Download
vilhj lmur egilsson 28 n vember 2007 opinn fulltr ar sfundur samtaka atvinnul fsins n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vilhjálmur Egilsson 28. nóvember 2007 Opinn fulltrúaráðsfundur Samtaka atvinnulífsins PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vilhjálmur Egilsson 28. nóvember 2007 Opinn fulltrúaráðsfundur Samtaka atvinnulífsins

Vilhjálmur Egilsson 28. nóvember 2007 Opinn fulltrúaráðsfundur Samtaka atvinnulífsins

265 Views Download Presentation
Download Presentation

Vilhjálmur Egilsson 28. nóvember 2007 Opinn fulltrúaráðsfundur Samtaka atvinnulífsins

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hvert stefnir á vinnumarkaði? Vilhjálmur Egilsson 28. nóvember 2007 Opinn fulltrúaráðsfundur Samtaka atvinnulífsins

 2. Komandi kjarasamningarmeginatriði • Engar almennar launahækkanir • Lágmarkslaun hækkuð – taxtar nær greiddum launum • Launaþróunartrygging • Áfallatryggingar • Starfsskilyrði atvinnulífsins

 3. Aðlögun að nýjum aðstæðum • Af hverju engar almennar launahækkanir? • Hvenær eru almennar launahækkanir réttlætanlegar? • Ekki við núverandi aðstæður! • Sveigjanleika á vinnumarkaði haldið við óháð efnahagsástandinu

 4. “Taxtaumhverfið” • Lágmarkslaun hækkuð umtalsvert • Taxtahækkun í kjarasamningum – nýtist einstaklingum sem taka laun samkvæmt launatöxtum kjarasamninga • “Taxtar nær greiddu kaupi” – aukagreiðslur og yfirborganir verða færðar að hluta inn í launataxta • Launaþróunartrygging – til þeirra sem hafa setið eftir

 5. Áfallatryggingar Núverandi réttindakerfi framleiðir öryrkja • “Afskiptaleysisstefnan” • 1.200 nýir örorkulífeyrisþegar á ári • Fimm á móti hverjum níu sem koma á vinnumarkað Aðilar vinnumarkaðarins bera ábyrgð • Fjárfesting í aðgerðum knýjandi nauðsyn • Endurhæfing, aðhald, stuðningur, starfsmenntun og önnur úrræði skila árangri

 6. Af hverju fjárfesta í aðgerðum? • Hver öryrki kostar samfélagið beint a.m.k. 1,8 m.kr. á ári. • Útlagður kostnaður samfélagsins vegna nýrra öryrkja eykst um 2-2,5 milljarða króna á hverju ári • Rætt er um milli SA og ASÍ að fjárfesta 2 milljarða árlega í ýmiss konar þjónustuúrræðum • Sáralítinn árangur þarf til að standa á sléttu

 7. Staðan í umræðum um áfallatryggingar • Stytting veikindaréttar hjá fyrirtæki í 2 mánuði Eftir það falli greiðsluskylda á áfallatryggingasjóð og sjúkrasjóði verkalýðsfélaga • Tekið á vandamálum eins snemma og kostur er • Áfallatryggingasjóður greiðir fyrir þjónustu, úrræði, stuðning og aðhald

 8. Umgjörð hagstjórnar óviðunandi ... • Störfum á Íslandi fjölgaði um 5% árið 2006 • Framan af ári taldi Hagstofan að hagvöxtur á því ári hefði verið 2,6% - nú er matið 4,2% og á enn eftir að hækka • Störfum á þessu ári fjölgar um 4-5% en Seðlabanki og fjármálaráðuneyti spá innan við 1% hagvexti! • Hvaða ályktanir á að draga?

 9. ... Umgjörð hagstjórnar óviðunandi • Stóraukin umsvif fjármálageira skila sér ekki í hagtölum Dæmi: • Árið 2006 voru tekjur af fjármunaeign erlendis taldar nema 4,9% en fjármagnsgjöld af erlendum skuldum 5,7% • Frá 2004 til júní 2007 fjárfestu Íslendingar í fyrirtækjum erlendis fyrir 1.450 milljarða króna, en heildareignin er í júní 2007 talin vera 1.265 milljarðar króna

 10. ... Umgjörð hagstjórnar óviðunandi • Bæði fjármagnstekjur frá útlöndum og erlendar eignir stórlega vanmetnar • Fjármálageirinn orðinn stærsta útflutningsgreinin • Tekjur af fjármagni hærri en allar tekjur af útflutningi af vöru og þjónustu • Raunveruleg staða fjármálageirans kemur ekki fram í hagtölum • 1% sveifla á erlendum hlutabréfamörkuðum þýðir um 10 milljarða í tap eða hagnað fyrir þjóðarbúið (0,8% af VLF) en kemur hvergi fram • Ójafnvægi í utanríkisviðskiptum stórlega ýkt

 11. ... Umgjörð hagstjórnar óviðunandi • Hlutverk bókhalds og ársreikninga er að mæla tap og hagnað rétt • Ekki samhengi milli flæðistærða og stofnstærða • Hlutverk þjóðhagsreikninga er að sýna rétta stöðu og umsvif og skapa áreiðanlegan grundvöll fyrir ákvarðanatöku • Hlutverk þjóðhagsreikninga er ekki að safna duldum varasjóðum • Úrbætur mega ekki vera feimnismál

 12. Peningastefna í sjálfheldu • Bitlaust vaxtatæki Seðlabankans • Vinnur ekki á verðbólgu en veldur gengissveiflum • Vaxtaákvarðanir á veikum grunni • Meðalverðbólga síðastliðin fjögur ár 3%, 4% eða 5% eftir því hvernig verðbreytingar á eigin húsnæði eru mældar í vísitölu neysluverðs • Seðlabanki Evrópu styðst við vísitölu án húsnæðisliðar. Bandaríski seðlabankinn miðar við vísitölu sem mælir verðbreytingar húsaleigu • Seðlabanki Íslands styðst við ýktustu útgáfu af mati á húsnæðiskostnaði sem fyrir finnst

 13. Hjaðnandi verðbólga og lækkandi vextir • Ríkisvaldið þarf að koma að samningunum • skattamál • húsnæðismál • endurskilgreining á verðbólgumarkmiði Seðlabanka • Samningar nú gefa færi á hjaðnandi verðbólgu • Efnahagsþróun á næsta ári fer eftir stöðu fjármálamarkaða • Seðlabankinn fær tilefni til þess að brjótast út úr sjálfheldunni og hefja vaxtalækkunarferli

 14. Opinn fulltrúaráðsfundur Samtaka atvinnulífsins Vilhjálmur Egilsson 28. nóvember 2007