6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce a jejich distribuce
Download
1 / 12

Tomáš Gec Pardubice 15.-.16.4. 2003 - PowerPoint PPT Presentation


  • 87 Views
  • Uploaded on

6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce a jejich distribuce – hodnocení standardu. Tomáš Gec Pardubice 15.-.16.4. 2003. Legislativní zakotvení RF.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tomáš Gec Pardubice 15.-.16.4. 2003' - kass


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce a jejich distribuce– hodnocení standardu

Tomáš Gec

Pardubice 15.-.16.4. 2003


Legislativn zakotven rf
Legislativní zakotvení RF z prostředků obce a jejich distribuce

  • RF jsou definovány v knihovním zákoně jakožto „poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budování výměnných fondů a zapůjčování výměnných souborů a další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb“

  • novelou zákona o rozpočtovém určení daní bude novelizován i knihovní zákon – nejdůležitější změnu představuje formulace „Kraj je povinen z peněžních prostředků svého rozpočtu zajistit plnění RF“


Standardy rf
Standardy RF z prostředků obce a jejich distribuce

  • Stávající standardy ve formě nařízení vlády č. 288/ 2002 Sb. nahradí metodický pokyn (jeho konstrukce je otázka debaty, ale měl by především specifikovat standardy základních RF)

  • Rozhodující pro pojetí RF v jednotlivých krajích bude jejich zahrnutí do krajské koncepce výkonu RF(resp. koncepce krajských knihovnických systémů)

  • Je žádoucí, aby krajské knihovny základní RF garantovaly jako bezplatnou službu ve všech krajích


Krit ria pro za azen do z kladn ch standard rf
Kritéria pro zařazení do základních standardů RF z prostředků obce a jejich distribuce

1. Využití v rámci všech krajů ČR

2. Optimální cílový stav

3. Bezplatnost služby


Zpracov n knihovn ch fond po zen ch z prost edk obce

I. z prostředků obce a jejich distribuceAkvizice, katalogizace a technická úprava kmenového fondu, jeho distribuce do knihoven, provádění odpisů

II. Akvizice, katalogizace a technická úprava výměnných knihovních fondů z prostředku obcí

Zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce


1 1 vyu it v r mci r
1.1. Využití v rámci ČR z prostředků obce a jejich distribuce


1 2 vyu it v r mci r
1.2. Využití v rámci ČR z prostředků obce a jejich distribuce


1 3 vyu it v r mci r

I. z prostředků obce a jejich distribuceAkvizice, katalogizace a technická úprava kmenového fonduz prostředku obcí-

23 okresů (32% okr.)

II. Akvizice, katalogizace a technická úprava výměnných fondů z prostředku obcí –

9 okresů (12 % okr.)

(9 dalších okresů z bodu I. zpracovává kromě kmenových i výměnné fondy)

1.3. Využití v rámci ČR


1 6 z v r

Akvizice, katalogizace a technická úprava kmenového fondu, jeho distribuce do knihoven a provádění odpisů není využívána ve většině okresů ČR

II. Tento závěr platí i po započtení okresů, které provádějí výhradně akvizici, katalogizace a technickou úpravu výměnných fondů z prostředků obcí

1.6. Závěr


2 optim ln c lov stav
2. Optimální cílový stav fondu, jeho distribuce do knihoven

  • Je strategickým cílem zavedení akvizice, katalogizace a technické úpravy kmenového fondu z prostředků obcí ve všech okresech ČR?

  • Minimálně 3 krajské knihovny se vyslovily proti těchto standardů jako povinných v rámci celého kraje


3 bezplatnost slu by
3. Bezplatnost služby fondu, jeho distribuce do knihoven

Je tato služba vykonávána ve všech krajích jako bezplatná a je žádoucí, aby perspektivně byla vykonávána bezplatně?

Současný stav – minimálně ve 2 krajích je tato služba vykonávána za úplatu


Z v r
Závěr fondu, jeho distribuce do knihoven

Pokud bude standard základní RF definován jako bezplatná služba, poskytovaná ve většině krajů ČR s tím, že je strategickým cílem jeho zavedení ve všech krajích, nesplňuje standard č. 6 ani jednu z těchto podmínek

Řešením je zavedení okruhu doporučenýchRF jakožto činností, jejichž realizace bude záležet na jejich zahrnutí do koncepcí výkonu RF v rámci jednotlivých krajů


ad