsten intramuraal: aanvaardbare kosten (KSW)

 24. Zorgzwaartebekostiging

 25. Extramuraal (oud)

 26. Extramuraal (“afgeknepen”)

 27. Volledig pakket thuis

 28. Kostendragers

 29. Resultaat: zes bekostigingsvarianten

 30. Resultaat

 31. Conclusie • PGB bekostiging is zeer gunstig • ZZP bekostiging is eveneens gunstig • De nhc vergoeding voor het vastgoed is aantrekkelijker dan de maximale huuropbrengst • Scheiden wonen en zorg is op dit moment niet aantrekkelijk • Volledig pakket thuis is op dit moment evenmin aantrekkelijk

 32. Dank voor uw aandacht