Grundtvig pieaugu o izgl t ba
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 292 Views
 • Uploaded on

Grundtvig PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA. Eiropas Komisija Izglītība un kultūra. VA “Akadēmisko programmu aģentūra”. Kāpēc Grundtvig?. Nikola js Frederik s Sever ī n s Grundtvig s 1783-1872 Dāņu garīdznieks un rakstnieks “tautas skolu” idejas tēvs.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - magee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Grundtvig pieaugu o izgl t ba

GrundtvigPIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA

Eiropas Komisija

Izglītība un kultūra

VA “Akadēmisko programmu aģentūra”


K p c grundtvig
Kāpēc Grundtvig?

Nikolajs Frederiks Severīns Grundtvigs

1783-1872

Dāņu garīdznieks un rakstnieks

“tautas skolu” idejas tēvs


Eiropas iedz vot ju vid j vecuma palielin an s izaicin jums izgl t bai
Eiropas iedzīvotāju vidējā vecuma palielināšanās - izaicinājums izglītībai ...

Pieaugušo izglītība – jebkāda veida pieaugušo neprofesionālā izglītība

…sniegt pieaugušajiem alternatīvus ceļus zināšanu un kompetences uzlabošanai


Grundtvig darba uzdevumi
Grundtvig darba uzdevumi izaicinājums izglītībai ...

 • Palielināt pieaugušo izglītībā iesaistīto personu mobilitāti un uzlabot tās kvalitāti

 • Palielināt sadarbību starp pieaugušo izglītībā iesaistītajām organizācijām un uzlabot tās kvalitāti

 • Atvieglot jaunrades attīstību pieaugušo izglītībā un tās tālāku nodošanu

 • Nodrošināt dažādu sociāli un ekonomiski atstumtu un riska grupu personu iespējas uz alternatīvu izglītību

 • Uzlabot pedagoģiskās pieejas un pieaugušo izglītības organizāciju pārvaldi.


Grundtvig dal bnieki
Grundtvig dalībnieki izaicinājums izglītībai ...

Pieaugušo izglītības, tālākizglītības atbalsta, informācijas un resursu centri

Asociācijas, apvienības, biedrības, klubi

Dažāda līmeņa pārvaldes iestādes

Kultūras organizācijas

Sporta organizācijas

Sociālās palīdzības, veselības, rehabilitācijas iestādes

Vispārizglītojošās skolas, profesionālās izglītības iestādes

Augstākās izglītības iestādes, zinātniski un pētnieciski institūti


Grundtvig akcijas
Grundtvig akcijas izaicinājums izglītībai ...

 • Daudzpusēji sadarbības projekti

 • Mācību partnerības

 • Individuālas mobilitātes: pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide

 • Tīkli

  No 2008.g.:

 • izglītojamo mobilitātes

 • skolotāju apmaiņas


Daudzpus ji sadarb bas projekti
Daudzpusēji sadarbības projekti izaicinājums izglītībai ...


Kvalitat vu inovat vu produktu izstr de pieaugu o izgl t b
Kvalitatīvu, inovatīvu produktu izstrāde pieaugušo izglītībā:

 • Saturs un piedāvājums

 • Sistēma un politika

 • Izglītības pieejamība

 • Menedžments


Grundtvig pieaugu o izgl t ba

Dalībnieki izglītībā

Minimums 3 partnerino 3 valstīm

Ilgums

2 gadi

Budžets

ES finansē līdz 75%

€300 000

(vidējais rādītājs)

Atlase

Eiropas Komisija


M c bu partner bas
Mācību partnerības izglītībā

 • uz procesu orientētas

 • izglītojamo līdzdalība


M c bu partner bas1
Mācību partnerības izglītībā

Tēmu daudzveidība

 • Pamatprasmes

 • Aktīva pilsoniska līdzdalība

 • Valodas

 • Vide un ilgtspējīga attīstība

 • Māksla un kultūra

 • Veselība

 • Eiropas vēsture

 • Starpkultūru dialogs

 • Integrācija un sabiedrība

 • Vide un ilgtspējīga attīstība

 • Starppaaudžu dialogs

 • IST

 • Patērētājizglītība

 • Vecāku izglītība

 • Izglītība cietumā

 • ...


Grundtvig pieaugu o izgl t ba

Mācību partnerību aktivitātes izglītībā

Personāla aun audzēkņu apmaiņa

Valodas pilnveide

Pieredzes un labas prakses apmaiņa

Partneru sanāksmes un semināri

Lauka studijas

Izvērtēšanas pasākumi

Produktu izstrāde

Izplatīšanas pasākumi

Pasākumu organizēšana


Grundtvig pieaugu o izgl t ba

Partnerība izglītībā

Minimums 3 partnerino 3 valstīm

Ilgums

2 gadi

Atlase

Nacionālā aģentūra

Budžets sedz mobilitāšu izdevumus un izdevumus vietējām aktivitātēm

Mobilitāšu skaits

Mazs = > 4

(personāls un/vai izglītojamie)

Vidējs = > 12

(= > 4 izglītojamie)


Pieaugu o izgl t bas person la profesion l pilnveide
Pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide izglītībā

 • Kursi

 • Darba prakse un vērošana

 • Konference vai seminārs


Grundtvig pieaugu o izgl t ba

Prioritātes izglītībā

kursi, kuri izveidoti projektu rezultātā

darba prakse un vērošana

Ilgums

1 – 6 nedēļas

Atlase

Nacionālā aģentūra

Stipendija sedz ceļa un uzturēšanās izdevumus, kursu maksu un valodas pilnveidi pirms aktivitātes

Pieteikšanās termiņi 2007.g.

15.Marts – 01.06.-30.09.07.

15.Maijs – 01.10.07.-31.01.08.

15.Oktobris – 01.02.-30.06.08.


Grundtvig t kli
Grundtvig izglītībāTīkli


K ds ir t klu uzdevums
Kāds ir Tīklu uzdevums izglītībā?

 • Veidot kopīgu platformu un nodrošināt diskusijas un informācijas apmaiņu noteiktā tematiskā jomā

 • Aktīvi atbalstīt kopīgu tēmu Grundtvig projektus

 • Rezultātu izplatīšana


Grundtvig pieaugu o izgl t ba

Dalībnieki izglītībā

Minimums 10 partnerino 10 valstīm

Ilgums

3 gadi

Grants

ES finansē līdz 75%

€415,000

(vidējais lielums)

Atlase

Eiropas Komisija


Ar ko s kt
Ar ko sākt ? izglītībā

Informācija:

 • Ikgadējais projektu konkursa sludinājums

 • Vadlīnijas projektu pieteicējiem

 • Iepriekš īstenoto projektu apraksti

 • Labas prakses piemēri, rokasgrāmatas

 • Kursu datu bāze http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase

 • Akadēmisko programmu aģentūra apa@apa.lv, www.apa.lv

  Partneri:kontaktsemināri, sagatavošanas vizītes, partneru

  meklēšanas datu bāzes ...


Statistika
Statistika izglītībā

Mācību partnerības

Stipendijas

Sagatavošanas vizītes, kontaktsemināri