trendy a budoucnost rv sv t eu r sr n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trendy a budoucnost RV Svět – EU – ČR - SR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trendy a budoucnost RV Svět – EU – ČR - SR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Trendy a budoucnost RV Svět – EU – ČR - SR - PowerPoint PPT Presentation


  • 83 Views
  • Uploaded on

Trendy a budoucnost RV Svět – EU – ČR - SR. prof. Jan Vašák XI / 2007. Vybrané ceny agrárních produktů 2006 a 2007. Vážený průměr za SRN. Autarkie = soběstačnost.  Podíl agr. obchodu na svět. obchodu výrazně klesá - dříve 12%, nyní 7%  Obchoduje se jen s asi:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Trendy a budoucnost RV Svět – EU – ČR - SR' - kasa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Autarkie = soběstačnost

Podíl agr. obchodu na svět. obchodu výrazně klesá- dříve 12%, nyní 7%Obchoduje se jen s asi:

- 17% pšenice, 7% rýže, 11% ost. obilí

ale s: - 22% olejnatých semen

- 31% bílk. mouček z olejnin

- 38% olejů (72% u palmy)

slide6

ČÍNA 2007/08 obilí bez rýže

Druhý max. VÝNOS i PRODUKCE Rekordní SPOTŘEBA

 nejnižší ZÁSOBY

slide7

EU27 2007/08 obilí bez rýže

za 10 let 2.nejnižší PRODUKCE za 10 let nejnižší ZÁSOBY

 za 10 let nejnižší VÝMĚRA

Pokles výnosů (proti 2004 o 13% = 700 kg/ha)

slide8

Fakta obilí SVĚT 2007/08

 PRODUKCE - rekordní EXPORT - 2. nejvyšší SPOTŘEBA - rekordní

 USA REKORD v produkci

 USA REKORD v exportu

slide9

Další fakta svět

Spotřeba PŠENICE stagnuje

- ve vývozu roste váha Rusů, Kazachů, USA

- klesá EU, Austrálie, Kanada, nestálá Ukrajina

Spotřeba RÝŽE roste

- Indie, Filipíny

Spotřeba dalšího OBILÍ výrazně roste - celá Amerika, subsaharská Afrika, vých. a JV Asie

slide10

Co obecně plyne

 BIOENERGE nehraje roli

 Rozhoduje KONSUM

- jižní Amerika, subsaharská Afrika, vých. a JV Asie

 Vliv socialisace

Zájem o produkci, ceny neklesnou

slide11

Prognóza pro EU

Rozorání úhorů a vyšší zornění Podpora produkce

 Vyšší růst cen než v zahraničí

 Zachování dotací

 Mnoho kritik na zemědělce

 Růst cen a boj o půdu

 Růst prestiže zemědělství

 Omezení bioenergie z potravin

slide15

Výměry intenzivně obdělávané půdy na 1 obyvatele země. Podle FAO a dalších zdrojů.

V EU25 0,21 ha, EU15 0,19 ha, EU10 0,32 ha, ČR 0,26 ha, SR 0,25 osévané orné půdy

slide16

Urbanisace světa. Dle J.R.Short 1992.

Nové odpadky (tráva, listí, hnojiva)

slide17

Zaostávají znalosti. Upraveno z USDA.

* jeteloviny a osevní postup v 18. a 19. století

* genetika/šlechtění (Mendel 1865)

* průmyslová hnojiva plošně po roce 1950-1960

* pesticidy plošně po roce 1960-1970

* ?GMO

slide19

Spotřeba masa na 1 obyvatele světa.Upraveno z PotashCorp Q2 z 27.7.2007, FAO, OilWorld a dalších zdrojů.

Orientačně meziročně (2002-07) plus: 1,2% masa, 1,9% obilovin , 3% u tuků. Ročně obyvatel světa + 1,1%

Kilokalorie z ŽV je proti RV energeticky asi čtyřikrát nevýhodnější

slide21

Výnosy pšenice (q/ha)1996-2007. Dle Eurostat.

Sucho/ Škůdci/Choroby. Tempo z jihu na sever 50 km za 10 let (bázlivec = kukuričár, molice skleníková na máku 2007 na jihu SR)

slide22

Sladká voda

 ze 100% vodstva jen cca 3% sladké vody- z ní ale 2/3 v ledovcíchhledání zdrojů (otočení veletoků do pouští, přehrady)

slide24

Ubývá přirozených zdrojů potravy

 44% druhů mořských ryb silně zdecimováno25% je vyloveno

Ročně ubývá cca 11 mil. ha lesůRočně ale plus cca 2,5 mil. ha orné půdy

slide25

Krize euroamerické civilizaci

 Evropa + SSSR + USA + Kanady

1960 = 808 milionů obyvatel = cca 27% z celkové populace světa

2004 = 1059 milionů = 16% lidstva

2050 = 12% lidstva

Klesne počet obyvatel do r. 2050

EU25 z 460 na 450 milionů vč. imigrantů

ČR z 10,3 na 8,8 a SR z 5,4 na 4,7

Stárneme (% lidí nad 65 let v populaci). Dle Eurostatu

Sociální aparheid (důchodci/bezdomovci/neúplné rodiny/málo produktivní práce/vysoká spotřeba)

slide26

Proti OK (!!!) vývoji zemědělství

 liberalizace agrárního trhu

= alokace výroby do nejpříhodnějších podmínek

získání zdrojů sladké vody (49% souše = pouště a zasolení, jen 10% se obdělává)

nové objevy (fyziologie rostlin, řízení klimatu, nové superorganismy a GMO)

slide28

Využít výhodu přírodních podmínek

Téze: Plodiny s optimální zónou vhodnosti v kukuřičné a horské oblasti mají v EU řadu konkurentů.

slide29

Využít výhod velkých podniků

Téze: Speciální výroba je pro malovýrobu odbytově velmi riziková. Velkoodběratelé vyžadují ucelené dodávky.

slide30

Plodiny a výroby pro uplatnění v EU

Téze: využít kombinací vhodných přírodních podmínek, předností velkovýroby a specifik (velké podniky nákupu a služeb, kvalifikace, tradice, zdravé prostředí, vysoké výnosy atd.)

slide33

Naděje

Po pádu ŽV omezit krmné plodinyNahradit krmnou pšenici kukuřicí na zrnoPěstovat tržní plodiny

Hlavně náročné speciální - homogenní partie- sladovnický ječmen, osiva, hořčici, mák

Zkrátit osevní postupy na 3-4 honné (2-4 plodiny)- intenzifikovat, produkovat, rozorávat

slide34

Chybí zdroje

Růst cen energií Růst cen rud a kovů

 Nezvratný růst cen agrární produkce

slide35

Děkuji za pozornost

Červený Újezd, sklizeň, 2007