slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Zsákay László György vezérigazgató Magyar Vasút 2008 Konferencia és szakmai találkozó Budapest, 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Zsákay László György vezérigazgató Magyar Vasút 2008 Konferencia és szakmai találkozó Budapest, 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19
kathy

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Zsákay László György vezérigazgató Magyar Vasút 2008 Konferencia és szakmai találkozó Budapest, 2008 - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Zsákay László György vezérigazgató Magyar Vasút 2008 Konferencia és szakmai találkozó Budapest, 2008
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Zsákay László György vezérigazgató Magyar Vasút 2008 Konferencia és szakmai találkozó Budapest, 2008. szeptember 16.

 2. A MÁV Zrt. átalakulása MÁV Csoporttá Szervezeti változások Személy-szállítás Áruszállítás Gépészet Pályavasút 2003 Leány-vállalatok Pályavasút 2008 MÁV-START Zrt. MÁV-TRAKCIÓ Zrt. MÁV-GÉPÉSZET Zrt. Egyéb leány-vállalatok MÁV Cargo Zrt.

 3. A vállalat kialakulása • 2007. október 10-én 20 millió forintos alaptőkével megalakult a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Alapítói a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. • A Társaság tényleges tevékenységét 2008. január 1-jén kezdte meg. • ATársaság teljes feltőkésítésemegtörtént. • 2008. január 1-én a szabad, hitelekkel nem terhelt eszközállomány (23,8 Mrd Ft) • 2008. május 1-én az állami kezességvállalású hitelekkel terhelt mozdonyok (45,9 Mrd Ft) a Magyar Kormány döntése alapján, a Pénzügyminisztérium vonatkozó engedélye birtokábankerülnek a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-hez. • A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződése áprilisban aláírásra került. • Új Üzemi Tanácsok jöttek létre, megalakult a KÜT. • Megválasztásra kerültek a munkavállalói képviselők a Társaság Felügyelő Bizottságába. • A MÁV Csoport stratégiájának elfogadása után a hozzá illeszkedő hosszú távú stratégia jóváhagyási szakaszban van. A MÁV-TRAKCIÓ Igazgatósága elfogadta.

 4. Járművek

 5. Vontatási teljesítmények

 6. A vontatási teljesítmények szegmensenként Adatok vonatkilóméterben

 7. A vontatási teljesítmények szegmensenként

 8. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2009-2011. évi várható zárólétszáma

 9. A mozdonyvezetők demográfiája

 10. Küldetés • A társaság célja • A társaság célja, hogy üzleti partnerei, megrendelői részére korszerű és versenyképes szolgáltatásokat nyújtson, szolgáltatásainak minőségét folyamatosan javítsa. • A társaság küldetése • A MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésének alapja hagyományainak tisztelete és a piaci viszonyok közötti működés egyensúlyának biztosítása. A magyar vasúti közlekedés fejlesztése érdekében a vontatóvállalat nyitott partnerei céljainak megértésére, támogatására saját és külső erőforrások bevonásával. • A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. fenn kívánja tartani meghatározó szerepét a hazai vasútvállalatok vontatási igényeinek teljesítésével, előremutató megoldások bevezetésével. A közszolgáltatás minőségének javítása érdekében szolgáltatásait pontosan, kiszámítható módon végzi, ugyanakkor szorosabb együttműködést kíván megvalósítani mind a hazai, mind a szomszédos országok társaságaival.

 11. Üzleti és szolgáltatói szemléleta vasúti értéklánc részeként • Hagyományaink és szolgáltatásunk minőségéhez illeszkedő költséghatékonyság szem előtt tartásával, pontosságunk és megbízhatóságunk javításával hozzájárulunk üzleti partnereink jó hírnevének öregbítéséhez. • (Részlet a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Minőségpolitikájából)

 12. Fókusz • A jogi önállósítás után: • a belső folyamatok átláthatóak; • a pénzügyi helyzet stabil; • a költségstruktúra racionalizált; • a járműmodernizálás megkezdődött. A szolgáltatásszervezés technológiájának fejlesztése (VTIR: vontatás tervezési és irányítási rendszer, EMIG: elektronikus menetigazolvány) megadja a lehetőséget a piac megtartására és a tranzitszerep kihasználására. Jelentősen hozzájárul a vontatás hatékonyságának növeléséhez, és nagyon nehezen áthidalható versenyelőnyt jelent a többi versenytárssal szemben.

 13. Stratégiai célrendszer Piacaink megvédése és azok közvetlen környezetében való bővülés • A vasúti személyszállítási közszolgáltatás teljes körű kiszolgálása. • Meghatározó szerep az árutovábbítási piacon. • Rugalmas hozzájárulás az állomási tolatási tevékenységhez.

 14. A stratégia pillérei • A közszolgáltatási finanszírozás stabilitásának támogatása. • Az értékesítés növelése. • A működési hatékonyság javítása. • A szolgáltatási színvonal növelése.

 15. Stabil gazdálkodás Mérleg szerinti eredményünk minimális nyereséget mutat, eredménytartalékba helyezve fokozatosan – bár a szükségesnél kisebb mértékben - készülünk fel átvállalt végtörlesztésű beruházási hiteleink adósságszolgálatára. Működési cash flow-nk a tervidőszakban képes finanszírozni racionalizált beruházási kiadásainkat, így csak az új mozdony beszerzésre kell hitelt felvennünk. Tőkeszerkezetünket az eredménytartalékkal emelkedő saját tőke, és a beruházási hitelek állományának emelkedése határozza meg, eszközállományunk alapvetően hosszú lejáratú forrásokkal finanszírozott, tőkemegfelelésünk folyamatosan biztosított. Erőforrásaink hatékonysága minden területen folyamatosan nő, teljesítményarányos munkaerő-, mozdony- és energia felhasználásunk évről-évre csökken.

 16. A járműgazdálkodás rendszere Felújítással / nélkül Selejt (bontás) Értékesítés Beszerzés Optimális típusösszetétel Selejtezés - selejtpótlás Mozdonycsalád elv érvényesítése Típusszűkítés Optimális típusösszetétel és mennyiségű mozdonypark a gazdaságos üzemeltetéshez Vontatási feladatok Mozdonyszük-séglet Örökölt járműállomány Mozdonystratégia Innovációs célok, feladatok, eredmények

 17. Mozdonygazdálkodási stratégia • A mozdonygazdálkodási stratégia célja: • 2008-2010 között: a MÁV-tól örökölt járműpark tisztítása, átrendezése, a továbblépés lehetőségének előkészítése (kimozdulás a holtpontról), a reális fejlesztési koncepció kidolgozása, a megvalósítás előkészítése • 2010-2015 között: a járműpark fejlesztése korszerűsítésekkel, új járművek beszerzésével. • Cél: • 2015-re közép-európai viszonylatban versenyképes összetételű és állapotú eszközpark kialakítása; • Egységes XXI. századi követelményű munkahelyi feltételek biztosítása, légkondicionált, zaj- és vibrációcsillapított, ergonómiailag megfelelő, biztonságos és kényelmes vezetőállású mozdonyokkal. • A mozdonygazdálkodási stratégia alapelvei: • a járműtípusok, altípusok számának csökkentése; • a járműállomány homogenizálása; • új járművek rendszerbe állítása; • a járműgazdálkodás hatékonyságának növelése.

 18. Mozdonykoncepció • Dízel mozdonyok: • Töredéksorozatok csökkentése, közforgalomból kivonása, értékesítése. • Fenntartásból kivont járművek selejtezése (a stratégiai tartalék fődarabok visszanyerése és értékesítése érdekében), és/vagy értékesítése. • Nem remotorizált járművek továbbüzemelésének felülvizsgálata. • Korszerűsítésre alkalmas dízel mozdonysorozatok kijelölése. • Remotorizálható és remotorizált járművek továbbüzemelésének tervezése. • A korszerűsítések műszaki tartalmának felülvizsgálata. • Villamos mozdonyok: • Fenntartásból kivont, túlüzemelt mozdonyok selejtezése (a stratégiai tartalék fődarabok visszanyerése érdekében) és/vagy értékesítése. • V46 és V63 sorozatú villamos mozdonykorszerűsítések (piacvezérelt) műszaki tartalmának kidolgozása. • További új mozdonyok üzembe helyezése. • Piacképességet megőrző és üzleti célú fejlesztések (MFB, ETCS, GSM-R).

 19. Új villamos mozdonyok beszerzése • A 25+25 db mozdonybeszerzés elkészítésénél nemcsak a személyszállítási és a teherfuvarozási igényeket vettük figyelembe, hanem fontos prioritásként kezeltük, hogy a mozdonykoncepció illeszkedjen a MÁV-START motorkocsi és motorvonati programjához. A középtávú személykocsi-üzemeltetés mennyiségi tervének tükrében jelentős mozdonyos vontatásra van szükség hosszabb távon. • Az új mozdonyok üzemkészsége 10 százalékkal magasabb a V43-as sorozaténál, így azonos dolgozó darabszám 10 %-kal kevesebb állagban tartott mozdonnyal elérhető. • Az új mozdonyok vontatási energiahatékonysága nagyobb teljesítményük ellenére kb. 20 százalékkal kedvezőbb a V43-as sorozaténál. • Az új mozdonyok karbantartási igénye nagyságrendekkel alacsonyabb az elavult V43-asokénál, így a fajlagosan magasabb anyagköltség ellenére a karbantartás költsége jelentősen a V43-as alatt marad. • A V43-as sorozatú mozdonyok rendszeres felújítást (4-5 évente forgóvázcsere, 12-14 évente nagyjavítás) igényelnek, a romló műszaki állapot miatt infláció felett növekvő beruházási ráfordítások mellett. Az új mozdonyok esetében középtávon csak 8 évenkénti forgóvázcserével kell számolni. Az új mozdonyok a közel 150 M Ft/db értékű nagyjavításra esedékes V43-as mozdonyokat váltanak ki, de jóval magasabb tudásszinttel. • A kiváltott V43-as mozdonyok alkatrészeit és cseredarabjait – mintegy donorként – a még üzemelő V43-as mozdonyokhoz fel tudjuk használni, így a V43-asok későbbi felújítási költsége csökkenthető.