slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Skelbiamo supaprastinto viešojo pirkimo vykdymas, kai pirkimą atlieka viešojo pirkimo komisija

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 125

Skelbiamo supaprastinto viešojo pirkimo vykdymas, kai pirkimą atlieka viešojo pirkimo komisija - PowerPoint PPT Presentation


  • 131 Views
  • Uploaded on

Skelbiamo supaprastinto viešojo pirkimo vykdymas, kai pirkimą atlieka viešojo pirkimo komisija. Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis. Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis. 1. 2. 3. Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skelbiamo supaprastinto viešojo pirkimo vykdymas, kai pirkimą atlieka viešojo pirkimo komisija' - kathy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Skelbiamo supaprastinto viešojo pirkimo vykdymas, kai pirkimą atlieka viešojo pirkimo komisija

skelbiamo vie ojo pirkimo vykdymas cvp is priemon mis2
Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis

Vykdant tarptautinius, supaprastin-tus (išskyrus mažos vertės pirkimus)perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad elektroninėmis priemonėmis teikiamas pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu elektroniniuparašu (VPĮ 17 str. 5 d. 2 p.).

Tam ties eilute “Reikalauti, kad pasiūlymas būtų pasirašytas skaitmeniniu parašu” rinkitės

nustatymą “XAdES”

!

slide5

1

2

3

4

5

6

kaip paai kinti patikslinti pirkimo s lygas
Kaip paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas?
  • Jeigu reikia, prisijungus prie VPM IS, užėjus į Viešųjų pirkimų skelbimų posistemę pildomas ir siunčiamas į Viešųjų pirkimų tarnybą skelbimas dėl pakeitimo ar papildymo;
  • Prie pirkimo dokumentų prisegami pakeitimai ar papildymai;
  • Tiekėjai informuojami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
skelbiamo vie ojo pirkimo vykdymas cvp is priemon mis42
Skelbiamo viešojo pirkimo vykdymas CVP IS priemonėmis

1

2!

3

4

5

6

Pastaba: funkciją “Platinti”

naudoti tik iki galutinio

pasiūlymų pateikimo termino

slide69
Kaip tiekėjui pateikti prašymą paaiškinti/patikslinti pateiktą pasiūlymą?

Kaip tiekėjui pranešti apie sudarytą pasiūlymų eilę?

slide77

Neskelbiamo supaprastinto viešojo pirkimo vykdymas, kai pirkimą atlieka viešojo pirkimo komisija

slide78

Viešųjų pirkimų įstatymo 15¹ straipsnyje numatyta, kad perkančioji organizacija, ne mažiau kaip pusę viešųjų pirkimų bendrosios vertės turi atlikti CVP IS priemonėmis, kai pirkimo atveju elektroninėmis priemonėmis pateikiamas skelbimas apie pirkimą (neskelbiamų pirkimų atveju – kvietimas), kiti pirkimo dokumentai ir priimami tiekėjų pasiūlymai.

Vykdant neskelbiamas derybas CVP IS pateikiami pirminiai ir galutiniai pasiūlymai, t.y. pasiūlymai, kuriuose nurodytos galutinės kainos (kai vertinimo kriterijus – mažiausia kaina) ar pasiūlymai su galutine kaina ir galutiniais techniniais duomenimis (kai vertinama ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi).

VPĮ 58 str. 1 d. 5 p. numatyta, kad galutiniai pasiūlymai gali būti neteikiami, kai pirkimas vykdomas “skubos” tvarka arba pateikti pasiūlymą kviečiamas vienas tiekėjas.

rekomenduojama
Rekomenduojama:
  • Savo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse nusimatyti, kad supaprastintos neskelbiamos derybos (apklausa ar pan.) būtų vykdomos dviem etapais.
  • CVP IS sukurti pirkimų projektą ir į jį įkelti sukurtą pirkimo komisiją ar kitus reikiamus asmenis naudotojų teisėmis (su galimybe redaguoti pirkimą). Tokiu atveju šio pirkimo naudotojai galės kurti ir vykdyti viešuosius pirkimus šiame pirkimų projekte, tačiau neturės prieigos prie kitų perkančiosios organizacijos CVP IS priemonėmis vykdomų pirkimų.
neskelbiam deryb vykdymas cvp is priemon mis1

Neskelbiamų derybų vykdymas CVP IS priemonėmis

Paaiškinimai:

Pirkimo pavadinimas;

Priklausomai nuo pirkimo būdo ir vertinimo kriterijaus, pasirenkamos “Derybos 2 pakopų” (vertinimo kriterijus mažiausia kaina) arba “Derybos 3 pakopų” (kvalifikacinė atrankaarkt., kai tiekėjas pateikia paraiškas, pirminius pasiūlymus ir galutinius kainos pasiūlymus);

Nurodomas pasiūlymų pateikimo terminas;

Perkančioji organizacija turėtų nurodyti ir preliminarų galutinių kainos pasiūlymų terminą, tačiau pirkimo vykdymo metu galutinį kainos pasiūlymo terminą bus galima keisti;

Patikrinama ar pasirinktas elektroninis parašas. Rekomenduojama nustatyti el. parašą “XadES”;

Išsaugoma įvesta informacija.

neskelbiam vie j pirkim vykdymas cvp is priemon mis3
Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

1

1

2

2

1

N

2

3

N

N

3

4

3

Žingsniai, kurie darbų sąraše pažymėti numeriu, – privalomi, kiti – neprivalomi.

neskelbiam vie j pirkim vykdymas cvp is priemon mis4
Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

N

N

3

6

5

7

4

5

6

6

7

Žingsniai, kurie darbų sąraše pažymėti numeriu, –privalomi, kiti - neprivalomi.

neskelbiam vie j pirkim vykdymas cvp is priemon mis6
Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

1

3

2

!

5

Galima pasirinkti ir minimalų dalyvaujančių komisijos narių skaičių, kad susidarytų kvorumas. Tokiu atveju nurodomas minimalus skaičius narių (3), kurie privalės dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje.

neskelbiam vie j pirkim vykdymas cvp is priemon mis8
Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

!

Galima naudotis greitos paieškos funkcija, tiekėjo pavadinimą (dalį) įrašant tarp žvaigždučių.

neskelbiam vie j pirkim vykdymas cvp is priemon mis9
Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

Rekomenduojama tiekėjų paiešką vykdyti pagal BVPŽ kodus.

neskelbiam vie j pirkim vykdymas cvp is priemon mis11
Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

7

1

PASTABA. Kol nesudaryta viešojo pirkimo komisija, funkcija siųsti kvietimus nėra aktyvi.

neskelbiam vie j pirkim vykdymas cvp is priemon mis12
Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

1

1

Galite surašyti kvietimo tiekėjams (-ui) tekstą, nurodant pasiūlymų pateikimo terminą (-us), Jūsų manymu reikalingą papildomą informaciją bei kontaktinius asmenis, atsakingus už pirkimo vykdymą (rekomenduojama).

neskelbiam vie j pirkim vykdymas cvp is priemon mis13
Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

2

1

Sutikrinama ar visi tiekėjai, kuriuos norima kviesti yra pažymėti varnele.

slide98
Informacinio pranešimo apie sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus apie pirkimą (Sk-5 tipinė forma) paskelbimas

Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija apie supaprastintą pirkimą gali neskelbti, jeigu yra bent viena iš šio straipsnio 3–7 dalyse nurodytų sąlygų. Atlikdama supaprastintą neskelbiamą pirkimą šio straipsnio 3 dalies 1, 2, 6 punktuose, 4 dalies 1 punkte, 5 dalies 1, 2, 4, 5 punktuose, 6 dalies 1, 5 punktuose, 7 dalies 1 punkte

nurodytais atvejais ir priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, perkančioji organizacija privalo paskelbti informacinį pranešimą šio įstatymo 86 straipsnyje nustatyta tvarka, o pirkimo sutartį sudaryti ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo informacinio pranešimo paskelbimo dienos.

nesu jus pasi lym pateikimo prad iai reikia prad ti pildyti informacin prane im sk 5
Nesuėjus pasiūlymų pateikimo pradžiai reikia pradėti pildyti informacinį pranešimą Sk-5
slide101

Priėmus sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo prisijungus prie VPM IS, Viešųjų pirkimų skelbimų skiltyje reikia užbaigti pildyti ir išsiųsti informacinį pranešimą Sk-5.

slide105

Pirmajame žingsnyje pateikti (pirminiai) pasiūlymai vertinami įprasta tvarka, perkančioji organizacija ir tiekėjas derasi dėl geriausių pasiūlymų.

Įvertinus pasiūlymus ir įvykus deryboms, tiekėjai (kurie nėra atmesti) kviečiami pateikti galutinius kainos pasiūlymus (kai pasiūlymai vertinami mažiausios kainos kriterijumi).

neskelbiam vie j pirkim vykdymas cvp is priemon mis19
Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

Spausti “ok” mygtuką

taip

Suvedate elektroninio parašo PIN kodą (slaptažodį), spaudžiate “OK”.

1

2

1

2

3

Pirmame žingsnyje tiekėjai, kuriems bus siūloma pateikti galutinius pasiūlymus, įtraukiami į galutinį sąrašą.

neskelbiam vie j pirkim vykdymas cvp is priemon mis20
Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

Spausti “ok” mygtuką

taip

Suvedate elektroninio parašo PIN kodą (slaptažodį), spaudžiate “OK”.

1

neskelbiam vie j pirkim vykdymas cvp is priemon mis22
Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

Spausti “ok” mygtuką

taip

Suvedate elektroninio parašo PIN kodą (slaptažodį), spaudžiate “OK”.

1

2

neskelbiam vie j pirkim vykdymas cvp is priemon mis23
Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

Spausti “ok” mygtuką

taip

Suvedate elektroninio parašo PIN kodą (slaptažodį), spaudžiate “OK”.

1

2

neskelbiam vie j pirkim vykdymas cvp is priemon mis24
Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

Spausti “ok” mygtuką

taip

Suvedate elektroninio parašo PIN kodą (slaptažodį), spaudžiate “OK”.

1

2

neskelbiam vie j pirkim vykdymas cvp is priemon mis25

Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

Vokų atplėšimas ir kt., – kaip ankstesnėse skaidrėse.

neskelbiam vie j pirkim vykdymas cvp is priemon mis26

Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

Laimėtojas skelbiamas, skiriant jam “1” vietą laukelyje.

neskelbiam vie j pirkim vykdymas cvp is priemon mis27

Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

Pranešimą apie pasiūlymų eilę, laimėtoją, tikslų atidėjimo terminą, kvietimą pasirašyti pirkimo sutartį ar kt. rekomenduojama siųsti per “Susirašinėjimą”.

neskelbiam vie j pirkim vykdymas cvp is priemon mis28

Neskelbiamų viešųjų pirkimų vykdymas CVP IS priemonėmis

Pasirašius pirkimo sutartį ir pateikus pirkimo ataskaitą ar/ir skelbimą apie sudarytą pirkimo sutartį (tarptautinės vertės pirkimai arba ne mažesnės kaip tarptautinio pirkimo vertės supaprastinti pirkimai), perkančioji organizacija gali užbaigti viešąjį pirkimą CVP IS sistemoje (darbų sąrašo paskutinė eilutė).

ataskaitos at 1 at 3 teikimas5
Ataskaitos At-1 (At-3) teikimas

At-1 renkasi “klasikinio sektoriaus” perkančiosios organizacijos

At-3 renkasi “komunalinio sektoriaus” perkančiosios organizacijos

ataskaitos at 1 at 3 teikimas6
Ataskaitos At-1 (At-3) teikimas

Įrašius pirkimo numerį, dalis ataskaitos automatiškai užpildoma pagal skelbime nurodytą informaciją

Pastaba: užpildžius ir išsaugojus informaciją ji viešinama www.cvpp.lt.

Užbaigus pildyti ataskaitą, ji išsiunčiama į Viešųjų pirkimų tarnybą.