Univerzita Pardubice - PowerPoint PPT Presentation

JustAlex
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Univerzita Pardubice PowerPoint Presentation
Download Presentation
Univerzita Pardubice

play fullscreen
1 / 120
Download Presentation
Univerzita Pardubice
506 Views
Download Presentation

Univerzita Pardubice

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Výstavba areálu Fakulty chemicko-technologickéa tělovýchovných zařízení2005 – 2008 1. října 2005 zahájena výstavbalistopad 2006 otevření tělocvičenlistopad 2008 dokončení fakulty

 2. pohled na kampus Univerzity Pardubice 2005

 3. nová FChT nová tělocvična Stavba nových budov Univerzity Pardubice

 4. nová FChT nové tělocvičny

 5. nová FChT nové tělocvičny

 6. soutěž projektových návrhů - výstavba nového areálu FChT - 2001

 7. návrh tělovýchovných zařízení

 8. návrh nových budov Fakulty chemicko-technologické

 9. podpis smlouvy o dodávce stavby – září 2005

 10. podpis smlouvy o dodávce stavby – září 2005

 11. podpis smlouvy o dodávce stavby – září 2005

 12. položení základního kamene Fakulty chemicko-technologické (16. 11. 2005)

 13. terénní úpravy na pozemku pro nové tělocvičny

 14. celkový pohled na místo stavby tělovýchovných zařízení (2005)

 15. stavba tělocvičen (10. 5. 2006)

 16. stavba tělocvičen (14. 7. 2006)

 17. stavba tělocvičen (18. 8. 2006)

 18. stavba tělocvičen (31. 10. 2006)

 19. tělovýchovný areál (3. 11. 2006)

 20. příjezd k tělocvičnám a parkovacím místům

 21. parkoviště pod tělocvičnami

 22. parkoviště pod tělocvičnami

 23. tělovýchovná zařízení

 24. vestibul tělovýchovných zařízení

 25. tělovýchovná zařízení

 26. slavnostní otevření tělovýchovných zařízení (16. 11. 2006)

 27. zahájení provozu tělocvičen (16. 11. 2006)

 28. stavební pozemek pro budovy Fakulty chemicko-technologické

 29. stavební pozemek pro budovy FChT z ulice Hradecká

 30. stavební pozemek pro budovy FChT z ulice Hradecká

 31. odstranění dřevin a objekt staré tělocvičny (2. 11. 2005)

 32. stavba 2 – zahájení pilotáže (9. 3. 2006)

 33. stavba 2 – provádění pilotáže (21. 3. 2006)

 34. stavba 2 – výkop základové jámy – spodní voda (6. 5. 2006)

 35. stavba 2 – výkop základové jámy (10. 5. 2006)

 36. celkový pohled na stavbu (2. 6. 2006)

 37. základové práce (14. 7. 2006)

 38. základy instalačního koridoru pod trafostanici (18. 7. 2006)

 39. bourání staré tělocvičny (18. 7. 2006)

 40. bourání staré tělocvičny (18. 7. 2006)

 41. celkový pohled na stavbu (1. 8. 2006)

 42. stavba 2 – izolace suterénu (1. 8. 2006)

 43. (18. 8. 2006)

 44. celkový pohled na stavbu (2. 10. 2006)

 45. pohled na stavbu (2. 10. 2006)

 46. pohled na stavbu (2. 10. 2006)

 47. stavba 2 – výztuž stěny 1. NP (25. 10. 2006)

 48. celkový pohled na stavbu (3. 11. 2006)

 49. celkový pohled na stavbu (1. 12. 2006)

 50. dešťová kanalizace – retenční potrubí (18. 12. 2006)