slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bergen kommune Solstrand seminar 11. Og 12. mars 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bergen kommune Solstrand seminar 11. Og 12. mars 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Bergen kommune Solstrand seminar 11. Og 12. mars 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Bergen kommune Solstrand seminar 11. Og 12. mars 2008 . Hva er coaching og ”coachende” lederstil?. Professor Kjell A. Eliassen Senter for Europeiske og asiatiske studier Handelshøyskolen BI. Trenger selvstyrte grupper i flate organisasjoner styring?. Selvstyrte grupper må ha:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bergen kommune Solstrand seminar 11. Og 12. mars 2008' - katen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Bergen kommune

Solstrand seminar

11. Og 12. mars 2008

Hva er coaching og ”coachende”

lederstil?

Professor Kjell A. Eliassen

Senter for Europeiske og asiatiske studier

Handelshøyskolen BI

trenger selvstyrte grupper i flate organisasjoner styring
Trenger selvstyrte grupper i flate organisasjoner styring?
 • Selvstyrte grupper må ha:
  • Autoritet, informasjon, ansvar og avgjørelsesmyndighet. Samt ressurser og budsjettansvar.
 • Selvstyrte grupper er samtidig ikke anarki.
 • Andre former for styring
ja selvstyrte grupper trenger og krever styring
Ja – selvstyrte grupper trenger og krever styring
 • Selvstyrte grupper fungerer innen gitte rammer; selvstendigheten fungerer innen disse rammene.
  • Forventninger til prestasjoner er en slik ramme.
 • Styringen ligger først og fremst i:
  • Etablering av klare grenser for den selvstyrte gruppen (styring)
  • Oppfølging av gruppens prestasjoner; resultatdialogen (ledelse)
   • Her er det et stort potensial for ledelse
ulike ledelsesmetoder
Ulike ledelsesmetoder
 • Ulike former for målstyring
 • Veiledning
 • Rådgivning
 • Bruk av ulike IKT baserte ledelsesverktøy
 • Og en coahende lederstil som er blitt meget populært
 • Hva er coaching og hvorfor denne metoden
slide5

Terapi

Vei-

ledning

Coaching

Rådgiver

Mentor

coaching bygger p et tankesett om at mennesket
Coaching bygger på et tankesett om at mennesket ….
 • Selv sitter med svarene, men kan trenge hjelp til å bli bevisst disse, og ikke minst hjelp til å komme seg fra ord til handling.
 • En coach vil derfor stille mange spørsmål, gjerne etterfulgt med utfordringer, som får den som blir coachet til å sette sine tanker ut i handling.
coaching er
Coaching er:

En type dialog og kontinuerlig kommunikasjonsprosess hvor coachen skaper muligheter for den som blir coachet

 • Fokusere på mål og resultater
 • Bli bevisst og tydelig
 • Løse problemer
 • Øke læring og utvikling
 • Nå resultater
en coach er
En coach er:
 • en profesjonell samtalepartner
 • trenet til å lytte aktivt, utfordre, støtte og bevisstgjøre mennesker
 • jobber med å utvikle mennesker både i jobbsituasjon og privat
 • fokuserer på nåtid og fremtid
 • mulighets- og løsningsorientert
 • ikke en terapeut eller rådgiver
en coachende leder er en som
En coachende leder er en som:
 • Ved ulike metoder klarer å frigjøre og utvikle medarbeidernes potensiale
 • Evner å få medarbeiderne til å ta ansvar, utvikle gode arbeidsmåter og gjøre de riktige tingene
 • Har fokus på fremtiden
 • Klarer å tre ut og inn av roller i sitt lederskap, og vet når en coachende lederstil er riktig å bruke
grunnlag for god coaching
Grunnlag for god coaching
 • Skape gjensidig tillit og trygghet
  • Lytte engasjert og fordomsfritt, ”bry seg”
 • Ærlighet fra begge parter
 • Full oppmerksomhet på den andre
  • Aktiv lytting, empati og ærlighet
 • Respekt for personlige grenser
 • Aktiv bruk av følelser
  • Åpne opp for intuisjonen og hva den kan fortelle
 • Fokus på forbedring
fire omr der for coaching
Fire områder for coaching
 • Individuell coaching
 • Individuell gruppecoaching
 • Gruppe-coaching
 • Team-coaching
ledelseshjulet
Ledelseshjulet

10

Visjoner og mål

Trivsel

Møteledelse

Faglig kvalitet

1

Tilbakemeldinger

Resultatoppfølging

Teamarbeid

Informasjon

coaching p ulike omr der
Coaching på ulike områder

C

C

C

Personlig

Coachee setter

agenda

Teamcoaching

Coachende lederstil

For å skape

felles mål og retning

Ledelse

Coach(leder) har

også en egen agenda

coachens rolle
Coachens rolle

Coachens rolle er å minne medarbeideren på hans eller hennes mål og å få dem til å fokusere på handlinger som fører til måloppnåelse

coachens oppgaver
Coachens oppgaver
 • Være mer spørrende enn informerende
  • Kraftfulle spørsmål stimulerer til engasjement i egen utvikling
  • Stimulere til ansvar og eierskap til egen utvikling
 • Speile ”klienten”
 • Klargjøre
 • Peke på og minske mentale bremser
 • Lytte til budskapet bak ordene
 • Utfordre og stille kraftfulle spørsmål
  • Fra tanke til handling
  • Klargjøre verdier
  • Konkretisere fremtidsbildet
 • Ansvarliggjøre i forhold til utvikling og resultater
coaching omr der eksempel
Livsområder

Jobb

Karriere

Familie

Venner

Personlig utvikling

Helse

Materielle forhold

Jobb

Faglig kvalitet

Tilgjengelighet

Samspill

Tilbakemeldinger

Visjoner og mål

Teamarbeid

Holde frister

Informasjon

Møteledelse

Coaching-områder - eksempel
noen verkt y
Noen ”verktøy”
 • Effektfulle spørsmål
 • Aktiv lytting
 • Indre dommer
 • Direkte kommunikasjon
 • Bevisstgjøring
 • Planlegging, målsetting og forpliktelse
 • Skape handling
 • Sørge for fremdrift
noen effektfulle sp rsm l

Metode

Noen effektfulle spørsmål:
 • Hvem er du?
 • Hva vil du?
 • Hva er det viktigste for deg å oppnå?
 • Hva kan du?
 • Hva står i veien for det du ønsker?
 • Når vil du ta det første skrittet?
 • Når ønsker du å realisere målet/ønsket ditt?
 • Hvordan kan jeg vite at du er i gang?
slide19

Coaching skaper merverdi:

 • Bedre arbeidsprosesser
 • Bedre kommunikasjon
 • Styrke lederskapet
 • Positive og lojale medarbeidere
 • Ansvarliggjøring
 • Bedre resultater

Theodor Kittelsen, Soria Moria slott NMK