Almennar uppl singar um n m a loknum grunnsk la
Download
1 / 18

Almennar upplýsingar um nám að loknum grunnskóla - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Almennar upplýsingar um nám að loknum grunnskóla. Náms- og starfsráðgjafar Árbæjar, Breiðholts, Grafarholts og Norðlingaholts. Framhaldsnám…af hverju?. Mikilvægt að bæði unglingar og foreldrar velti þessari spurningu fyrir sér.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Almennar upplýsingar um nám að loknum grunnskóla' - karma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Almennar uppl singar um n m a loknum grunnsk la

Almennar upplýsingar um nám að loknum grunnskóla

Náms- og starfsráðgjafar

Árbæjar, Breiðholts, Grafarholts og Norðlingaholts


Framhaldsn m af hverju
Framhaldsnám…af hverju?

 • Mikilvægt að bæði unglingar og foreldrar velti þessari spurningu fyrir sér.

 • Mikilvægt að velja framhaldsnám út frá eigin forsendum…ekki vinanna eða foreldranna!

 • Skoða bæði kosti og galla mismunandi námsleiða og mismunandi skóla.

 • Allir sem lokið hafa grunnskóla eiga rétt á námi í framhaldsskóla.

 • Margt í boði…Hvað hentar mér?


N msbrautir framhaldssk la
Námsbrautir framhaldsskóla

 • Bóknámsbrautir

 • Starfsnámsbrautir

 • Listnámsbrautir

 • Starfsbrautir

 • Almenn námsbraut


B kn m
Bóknám

 • Bóknám er nám á bóknámsbrautum; félagsfræðibraut, málabraut og náttúrufræðibraut.

 • Námi á bóknámsbraut lýkur með stúdentsprófi.

 • Stúdentspróf veitir aðgang að háskólanámi.


St dentspr f
Stúdentspróf

 • Stúdentspróf er samtals 140 einingar sem skiptast á eftirfarandi hátt:

  • Kjarni, 98 ein. Námsgreinar sem öllum nemendum er skylt að taka. Námsgreinarnar eru mismunandi eftir brautum.

  • Kjörsvið, 30 ein. Nemandi velur sér tilteknar greinar sem mynda kjörsvið hans. Þetta eru greinar á sviði félagsvísinda, náttúrufræða og tungumála.

  • Frjálst val, 12 ein. Valgreinar í skólanum eða metið frá öðrum skólum.


N m sem l kur me st dentspr fi b kn msbrautir
Nám sem lýkur með stúdentsprófiBóknámsbrautir

 • Félagsfræðibraut

  • Aðaláhersla er á félagsfræði, sálfræði, sögu, fjölmiðlafræði, uppeldisfræði, þjóðhagfræði eða tölfræði.

 • Málabraut

  • Aðaláhersla er á tungumálanám, velja 3. og 4. mál, t.d. þýsku, frönsku eða spænsku.

 • Náttúrufræðibraut

  • Aðaláhersla á náttúrufræðigreinar s.s. stærðfræði, líffræði, eðlisfræði, efnafræði og jarðfræði.

 • Viðskipta og hagfræðibraut


Starfsn m
Starfsnám

 • Starfsnám er nám í ýmiss konar iðngreinum og styttri námsleiðir sem veita réttindi til starfa á ákveðnu sviði.

 • Starfsnám er bæði bóklegt og verklegt nám sem fer fram í skóla og stundum á vinnustað.

 • Námið getur tekið frá einni önn upp í 5 ár.


Starfsn m1
Starfsnám

 • Námi á iðnbrautum lýkur með sveinsprófi.

 • Námi á styttri námsleiðum lýkur með ýmiss konar réttindaprófi.

 • Sveinspróf veitir rétt til náms í Meistaraskóla.

 • Nemendur geta tekið viðbótarnám til stúdentsprófs ef þess er óskað.


Listn m
Listnám

 • Listnámsbraut.Markmið með brautinni er að leggja grunn að frekara námi í listgreinum, sérskólum eða í skólum á háskólastigi.

 • Námið tekur þrjú ár og hægt er að velja um fjórar listgreinar: dans, hönnun, myndlist og tónlist.

  Hægt er að bæta við einingum

  upp í stúdentspróf


Almenn n msbraut
Almenn námsbraut

 • Almenn námsbraut er opin öllum þeim sem hafa lokið grunnskóla. Nám á brautinni er breytilegt eftir skólum og tekur 1-2 ár. Brautin hentar nemendum sem:

  • eru óákveðnir og hafa ekki gert upp huga sinn

  • uppfylla ekki skilyrði á námsbrautir


Fanga og bekkjarkerfi
Áfanga- og bekkjarkerfi

 • Nám í framhaldsskólum er skipulagt ýmist eftir áfanga- eða bekkjarkerfi.

 • Mikilvægt að nemendur meti hvort kerfið henti þeim betur.


Fangakerfi
Áfangakerfi

 • Skólaárið er skipulagt eina önn í senn og námsefni skipt niður í sérstaka áfanga.

 • Skólaárið skiptist í tvær annir, haustönn og vorönn og lýkur hvorri önn með lokaprófum í viðkomandi áfanga

 • Áfangar eru merktir þremur tölustöfum sem gefa m.a. til kynna röð áfanga innan námsgreinar og einingafjölda en fyrir hvern áfanga er hægt að fá eina til þrjár einingar (sbr. Ísl. 102 eða Stæ. 103)


Bekkjarkerfi
Bekkjarkerfi

 • Nemendum skipt í bekki sem fylgjast að allan veturinn (- valgreinar)

 • Námið er skipulagt sem heils vetrar nám

 • Fyrsta árið er yfirleitt eins hjá öllum

 • Nemandi þarf að fá ákveðna lokaeinkunn að vori til að halda áfram í 2. bekk

 • Lokapróf í hverri grein er stúdentspróf


Bundi fangakerfi
Bundið áfangakerfi

 • Námsefni er skipt niður í áfanga en kennt í bekkjakerfi, þannig að nemendur fylgja sama hópi í námi sínu.


Heimavistir ti landi
Heimavistir úti á landi

 • Nemendum er bent á að víða úti á landi má finna heimavistarskóla.


Innt kuskilyr i
Inntökuskilyrði

 • Inntökuskilyrði eru mismunandi milli skóla.

 • Nemendum og foreldrum þeirra er bent á að leita sér upplýsinga hjá viðkomandi framhaldsskóla.


Kynning framhaldssk lum
Kynning á framhaldsskólum

 • Kynningardagur - samstarf allra grunnskóla í Árbæ, Breiðholti, Grafarholti, Norðlingaholti og Þjónustumiðstöðva Breiðholts, Árbæjar og Grafarholts.

  HVAR?

  Í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti

 • HVENÆR?

  21. janúar 2009 frá kl. 17-20


Gagnlegar vefsl ir
Gagnlegar vefslóðir

 • Menntagátt er upplýsingavefur um framhaldsskólana og innritun www.menntagatt.is

 • Nám að loknum grunnskóla – bæklingur frá Menntamálaráðuneytinu http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/namlok_2007.pdf

 • Iðan fræðslusetur – upplýsingar um nám og störf www.idan.is