slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zonta International ( ZI ) Medlemsorganisation Inkomsterna kommer från medlemsavgifterna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zonta International ( ZI ) Medlemsorganisation Inkomsterna kommer från medlemsavgifterna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Zonta International ( ZI ) Medlemsorganisation Inkomsterna kommer från medlemsavgifterna - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Zonta International ( ZI ) Medlemsorganisation Inkomsterna kommer från medlemsavgifterna Täcker de operativa kostnaderna för ZI och ZIF. Zonta International Foundation ( ZIF) Välgörenhetsorganisation Inkomsterna kommer från bidrag

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zonta International ( ZI ) Medlemsorganisation Inkomsterna kommer från medlemsavgifterna' - kaspar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Zonta International

( ZI )

Medlemsorganisation

Inkomsterna kommer från

medlemsavgifterna

Täcker de operativa

kostnaderna för ZI och ZIF

Zonta International Foundation

( ZIF)

Välgörenhetsorganisation

Inkomsterna kommer från bidrag

Täcker utdelning till

serviceprojekt och

utbildningsprogram

slide3

Mål / budget för bienniet 2012-2014

USD

Internationella Service-program 2 000 000

ZISVAW 1 162 000

Amelia Earhart Fellowship Fund 700 000

JMK 232 000

YWPA 144 000

Rose Fund 700 000

Totalt 4 938 000

slide4

Mål / budget för bienniet 2012-2014

Antalet medlemmar i världen är ca 30 125 vilket betyder att

om alla Zontor skänker i genomsnitt 164 USD/medlem

under två år (82 USD/år/medlem) når vi det uppsatta målet

Under det gångna bienniet skänkte vi, ZONTOR ZOM ZAMLAR ZLANTAR, i D21 i genomsnitt 138 USD per medlem (d v s 69 USD/år/medlem)

Distriktsstyrelsen rekommenderar att D21 försöker nå föregående

bienniums mål med råge, d v s att skänka 164 USD per medlem (82 USD/år/medlem)

slide5

Mål / budget för bienniet 2012-2014

 • Hur ska målet uppnås?
 • Samtliga klubbar ger årliga gåvor till ZIF
 • Öka de Individuella bidragen från Zontamedlemmar, Zontas vänner, företag och övriga externa resurser
 • ZONTOR ZOM ZAMLAR ZLANTAR
slide6

Mål för bienniet 2012-2014 - Internationella Service- projekt

 • Liberia Fistula program (UNFPA)
 • Elimination of New Pediatric HIV Infection & Prevention and Response to SurvivorsofDomestic and Gender Based Violence in Rwanda (UNICEF)
slide7

Mål för bienniet 2012-2014 - ZISVAW (UNWomen)

 • Mass Communication with a Purpose: Global Partnership on

Edutainment for Social Change

 • 1:a året i Bangladesh och Nigeria.
 • 2:a året även Afghanistan, Cambodia, Egypten, Mali, Niger, Pakistan, Rwanda, Somalia, Sudan och Vietnam.
 • Safe Cities for Women in Honduras
 • Empowering Women in Rural Samoa
 • to Combat Violence
slide8

Mål / budget för bienniet 2012-2014

 • Utbildningoch Ledarskapsprogram
 • Amelia Earhart Fellowships
 • Jane M. Klausman Women in Business Scholarships
 • Young Women in Public Affairs Awards (YWPA)
slide9

Zonta International serviceprojekt

Liberia Fistula program

21,9 % av alla förstföderskor i Liberia är mellan 15 och 19 år gamla

För varje kvinna som dör är det

20 kvinnor som lider av sviterna

efter en svår graviditet eller

komplicerad förlossning

slide10

Det finns behandling

675 USD för att ge en kvinna hennes liv tillbaka

5 USD för mat till en patient i en vecka efter operation

10 USD för att transportera en patient till sjukhus

80 USD för operationsutrustning

60 USD för ett kejsarsnitt

slide11

Zonta International (samarbete UNFPA)

Stöttat projektet sedan 2008

450 000 USD (2008-2010), 500 000 USD (2010-2012)

1 000 000 USD (2012-2014)

Förstärkt och utrustat två fistulacenter i Liberia

Utbildat sex läkare,70 sjuksköterskor och

assistenter som behandlat 875 fistulapatienter

Utbildat 20 kvinnor som överlevt fistula,

16 journalister och 10 studenter som

Informatörer om hur fistula kan förhindras

och behandlas

Socialt återanpassat 196 kvinnor som överlevt

slide12

MÅL 2012-2014

 • Obstetriska fistlar
 • är ett hjärtskärande problem
 • där Zonta spelar en betydande
 • roll och kommer att fortsätta
  • synliggöra problemet
  • etablera medicinsk kompetens
  • ge många unga kvinnor som som lever i konstant förtvivlan…
  • Deras Liv tillbaka!
slide13

Zonta International Serviceprojekt i Rwanda

Republik i östra Centralafrika med 10,9 milj invånare varav hälften är barn

Ett av världens fattigaste länder

Kritiska problem

Behandling av HIV-positiva kvinnor

Förebygga överföring av viruset till

barnen

Ge kvinnor hälso- och mödravård

Förhindra och förebygga familje- och

könsrelaterat våld

slide14

Zonta International (samarbete UNICEF)

 • Stöttat projektet sedan 2008
 • 600 000 USD (2008-2010),
 • 500 000 USD (2010-2012),
 • 1 000 000 USD (2012-2014)
 • Ökat tillgänglighet för gravida
 • kvinnor att HIV-testa sig (42%
 • 2005 till 70 % 2010)
 • Bidragit till att 78 % av HIV-
 • positiva kvinnor och 74% av
 • barn födda med HIV behandlas
 • med antiretrovirala medel
slide15

Mål 2012-2014

 • Policies och riktlinjer för att förebygga HIV/Aids upprättas
 • Ökat procentantal gravida kvinnor som får full
 • PMTCT- service för sina HIV-exponerade barn
 • Minskning av överföring av HIV efter amning till ca 5%
 • Öka antal HIV-smittade som utnyttjar hälsocentra
 • Öka antal unga kvinnor som medvetandegörs om hur man kan förhindra HIV och oplanerade graviditeter
slide16

Mål 2012-2014

 • Ökat antal överlevande som söker vård efter familje- och könsrelaterat våld
 • Ökat antal offer, som får multidisciplinär vård och uppföljning
 • Ökad tillgång till tekniska bevis och intervjuer från one-stop-centers som leder till ökat procenttal fällande domar efter familje- och könsrelaterat våld
slide17

Mål 2012-2014

 • Helt eliminera överföringen av HIV/Aids från mor till barn till 2015
 • Minska förekomsten och effekten av könsrelaterat våld
slide18

ZISVAW projektet Edutainment for Social Change

(UN Women)

 • Edutainment betyder att underhålla och lära samtidigt genom masskommunikation
 • (TV- och radiosåpor, musikvideos, dataspel, serier, gatuteater, sociala media, talk shows & dokusåpor)
 • påverka beteenden, normer och attityder
 • peka på förekomsten av våld mot kvinnor
 • visa vad som kan betecknas som ”normalt och sunt”
 • hjälpa våldsöverlevande att förstå sina rättigheter och hur de kan få hjälp

Ett omfattande program planeras i Bangladesh och Nigeria under 2012 -2013

Under 2013-2014 planeras motsvande program i 10 andra länder

slide19

Mål 2012-2014

 • Ökad medvetenhet om frekvensen av våld mot kvinnor
 • Ökat antal personer som
 • - har ändrat attityd vad gäller våld mot kvinnor
 • - talar mot kvinnovåld, och
 • - vidtar förebyggande, skyddande och politiska åtgärder
 • Ökat antal organisationer som har kapacitet
 • att driva lyckosamma edutainment kampanjer
slide20

ZISVAW projektet Empowering women

in rural Samoa to combat violence (UN Women)

Fysiskt och sexuellt våld i hemmet är en oundviklig del av familjelivet i Samoa

Samoa Victim support group (SVSG) kommer att utföra projektet

slide21

ZISVAW projektet Safe Cities for Women

in Honduras (UN Women)

Våld mot kvinnor i Honduras

har ökat med mer än 20%

mellan 2010 och 2011

slide22

Mål 2012-2014

 • Använda samma program i Honduras som så lyckosamt har använts i Guatemala och El Salvador för att
 • stärka kvinnors rättigheter att delta i arbetet för ett säkrare samhälle
 • reducera både privat och
 • offentligt våld
slide23

MÅL 2012-2014

 • Starkaresamhälle med kvinnorsomhar:
 • Tillgång till information omhurpolisen och legalasystemetkanskyddadem och derassamhälle mot våld
 • Resurser och förmågaattbildanätverkförattbekämpavåld mot kvinnor
 • Självförtroendenogattbekämpavåldi sinaegna liv och i samhället
 • Styrkaoch stödattrapporteravåld till poliseneller SVSG
 • Ökatsjälvförtroende och självkänsla
 • Ekonomisktoberoende med förmågaattbidra till samhällsekonomin
slide24

Zonta International Foundation (ZIF)

 • Förhindra kvinnlig omskärelse, Burkina Faso 1998-2002
 • 1996 omskars 66% av alla kvinnor i Burkina Faso
 • 2005 omskars 25% av flickorna dvs 40 % minskning

på mindre än 10 år tack vare UNICEFs samarbete med

NGOs såsom ZI

 • Lag som förbjuder kvinnlig omskärelse
 • 18 maj är en nationell helgdag då man bekämpar kvinnlig

omskärelse

 • Regeringen anser omskärelse vara ett hot mot den

allmänna hälsan och våld på individens rättighet.

slide25

Zonta International Foundation (ZIF)

 • Bekämpning av stelkramp hos mödrar och nyfödda
 • Nepal och Afganistan 2000-2005
 • fler än 118 millioner kvinnor har vaccinerats mot stelkramp

mellan åren 1999-2003 genom UNICEFs arbete med

NGOs såsom ZIF

 • 29 länder, 15 stater i Indien och nästan 89 % av distrikten i

Indonesien har förklarats fria från stelkramp hos mödrar och

barn

 • I Nepal gav ZIF bidrag till att vaccinera i 8 distrikt. Ca 80% av

mödrar och barn vaccinerades.

slide26

Zonta International Foundation (ZIF)

 • Bekämpning av stelkramp hos mödrar och nyfödda
 • Nepal och Afganistan 2000-2005
 • 2003 stödde ZIF ett pilotprojekt i Afghanistan att vaccinera

alla kvinnor i fertil ålder i 4 städer och i 8 distrikt.

 • 2005 gav ZIF ytterligare bidrag för en tredje omgång

vaccinationer, upplysningskampanjer och utbildning

Målet var att vaccinera 161328 kvinnor i fertil ålder.

 • Sammanlagt har ca 4 miljoner kvinnor i fertil ålder i

Afghanistan blivit vaccinerade genom UNICEFs arbete med

NGOs såsom ZI

 • Idag är målet att mer än 4,2 miljoner kvinnor i fertil ålder

ska få regelbundna vaccinationer genom 2700 utbildade

vaccinatörer