Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZAKAJ JE IMELA REFORMACIJA NA SLOVENSKEM VELIK POMEN učb str. 35-37 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZAKAJ JE IMELA REFORMACIJA NA SLOVENSKEM VELIK POMEN učb str. 35-37

ZAKAJ JE IMELA REFORMACIJA NA SLOVENSKEM VELIK POMEN učb str. 35-37

1226 Views Download Presentation
Download Presentation

ZAKAJ JE IMELA REFORMACIJA NA SLOVENSKEM VELIK POMEN učb str. 35-37

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ZAKAJ JE IMELA REFORMACIJA NA SLOVENSKEM VELIK POMENučb str. 35-37 • Kakšen je tvoj odnos do knjige? • Zakaj je treba knjigo čuvati? • Ali veš, katera je bila prva slovenska knjiga? Verska komisija zažiga Biblijo

  2. Kako se je reformacija razširila v slovenske dežele Učenec: > spozna razmere na Slovenskem, ki so sprožile reformacijo, > zna poimenovati najpomembnejše reformatorje in njihova dela, > utemelji pomen reformacije za slovenski kulturni in narodni razvoj, > navede vzroke za protireformacijo na Slovenskem, > utemelji posledice protireformacije za slovenske dežele. ? protestantski krožek ? knjižni jezik ? Primož Trubar • Postopno širjenje - zdržalasto let • kriza cerkvene resnice tudi na Slovenskem, dvom v cerkvene razlage • širjenje reformacije iz nemškihdežel: • - izobraženci, študentje, trgovci, vojaki, rudarji • - bolj med plemstvom, manj med kmeti (sekte) • - deželni stanovi za, deželni knez proti • središče reformacije -Trst, • protestantski krožek, škof Bonomo

  3. PRIMOŽ TRUBAR (1508-1586) • Šolan za duhovnika, deloval v Trstu in • Ljubljani. • Navzel se je protestantstva; v Nemčiji je • prevajal knjige v slovenščino • . • Leta 1550 je izdal prvi slovenski tiskani • knjigi ABECEDNIK(priročnik za pisanje) • in KATEKIZEM (osnovna verska razlaga). Da povsod v mestih, v trgih in v župnijah se imajo latinske, nemške in slovenske šole gori narediti. Nobena dežela ne mesto ne vas ne morejo biti brez šol, brez šolarjev in brez učenih ljudi in deželnih ter duhovnih stvari prav narediti ne obdržati. To lahko vsak razumen človek razume./…/ Božji ljudje so povsod v mestih in na deželi imeli male ali velike šole in učene može v njih. Tudi Grki so imeli v Atenah in drugod šole ter filozofe in druge učene ljudi, prav tako Rimljani. Tudi Gospod je v stari izraelski Cerkvi po vseh mestih zapovedal imeti šole. /…/ Zato je zelo potrebno tudi danes imeti šole, da se Cerkvi zagotovi učene ljudi Bogu na čast. Cesarji, kralji in vojvode in vsa žlahtna oblast ter gospoščina so dolžni dobre učene učitelje in umetelne ljudi v samostane postaviti in lene, nemarne, požrešne, nečiste in malikovalske duhovnike in menihe iz njih izvreči in spoditi. V vsakem mestu, trgu in fari je potrebno imeti dobre učitelje in učence, da se bodo učili nemško, latinsko in slovensko brati in pisati. Tako se bo zopet stara vera obnovila in po vsem svetu razširila. Na osnovi besedila (P. Trubar, CERKOVNA ORDNUNGA, 1564) opiši Trubarjev odnos do šolstva in izobrazbe. TRUBAR

  4. Utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika in protestantski reformator Primož Trubar (rojen 9. junija 1508) je kot 12-letni sin turjaškega podložnika, mlinarja in tesarja dobil dovoljenje od zemljiškega gospoda, da sme v šole in se izobraziti za duhovnika. Šolal se je na Reki, v Salzburgu, Trstu in na dunajski univerzi. Leta 1530 ga je škof Peter Bonomo posvetil v duhovnika in poslal v Loko pri Zidanem Mostu. Tam je začel pridigati samostojno in navezal prve stike z okoliškimi, takrat še maloštevilnimi protestanti. Leta 1542. je postal kanonik v Ljubljani; kjer je našel več somišljenikov in se z njimi povezal. A ker je še naprej javno širil reformacijska načela, je moral leta 1547 zbežati v Nürnberg, Ko se je vživel v nove razmere, je k sebi povabil Barbaro Sitar in se poročil z njo. Imela sta tri otroke. Po Barbarini smrti se je oženil z Anastazijo in imel z njo hčer. Po smrti druge žene se je 73-letni Trubar poročil še trejič z Agnes. Starost je preživel v Derendingenu, kjer se je posvečal pridigarski službi in družini. Kljub starosti in bolezni ni nehal pisati in prevajati. Primož Trubar je dal leta 1550 v Tübingenu sočasno natisniti Katekizem in Abecedarij, kajti kdo bo bral katekizem, če ne pozna črk? Pozneje je izdal še več katekizmov, od leta 1555 pa je prevajal in tiskal Biblijo, zlagal je tudi cerkvene pesmi, izdal pesmarico z notami Eni psalmi . Umrl je star 78 let v Derendingenu pri Tübingenu 1586. Tam je ohranjen njegov nagrobnik. • S kakšno dejavnostjo se je preživljal oče Primoža Trubarja? • Kje se je Trubar šolal? • Kako velika in pomembna je bila vas Rašica (Rašca) v času Primoža Trubarja? • Zakaj je moral bežati iz Kranjske?

  5. Kako je nastala prva slovenska tiskana knjiga • Pomen reformacije za razvoj na Slovenskem: • prevajanje knjig v slovenski jezik, • prva tiskarna, prva slovenska tiskana knjiga • slovenski knjižni jezik, ustvarjen črkopis in pravopis • prvič nagovorjeni z besedo Slovenci • protestanti so podpirali razvoj šolstva – pismenost.

  6. Ali je sta bili protireformacija in katoliška prenova na Slovenskem uspešni • 16/17. stol. • Vodil ju je nadvojvoda Ferdinand Habsburški • Cesar je pregnal protestantske pridigarje, • učitelje in družine. • Zaplenili so jim premoženje. • Zažigali so protestantske knjige, • Izdajanje slovenskih knjig je zamrlo. • Rušili so protestantske cerkve, pokopališča... • Moč so dobili jezuiti. • Po deželi so hodile verske komisije • z vojaškim spremstvom. • Pojavijo se verske sekte-ločine: • anabaptisti, bičarji, štiftarji. • Izjema je bilo Prekmurje TOMAŽ HREN, ljubljanski škof, eden vodilnih slovenskih protireformatorjev je odrasel v protestantski družini. Bil je zagret borec proti protestantom in je psodbujal delo verskih komisij (ohranil pa je Biblijo Jurija Dalmatina).

  7. V spodnji zmešnjavi črk boš našel skrite besede, ki so povezane z reformacijo in protireformacijo na Slovenskem. Izpiši jih.

  8. PRIVRŽENCI REFORMACIJE ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ _______________________ ŠIRJENJE V NAŠE KRAJE _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _____________________ REFORMACIJA NA SLOVENSKEM U STR. 35 - 37, DZ 23 - 24 NOSILCI PROTIREFORMACIJE Kdo,kje.. ______________________ _______________________ ______________________ _______________________ ______________________ _______________________ _____________________ PRVI REFORACIJSKI KROŽKI _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _____________________ NAJPOMEMBNEJŠI USTVARJALCI Kdo kaj.. ______________ _____________ ______________ _____________ ______________ _____________ ______________ _____________ ______________ _____________ ______________ _____________ Pomen za Slovence