Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, SZJA 1+1%-os felajánlások - PowerPoint PPT Presentation

karyn-sheppard
t rsas gi ad szja kata s kiva bevall sok tapasztalatai szja 1 1 os felaj nl sok n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, SZJA 1+1%-os felajánlások PowerPoint Presentation
Download Presentation
Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, SZJA 1+1%-os felajánlások

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation
Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, SZJA 1+1%-os felajánlások
107 Views
Download Presentation

Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, SZJA 1+1%-os felajánlások

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, SZJA 1+1%-os felajánlások Dr. Varga Árpád Sajtótájékoztató elnökhelyettes Budapest, 2014. szeptember16.

 2. A társasági adó bevallást benyújtó vállalkozások 2013. évi adózásának főbb jellemzői Sajtótájékoztató Budapest, 2014. szeptember 16.

 3. Társasági adó bevallások kiemelt adatai 2006-2013. években

 4. Társas vállalkozások főbb jellemzői Adózók részesedése a belföldi értékesítés és az export árbevételéből Adózók megoszlása gazdálkodási nagyság szerint Bár a vállalkozások 89,3%-a a mikro-vállalkozások közé tartozik, a belföldi árbevételnek csak 18,8%-át adják, míg az adózók 3,8%-át kitevő egyéb vállalkozások 43,7%-át. A vállalatméret növe-kedésével nő az export bevételek aránya a teljes árbevételen belül. Az export bevételek csaknem három-negyede az egyéb vállal-kozásokhoz kötődik. Részesedés a belföldi értékesítésből Részesedés az export bevételekből

 5. Társas vállalkozások főbb jellemzői A nettó árbevétel és az export alakulása 2012-2013. • Az export értékesítés minden vállalati kategória esetében nőtt. • A nettó árbevétel a kisvállalkozásoknál növekedett a legjobban az export jelentős bővülésének köszönhetően.

 6. Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredmény összetevői 2012-2013. években (milliárd Ft) • Az üzemi eredmény 9,1%-kal magasabb a bázishoz képest. • A pénzügyi műveletek vesztesége 82,5%-kal nőtt. • A rendkívüli eredmény arányát tekintve nagymértékű, összegét tekintve azonban nem annyira jelentős 68 milliárd Ft-os csökkenést produkált. • Az adózás előtti eredmény összege ennek következtében 6,4%-kal csökkent.

 7. Adózás előtti eredmény alakulása a vállalkozások mérete alapján Eredmény alakulása 2012-2013. • Az adózás előtti eredmény valamennyi KKV kategória esetében növekedett. • Az egyéb vállalkozások eredménye, ugyanakkor csaknem negyedével esett vissza. • Mindezek eredményeként nemzetgazdasági szinten 6,4%-os, azaz 184 milliárd Ft-os eredménycsökkenés következett be.

 8. Társasági adó és összetevőinek alakulása 2012-2013. (milliárd Ft) • A nyereséges vállalkozások száma 3%-kal nőtt, az általuk kimutatott nyereség ugyanakkor 5,3%-kal csökkent. A veszteséges társaságok száma 9,4%-kal, veszteségük 3,9%-kal mérséklődött. A nulla eredményt elérő vállalkozások száma csökkent. • A pozitív adóalap 4,7%-os növekedése mellett az adókötelezettség 0,6%-kal emelkedett. • Az adóterhelés 0,4 százalékpontos csökkenésében a legnagyobb szerepet az adókedvezmények 13,8%-os megugrása játszotta.

 9. Adókedvezmények alakulása a kedvezmények típusa szerint 2012-2013. (Mrd Ft)

 10. A magánszemélyek 2013. évi jövedelemadózásának jellemzői Sajtótájékoztató Budapest, 2014. szeptember 16.

 11. A feldolgozott SZJA bevallási darabszámok alakulása a 2012-2013. adóévekben • A 2013. adóévet érintően összesen 4.495 ezermagánszemélyre vonatkozó bevallás került feldolgozásra. • A hagyományos önbevallások száma 25 ezerrel csökkent, miközben az adóhatóság közreműködésével készített egyszerűsített bevallást 29 ezer fővel, míg a munkáltatói elszámolást 26 ezer fővel többen választották, mint előző évben. • Az adónyilatkozatot adó magánszemélyek száma másfélszeresére nőtt. • Az SZJA bevallási kötelezettséggel érintett egyéni vállalkozók száma – elsősorban a KATA bevezetésének köszönhetően – 14 ezer fővel csökkent.

 12. SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013. években

 13. Összevont jövedelmek 2012-2013. év • Az összevont jövedelmek volumene 4%-kal emelkedett. • A munkaviszonyból származó bérjövedelem növekedése 4,5%-os volt. • 2013-ban 3.849 ezerfő rendelkezett munkaviszonyból származó bérjövedelemmel, melynek átlagos összege éves szinten 2.083 ezer Ft/fő, míg havi szinten 174 ezer Ft/fővolt. Ez az előző évihez képest átlag havi 4 ezer Ft-os béremelkedésnek felel meg. • A 2012. adóévben még 630,4 milliárd Ft összevont adóalapot, illetve 100,9 milliárd Ft adóteher többletet generáló bruttósítás teljes egészében megszüntetésre került.

 14. Kedvezményjellegű tételek alakulása • Adóalapot csökkentő kedvezmények: • Családi kedvezménycímén 2013-ban összesen 1.114 ezer fő, azaz a bevallást benyújtó magánszemélyek közel egynegyede csökkentette adóalapját. Ez az arány előző évivel megegyező szinten alakult. Az átlagosan igénybe vett kedvezmény 1.040 ezer Ft/fő, és így az összes adóalap-kedvezmény 1.158,2 milliárd Ft-ot tett ki. A 16%-os adómértékkel számítva ez a tavalyinál 1,1 milliárd Ft-tal több, összesen 185,3 milliárd Ft olyan adókedvezményt jelent,ami a gyermekvállalás elismert költségeként a családoknál maradt. • A családi kedvezményről nyilatkozók 48,0%-a egy, 34,7%-a kettő, és 14,7%-a három gyermeket jelölt meg bevallásában. • Adócsökkentő kedvezmények: • Összevont adóalapot terhelő adóval szembeni csökkentő tétel563 ezer főt érintően összesen 21,3 milliárd Ft-nyi összegbenkerült kimutatásra, melyből az önkéntes pénztári számlák javára történő rendelkezések összege 10,3 milliárd Ft-ot tett ki.

 15. Az egyes megyékben kimutatott havi átlagos összevont jövedelem összege és változása Budapesten és Pest megyében keletkezett az összes összevont jövedelem 35,1%-a, 3.076,3 Mrd Ft. Az átlagos havi jövedelmek országos szinten 3,3%-kal emelkedtek. A legmagasabb dinamika Tolna Megyében volt 7,1%-kal, a legalacsonyabb Nógrád Megyében -0,2%-kal, ahol az országban egyedüliként csökkent az átlagos havi jövedelem. Országos átlag: 171.590 Ft/fő Legmagasabb: Főváros: 228.941 Ft/fő Legalacsonyabb: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye: 132.309 Ft/fő

 16. Szja kötelezettség • Az összevont jövedelem adóterhelése 2013-ban 13,6 %-os volt, mely 1,1 százalékponttal alacsonyabb az előző évinél. • A forrásadós jövedelmeket terhelő adó 100,9 milliárd Ft-ról, 112,4 milliárd Ft-ra emelkedett. • Az összes adókötelezettség39,1 milliárd forinttal 1.308,1 milliárd forintra csökkent. • Az adófizetési kötelezettséget vallók száma 4.000 ezer főről, 4.010 ezer főre nőtt, míg az egy főre jutó adó összege 337 ezer Ft-ról 326 ezer Ft-ra mérséklődött.

 17. Az egyéni vállalkozók 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásának kiemelt jellemzői Sajtótájékoztató Budapest, 2014. szeptember 16.

 18. A tételes költségelszámoló egyéni vállalkozók kiemelt bevallási adatai a 2012 –2013. években

 19. A KATA és a KIVA adózók 2013. évi kiemelt jellemzői Sajtótájékoztató Budapest, 2014. szeptember 16.

 20. A KATA és KIVA adózók 2013. évi kiemelt jellemzői KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója): • A 2013. év végén 75 704 működő KATA- adóalanyt tartottunk nyilván, ebből 64 017 egyéni vállalkozó; 6 adószámos magánszemély; 11 374 betéti társaság; 262 közkereseti társaság; 45 egyéni cég volt. • A 2013. évben az adónem hatálya alá tartozó adózók – a megszűnés miatt bevallást készítőkkel együtt – összesen 77 825 13KATA bevallást nyújtottak be. • Az adózóktárgyidőszaki bevétele208 397 millió forint volt. KIVA (kisvállalati adó): • 2013. év végén közel 7 500 működő KIVA alanyt tartottunk nyilván. Valamennyi adóalany társas vállalkozás, melynek háromnegyede Kft. (5594 db), valamint 20%-a betéti társaság (1470 db).

 21. Az Szja 1+1%-ának 2013. évi felajánlásáról Sajtótájékoztató Budapest, 2014. szeptember 16.

 22. Kedvezményezettek megoszlása • 31.136 civil kedvezményezett • 31 technikai számmal rendelkező egyház • 1 kiemelt költségvetési előirányzat • – Nemzeti Tehetség Program

 23. Ebben az évben 4,5 millió adófizető magánszemély személyi jövedelemadó bevallását, adónyilatkozatát, munkáltatói elszámolását illetve egyszerűsített bevallását dolgozta fel hatóságunk. A 4,5 millió adózóból azonban csak 3,96 millió magánszemély nyilatkozhatott volna 0,- forintnál magasabb összegről, mely a fenti adózók 86,5%-a. Az érintett 3,96 millió adózó összesen 23,2 milliárd forintról rendelkezhetett volna. • A 3.253 ezer érvényes rendelkező nyilatkozatot 2.085 ezer magánszemély nyújtotta be. • Az érvényes nyilatkozatokban felajánlott összeg meghaladja a 12,12 milliárd forintot, amely a 23,2 milliárd forint összegű elvi keret 52,2 %-át teszi ki.

 24. A kedvezményezettek, a nyilatkozatok, a felajánlók száma és felajánlott összegek alakulása *A táblázatban időszakként a rendelkező nyilatkozat benyújtásának éve, illetőleg azok feldolgozási időpontja szerepel. Például a 2012. december 31. azt jelenti, hogy a 2011. adóévre vonatkozóan 2012-ben benyújtott rendelkező nyilatkozatok teljes feldolgozását követően milyen adatokkal rendelkezik hatóságunk. Értelemszerűen a 2014. augusztus 27. is feldolgozási időpont, a 2013. adóévre ez évben benyújtott rendelkező nyilatkozatokat jelöli.

 25. Az érvényes 1+1%-os felajánlások megoszlása (Adatok milliárd forintban)

 26. Köszönjük a figyelmet! A sajtótájékoztató háttéranyaga elérhető honlapunkon: www.nav.gov.hu